Valla ajaleht

Lääne-Harju Valla Leht ilmub igakuise (alates 2024. aastast v.a jaanuaris ja juulis) väljaandena.

2024. aasta leht ilmub iga kuu esimese nädala jooksul. 
Lääne-Harju valla lehe ilmumisegraafik ning kaastööde esitamise tähtajad:

LEHT

ILMUMISE KUUPÄEV (digiversioonis)

KAASTÖÖDE JA MATERJALIDE TÄHTAEG

JAANUAR

Jaanuarikuu lehte ei ilmu

 

VEEBRUAR

30. jaanuar

11. jaanuar

MÄRTS

27. veebruar

8. veebruar

APRILL

2. aprill

13. märts

MAI

30. aprill

11. aprill

JUUNI

28. mai

9. mai

JUULI

Juulikuu lehte ei ilmu

 

AUGUST

30. juuli

11. juuli

SEPTEMBER

27. august

7. august

OKTOOBER

1.oktoober

12. september

NOVEMBER

29. oktoober

10. oktoober

DETSEMBER

26. november

7. november

 

Hooli keskkonnast ning loe Lääne-Harju valla lehte digitaalversioonis!
Kõik digitaallehed leiad PFD-formaadis kerides siit alla. 
Kui oled seni saanud lehe koju paberkandjal ning soovid üle minna samuti digitaalsele formaadile, siis anna sellest teada toimetusele. 

Kui digiversioonis lehte lugeda mingil põhjusel ei saa, siis täida veebivorm mis asub SIINTellimust on võimalik esitada ka vallavalitsuse üldnumbril 6790 600 või saates e-kirjaga sooviavalduse tellimus@laaneharju.ee. Avalduses palume lisada tellija nime, postiaadressi ning kas soovite vene- või eestikeelset lehte tellida.

Leht on kõigile valla elanikele TASUTA!

Valla ajalehe kojukannet teostatakse ainult Lääne-Harju valla piires.
 

Toimetus ootab vallaelu puudutavaid ning muid elanikele ja laiemale lugejaskonnale huvipakkuvaid kaastöid soovitava pikkusega kuni 3000 tähemärki (koos tühikutega). 
Kuna Lääne-Harju valla leht ilmub kahes keeles, siis on toimetamise periood pikem, kuhu kuulub ka tõlkeperiood. Seetõttu palume kaastööde ja teadete avaldamise soovid edastada vähemalt 2 nädalat enne lehe ilmumis kuupäeva. 

Kaastööde avaldamise ajalehes otsustab lehetoimetus ning ei anna garantiid artiklite ilmumise kohta, mis võivad selguda alles toimetuse käigus. Toimetusel on õigus vajadusel artikleid toimetada ja lühendada.
Artiklid, teated ja kuulutused saata 
aadressile ajaleht@laaneharju.ee.

Reklaami, tasuliste teadete ning kuulutuste tellimiseks palume pöörduda reklaam@laaneharju.ee
Alates 10.01.2023 kehtib uus hinnakiri!

Vastavalt Lääne-Harju Vallavalitsuse 10.01.2023 korraldusele nr 17 kehtib Lääne-Harju valla lehes kuulutuste ja reklaami avaldamisel järgmine hinnakiri:
1. Kuulutuse ja reklaami 1 moodul mõõduga 43 mm x 40 mm – 30 eurot.
Maksimaalselt saab tellida kuulutuse ja reklaami mahuga kuni ¼ lehekülge ehk 6 moodulit. Minimaalselt avaldame 2 mooduli kuulutuse. 
Lehe formaat on A4.
2. Reakuulutus 1 rida veerus (kuni 30 tähemärki reas), maksimaalselt saab tellida kuni 8 rida - 4 eurot.
3. Õnnitluse avaldamine kuni 2 moodulit - 8 eurot.
4. Kaastundeavaldused kuni 2 moodulit – 10 eurot.

Ajalehe toimetus: Katre Saar (katre.saar@laaneharju.ee) 

Ilmunud lehti saab lugeda siin

2024

Lääne-Harju valla leht juuni eesti keeles vene keeles

Lääne-Harju valla leht mai eesti keeles vene keeles

Lääne-Harju valla leht aprill eesti keeles vene keeles

Lääne-Harju valla leht märts eesti keeles vene keeles

Lääne-Harju valla leht veebruar eesti keeles vene keeles

2023

Lääne-Harju valla leht detsember eesti keeles vene keeles

Lääne-Harju valla leht november eesti keeles vene keeles

Lääne-Harju valla leht oktoober eesti keeles vene keeles

Lääne-Harju valla leht september eesti keeles vene keeles

Lääne-Harju valla leht august - eesti keeles vene keeles

Lääne-Harju valla leht juuni - eesti keeles vene keeles

Lääne-Harju valla leht mai - eesti keeles vene keeles

Lääne-Harju valla leht aprill - eesti keeles vene keeles

Lääne-Harju valla leht märts - eesti keeles  vene keeles

Lääne-Harju valla leht veebruar - eesti keeles vene keeles

Lääne-Harju valla leht jaanuar - eesti keeles vene keeles

 

2022

Lääne-Harju valla leht detsember  - eesti keeles vene keeles

Lääne-Harju valla leht november - eesti keeles vene keeles 

Lääne-Harju valla leht oktoober - eesti keeles vene keeles

Lääne-Harju valla leht september - eesti keeles vene keeles

Lääne-Harju valla leht august vene keeles

Lääne-Harju valla leht juuni vene keeles

Lääne-Harju valla leht mai vene keeles

Lääne-Harju valla leht aprill vene keeles

Lääne-Harju valla leht märts vene keeles

Lääne-Harju valla leht veebruar vene keeles

Lääne-Harju valla leht jaanuar/ vene keeles