Valla ajaleht

Lääne-Harju Valla Leht ilmub igakuise (v.a juulis) väljaandena.

2023. I poolaasta ilmumisgraafik: 24.01; 14.02; 21.03; 18.04; 16.05; 13.06; 08.08
ll poolaasta ilmumisgraafik: 19.09; 17.10; 14.11; 12.12

 

Alates 2022. aastast levitab Lääne-Harju vallavalitsus nii eestikeelset kui venekeelset valla ajalehte ainult tellijatele! Selleks, et ajaleht jõuaks sinu postkasti, täida  veebivorm mis asub SIIN.  Tellimust on võimalik esitada ka infotelefonil 677 6910 või saates e-kirjaga sooviavalduse tellimus@laaneharju.ee. Avalduses palume lisada tellija nime, postiaadressi ning kas soovite vene- või eestikeelset lehte tellida.
Leht on kõigile valla elanikele TASUTA!

Valla ajalehe kojukannet teostatakse ainult Lääne-Harju valla piires.
Kui saadate tellimuse 10 päeva enne lehe ilmumist saame teie soovi lisada järgmise ajalehe tellijate nimekirja.
 

Toimetus ootab vallaelu puudutavaid ning muid, elanikele ja laiemale lugejaskonnale huvipakkuvaid kaastöid soovitava pikkusega kuni 2000 tähemärki. Lisaks infot ka toimuvate ürituste kohta lehe ''Sündmuste kalendrisse''. 
Kuna Lääne-Harju valla leht ilmub kahes keeles, siis on toimetamise periood pikem, kuhu kuulub ka tõlkeperiood. Seetõttu palume kaastööde ja teate avaldamise soovid edastada vähemalt 2 nädalat enne lehe ilmumis kuupäeva. 

Kaastööde avaldamise ajalehes otsustab lehetoimetus ning ei anna garantiid artiklite ilmumise kohta, mis võivad selguda alles toimetuse käigus. Toimetusel on õigus vajadusel artikleid toimetada ja lühendada.
Artiklid, teated ja kuulutused saata 
aadressile ajaleht@laaneharju.ee.

Reklaami, tasuliste teadete ning kuulutuste tellimiseks palume pöörduda reklaam@laaneharju.ee
Alates 10.01.2023 kehtib uus hinnakiri!

Vastavalt Lääne-Harju Vallavalitsuse 10.01.2023 korraldusele nr 17 kehtib Lääne-Harju valla lehes kuulutuste ja reklaami avaldamisel järgmine hinnakiri:
1. Kuulutuse ja reklaami 1 moodul mõõduga 43 mm x 40 mm – 30 eurot.
Maksimaalselt saab tellida kuulutuse ja reklaami mahuga kuni ¼ lehekülge ehk 6 moodulit. Minimaalselt avaldame 2 mooduli kuulutuse. 
Lehe formaat on A4.
2. Reakuulutus 1 rida veerus (kuni 30 tähemärki reas), maksimaalselt saab tellida kuni 8 rida - 4 eurot.
3. Õnnitluse avaldamine kuni 2 moodulit - 8 eurot.
4. Kaastundeavaldused kuni 2 moodulit – 10 eurot.

 

Ajalehe toimetus: Katre Saar (katre.saar@laaneharju.ee)