Biojäätmete kogumismahuti taotlemine 2022

Toimingu üldandmed

Kirjeldus: Projekti "Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Lääne-Harju vallas" elluviimiseks ja jäätmete liigiti kogumise tõhustamiseks soetatud biolagunevate jäätmete kodukompostrite ja biojäätmete kogumismahutite taotlemise, ostmise ja kasutusse andmise korraldamine.
Taotleda saavad:
Üks kogumismahuti üksikelamu, kaksik- ja ridaelamu ühe korteri kohta, mis on liitunud korraldatud jäätmeveoga. Kinnistule, kus vähemalt ühe isiku elukoht rahvastikuregistri andmetel on Lääne-Harju vald;
Kuni kaks kogumismahutit korterelamu kohta, mis on liitunud korraldatud jäätmeveoga ja millel on toimiv ühistu.
Kestvus:
Taotluste esitamine algab 18.07.2022. 
Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse kogumismahutite (200 tk) hulga ammendumisel, millest teavitatakse Lääne-Harju valla kodulehel.
Õigusaktid:
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel;
Keskkonnaministri 22. juuni 2020. a määrus nr 36 "Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks kohalikes omavalitsustes antava toetuse andmise tingimused ja kord";
Lääne-Harju Vallavalitsuse 14.06.2022 korraldus nr 595 "Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Lääne-Harju vallas".
 
Vastutaja: Nõunik Marika Ilves, marika.ilves@laaneharju.ee, tel 5353 4720

 

Taotlemine elektrooniliselt
Vajalikud sammud: Alloleva e-vormi lingi kaudu teenuste ja toimingute tegemiseks peate end valla kodulehel sisse logima. Kui Teie isik on tuvastatud, saate täita ning esitada rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorme. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Vajalik on ID kaart või mobiil-ID ning PIN1 ja PIN2. 
Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Harju vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.