Valla ajaleht

Lääne-Harju Valla Leht ilmub igakuise (v.a juulis) väljaandena.

2022. II poolaasta ilmumisgraagik: 09.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12.

 

Alates 2022. aastast levitab Lääne-Harju vallavalitsus nii eestikeelset kui venekeelset valla ajalehte ainult tellijatele! Selleks, et ajaleht jõuaks sinu postkasti, täida  veebivorm mis asub SIIN.  Tellimust on võimalik esitada ka infotelefonil 677 6910 või saates e-kirjaga sooviavalduse tellimus@laaneharju.ee. Avalduses palume lisada tellija nime, postiaadressi ning kas soovite vene- või eestikeelset lehte tellida.
Leht on kõigile valla elanikele TASUTA!

 

Valla ajalehe kojukannet teostatakse ainult Lääne-Harju valla piires.
Kui saadate tellimuse 10 päeva enne lehe ilmumist saame teie soovi lisada järgmise ajalehe tellijate nimekirja.
 

Toimetus ootab vallaelu puudutavaid ning muid, elanikele ja laiemale lugejaskonnale huvipakkuvaid kaastöid soovitava pikkusega kuni 2000 tähemärki.
Kuna Lääne-Harju valla leht ilmub kahes keeles, siis on toimetamise periood pikem, kuhu kuulub ka tõlkeperiood. Seetõttu palume kaastööde ja teate avaldamise soovid edastada vähemalt 2 nädalat enne lehe ilmumis kuupäeva. 

Kaastööde avaldamise ajalehes otsustab lehetoimetus. Toimetusel on õigus vajadusel artikleid toimetada ja lühendada.
Artiklid, teated ja kuulutused saata 
aadressile ajaleht@laaneharju.ee.

Reklaami, tasuliste teadete ning kuulutuste tellimiseks palume pöörduda reklaam@laaneharju.ee Reklaamide hinnakirja leiab siit

 

Ajalehe toimetus: Katre Saar (katre.saar@laaneharju.ee)