Valla ajaleht

Lääne-Harju Valla Leht ilmub igakuise (v.a juulis) väljaandena kuu eelviimase või viimase nädala teisipäeval. 

Alates 2022 aastast levitab Lääne-Harju vallavalitsus nii eestikeelset kui venekeelset valla ajalehte ainult tellijatele!
Hea vallaelanik! Kui soovid eestikeelset ajalehte oma postkasti tasuta kojukandega, saad selle tellida valla kodulehel asuva veebivormi kaudu täites avalduse e-vormi. Novembrikuu ajalehest saad välja lõigata tellimuse kupongi, selle ära täita ja posti panna.
Valla ajalehe kojukannet teostatakse ainult Lääne-Harju valla piires.
Eestikeelse vallalehe tellimusi saab jooksvalt edastada veebivormi kaudu ka pärast 1. jaanuari 2022. Kui saadate tellimuse 10 päeva enne lehe ilmumist saame teie soovi lisada järgmise ajalehe tellijate nimekirja.

Valla ajalehe venekeelset väljaannet saab koju tellida alates 1. jaanurist 2019 samuti vaid aadressiga reklaamina. Tellimiseks saata e-kirjaga sooviavaldus tellija nime ja postiaadressiga tellimus@laaneharju.ee. 

Toimetus ootab vallaelu puudutavaid ning muid, elanikele ja laiemale lugejaskonnale huvipakkuvaid eestikeelseid kaastöid soovitava pikkusega kuni 2000 tähemärki.

Kaastööde avaldamise ajalehes otsustab lehetoimetus. Toimetusel on õigus vajadusel artikleid toimetada ja lühendada. Artiklid, teated ja kuulutused saata aadressile ajaleht@laaneharju.ee.

Reklaami, tasuliste teadete ning kuulutuste tellimiseks palume pöörduda reklaam@laaneharju.ee Reklaamide hinnakirja leiab siit

 

Ajalehe toimetus: Marje Suharov (marje.suharov@laaneharju.ee), Kadri Kauksi (kadri.kauksi@laaneharju.ee)

 

2022