Paldiski raudteejaama raudteerajatiste projekteerimistingimused

Lääne-Harju vallavalitsuse korraldusega 19.02.2019 nr 83 otsustati anda projekteerimistingimused Paldiski linnas Paldiski raudteejaama (katastritunnus 58001:001:0158) kinnistule ehitusloakohustuslike raudteerajatiste ehitusprojekti koostamiseks.