01.01.2024 jõustub jäätmeseaduse muudatus, mille kohaselt tuleb biolagunevad jäätmed tekkekohal muudest jäätmetest eraldi ehk liigiti koguda või jäätmevedajale üle anda. Vaata rohkem ja esita taotlus SIIN