Volikogu otsused 2022

1.Vaideotsus

2. Arvamuse andmine vähendatud alaga Kõmmaste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta

3. Nõusoleku andmine ametiruumide üürile võtmiseks

4. Lääne-Harju Vallavolikogu 26.05.2020  otsuse nr 34 Vallavara kasutusse andmine muutmine

5. Lääne-Harju Vallavolikogu 27.10.20 otsuse nr 79 kehtetuks tunnistamine

6. Haldusülesande täitmise volitamine ja lepingu sõlmimiseks volituste andmine

7. Vallavara võõrandamine enampakkumisel

8. Projekti omafinatseeringu tagamine

9. Arvamuse andmine Aarnamäe liivakarjääri korrastamistingimuste eelnõule

10. Maaparandushoiukava 2021-2027 eelnõu kooskõlastamine

11. Lääne-Harju Vallavolikogu 29.06.2021 otsuse nr 53 Lääne-Harju valla teede nimekirja kinnitamine muutmine

12. Nõusoleku andmine pikaajalise finantskohustuse võtmiseks

13. Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

14. Pargi allee 2 kinnistu mõttelise osa otsustuskorras rendile andmine

15. Vaideotsus

16. Loa andmine riigihangete läbiviimiseks

17. Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine (Sireli 7-8)

18. Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine (Sireli 1-22)

19. Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine (Sireli 7-12)

20. Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine (Lennu 30-29)

21. Korteriomandi võõrandamine enampakkumisel (Karjaküla Keila tee 11-2)

22. Korteriomandi võõrandamine enampakkumisel (Vasalemma Kivi 4-8)

23.  Loa andmine riigihangete läbiviimiseks

24. Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Puidulao)

25. Keila VVK 24.04.2008 otsuse nr 243_0408 Kohanimede määramine muutmine

26.Isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmimine

27.Lääne-Harju Vallavolikogu 27.09.2021 otsuse nr 81 „Vallavara võõrandamine" muutmine

28. Rendilepingu sõlmimine

29. Kinnisasja otsustuskorras kasutusse andmine

30. Lääne-Harju Vallavolikogu 08.02.2022 otsuse nr 7 Vallavara võõrandamine enampakkumisel muutmine

31.Arvamuse andmine Audevälja II kruusakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlusele

32. Arvamuse andmine Vasalemma karjääri keskkonnaloa nr KMIN-032 muutmise taotlusele

33. Arvamuse andmine Leetse uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele

34. Arvamuse andmine Rummu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele

35. Padise Muuseumi Sihtasutus'e lõpetamise otsustamine

36. Lääne-Harju Vallavolikogu 29.03.2022 otsuse nr 17 Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine muutmine

37. Vallavara võõrandamine (Paldiski Suitsupääsukese ja Haki)

38. Vallavara omandamine (Laulasmaa Nõlvaku tee 3)

39. Riigi haldusülesande ülevõtmine ja halduslepingu sõlmimine (SKA)

40. Lääne-Harju Vallavalitsuse hallatava asutuse Padise Kloostri Külastuskeskus moodustamine

41. Sihtasutus Padise Klooster lõpetamine

42. Arvamuse andmine Paldiski uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele

43. Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine

44. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine