Valla ajaleht

Lääne-Harju Valla Leht ilmub igakuise (v.a juulis) ajalehena, mida levitab Omniva oma andmebaasis registreeritud postkastidesse

Ajaleht ilmub reeglina kuu eelviimase või viimase nädala teisipäeval. Toimetus ootab nii vallaelanikelt, kodanikuühendustelt kui ka teistelt institutsioonidelt vallaelu puudutavaid ning muid, laiemale lugejaskonnale huvipakkuvaid kaastöid. Kaastööde avaldamise ajalehes otsustab lehetoimetus. Artiklid, teated ja kuulutused saata aadressile ajaleht@laaneharju.ee .

Reklaami ja tasuliste teadete ning kuulutuste tellimiseks palume pöörduda reklaam@laaneharju.ee Reklaamide hinnakirja leiab siit

Ajalehe toimetus: ajaleht@laaneharju.ee
Toimetajad: Egle Kaur (egle.kaur@laaneharju.ee), Marje Suharov (marje.suharov@laaneharju.ee)

2019. a saab Lääne-Harju valla lehe venekeelset väljaannet koju tellida aadressiga reklaamina. Venekeelset ajalehte saab tellida, saates sooviavalduse tellija nime ja postiaadressiga e-posti aadressile tellimus@laaneharju.ee