Operatiivne ohuteavitamise süsteem

 

Hea valla elanik, korteriühistu esimees, ettevõtja, kogukonna esindaja! Lääne-Harju vallavalitsus kutsub liituma hädaolukorrast teavitamise süsteemiga.
Vallavalitsuse jaoks on kohalike inimeste, ettevõtete ja mittetulundusühingute turvalisus väga tähtsal kohal. 2017. aasta 1. juulil hakkas kehtima uus hädaolukorra seadus, mis kohustab kohalikku omavalitsust veelgi enam panustama kogukonna ohutusse, ohtude ennetamisse ning võimalikust hädaolukorrast teavitamisse.
 
Mis on hädaolukord? 
Hädaolukord on sündmus, sündmuste ahel või elutähtsa teenuse (elektri- ja veevarustuse, kanalisatsiooni ja soojaenergia) katkestus, mis võib ohustada inimeste elu või tervist, põhjustada varalist või keskkonnakahju ning kaasa tuua tõsiseid ja ulatuslikke häireid elukorralduses.
 
Hädaolukorrast teavitamine
Valla kriisikomisjoni üks ülesandeid hädaolukorras on elanikkonna teavitamine sellest, mis on piirkonnas juhtunud ning kuidas käituda. Teavitamine on osa hädaolukorra lahendamisest, kuivõrd inimestel on hädaolukorras vajadus info järele suurem kui muidu, eriti kui on tegu elutähtsate või muude oluliste teenuste häire või katkestusega. Teavitada tuleb ka hädaolukorra lõppemisest.
Lääne-Harju vallavalitsuse kriisikomisjon koostöös AS-ga Telia Eesti plaanib valla elanike jaoks  käivitada operatiivse ohuteavitamise süsteemi, mille kaudu edastatakse olulist infot vaid hädaolukorras. Operatiivne ohuteavitamine toimub SMS-i teel.
 
Kõigil, kes soovivad ohuolukorra kohta võimalikult kiiret infot, on võimalik ohuteavitamise süsteemiga liituda, sisestades oma mobiiltelefoni numbri allolevasse lahtrisse. 
Lubame, et Teie sisestatud telefoninumbrile saadetakse Lääne-Harju vallavalitsuse kriisikomisjoni poolt ainult ohuolukorraga seonduvat hädavajalikku infot.
 

Numbri edastamine