Biojäätmete kogumismahuti taotlemine 2023

Tomingu üldandmed

Kirjeldus:

Projekti "Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Lääne-Harju vallas" elluviimiseks ja jäätmete liigiti kogumise tõhustamiseks soetatud biolagunevate jäätmete kodukompostrite ja biojäätmete kogumismahutite taotlemise, ostmise ja kasutusse andmise korraldamine.

Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest ja projekt viiakse ellu läbi heitmekaubanduse (CO2) kauplemissüsteemi toetusega.

Taotleda saab:
Ühe kogumismahuti üksikelamu, kaksik- ja ridaelamu ühe korteri kohta või kinnistule, mis on liitunud korraldatud jäätmeveoga aastaringselt ja kus vähemalt ühe isiku elukoht rahvastikuregistri andmetel on Lääne-Harju vald;
Kuni neli kogumismahutit korterelamu ja aiandusühistu kohta, mis on liitunud korraldatud jäätmeveoga ja millel on toimiv ühistu ning aastaringne jäätmevedu. 
Kestvus:
Taotluste esitamine algab 18.07.2022. 
Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse kogumismahutite (200 tk) hulga ammendumisel, millest teavitatakse Lääne-Harju valla kodulehel.
Õigusaktid:
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkt 3 alusel;
Lääne-Harju Vallavalitsuse 14.06.2022 korraldus nr 595 "Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Lääne-Harju vallas" (täpsustatud 12.07.2022 korraldusega nr 726 ja 20.09.2022 korraldusega nr 978)
Vastutaja: Nõunik Marika Ilves, marika.ilves@laaneharju.ee, tel 5353 4720

 

Taotlemine toimub elektrooniliselt Lääne-Harju valla iseteeninduse kaudu! 
Sisselogimiseks on vajalik ID-kaart, Mobiil-ID või Smart-ID!