Operatiivne ohuteavitamise süsteem

 

Hea vallaelanik, korteriühistu esimees, ettevõtja, kogukonna esindaja! Lääne-Harju vallavalitsus kutsub liituma hädaolukorrast teavitamise süsteemiga.
Vallavalitsuse jaoks on kohalike inimeste, ettevõtete ja mittetulundusühingute turvalisus väga tähtsal kohal, mistõttu panustame omavalitsusena kogukonna ohutusse, ohtude ennetamisse ning võimalikust hädaolukorrast teavitamisse.
 
Mis on hädaolukord? 
Hädaolukord on sündmus, sündmuste ahel või elutähtsa teenuse (elektri- ja veevarustuse, kanalisatsiooni ja soojaenergia) katkestus, mis võib ohustada inimeste elu või tervist, põhjustada varalist või keskkonnakahju ning kaasa tuua tõsiseid ja ulatuslikke häireid elukorralduses.
 
Hädaolukorrast teavitamine
Valla kriisikomisjoni üks ülesandeid hädaolukorras on elanikkonna teavitamine sellest, mis on piirkonnas juhtunud ning kuidas käituda. Teavitamine on osa hädaolukorra lahendamisest, kuivõrd inimestel on hädaolukorras vajadus info järele suurem kui muidu, eriti kui on tegu elutähtsate või muude oluliste teenuste häire või katkestusega. Teavitada tuleb ka hädaolukorra lõppemisest.
Lääne-Harju vallavalitsuse kriisikomisjon koostöös AS-ga Telia Eesti on käivitanud vallaelanike jaoks operatiivse ohuteavitamise süsteemi, mille kaudu edastatakse hädaolukorras olulist infot. Operatiivne ohuteavitamine toimub SMS-i teel.
 
Kõigil, kes soovivad võimalikus ohuolukorras saada operatiivset infot, on võimalik ohuteavitamise süsteemiga liituda, sisestades oma mobiiltelefoni numbri allolevasse lahtrisse. 
Teie telefoninumbrile saadetakse Lääne-Harju vallavalitsuse kriisikomisjoni poolt ainult ohuolukorraga seonduvat hädavajalikku infot.
 

Numbri edastamine