Teehooldus

 

Avalikus kasutuses sõidu-, kõnni- ja kergliiklusteede hooldusega tegeleb AS Lahevesi
Kontaktisik Mart Arrak; tel 504 8737, e-post mart.arrak@laaneharju.ee

 
Valda läbivate riigimaanteede hooldust korraldab Maanteeamet

Info tel 1510, e-post info@mnt.ee

 

Talvine teehooldus Lääne-Harju vallas on korraldatud neljas eri piirkonnas vastavalt lepingutele. 
 
Padise ja Harju-Risti piirkonnas teostab talihooldust Warren Safety OÜ.
Vasalemma piirkonnas teostab talihooldust JM Company OÜ.
Vallapoolne kontakt tekkivate küsimuste korral: Meelis Randmäe, tel. 5666 8487,  meelis.randmae@laaneharju.ee
 
Madise piirkonnas teostab talihooldust OÜ Amigo Trans.
Vallapoolne kontakt: Leemet Vaikmaa,  tel. 510 9205, leemet.vaikmaa@laaneharju.ee
 
Keila ja Paldiski piirkonnas teostab talihooldust Harju Kaevetööd OÜ.
Vallapoolne kontakt: Mart Arrak, 504 8737, mart.arrak@laaneharju.ee