Valla ajaleht

Lääne-Harju Valla Leht ilmub igakuise (v.a juulis) väljaandena. Ajaleht ilmub reeglina kuu eelviimase või viimase nädala teisipäeval. Ajalehe kannet teostab Omniva oma andmebaasis registreeritud postkastidesse. Kui teie postkasti pole soovitud lehte jõudnud, saatke selle kohta info ajaleht@laaneharju.ee

Toimetus ootab vallaelu puudutavaid ning muid, laiemale lugejaskonnale huvipakkuvaid eestikeelseid kaastöid soovitava pikkusega kuni 2000 tähemärki.
Kaastööde avaldamise 
ajalehes otsustab lehetoimetus. Toimetusel on õigus artikleid toimetada ja vajadusel lühendada. Artiklid, teated ja kuulutused saata aadressile ajaleht@laaneharju.ee.

Reklaami ja tasuliste teadete ning kuulutuste tellimiseks palume pöörduda reklaam@laaneharju.ee Reklaamide hinnakirja leiab siit

Ajalehe toimetus: ajaleht@laaneharju.ee
Toimetajad: Egle Kaur (egle.kaur@laaneharju.ee), Marje Suharov (marje.suharov@laaneharju.ee)

2020. a saab Lääne-Harju valla lehe venekeelset väljaannet koju tellida aadressiga reklaamina, saates sooviavalduse tellija nime ja postiaadressiga e-posti aadressile tellimus@laaneharju.ee