Teehooldus

 

Avalikus kasutuses sõidu-, kõnni- ja kergliiklusteede hooldusega tegeleb AS Lahevesi
Kontaktisik Mart Arrak; tel 504 8737, e-post mart.arrak@laaneharju.ee

 
Valda läbivate riigimaanteede hooldust korraldab Maanteeamet

Info tel 1510, e-post info@mnt.ee

 

Talvine teehooldus Lääne-Harju vallas on korraldatud vastavalt lepingutele järgmiste ettevõtetega:
 
Keila ja Paldiski piirkond – AS Lahevesi
Info tel. 504 8737, mart.arrak@laaneharju.ee
 
Vasalemma piirkond – MTÜ Tiko (Tarbijate ja Isikute Kaitse Organisatsioon)
Info tel. 517 1627, e-post aare.mannik@laaneharju.ee
 
Padise piirkond Vihterpalu, Änglema, Vintse, Alliklepa ja Keibu külas – LS Trans OÜ;
Kurkse, Kõmmaste, Pae, Hatu, Vilivalla, Altküla, Harju-Risti ja Padise külas – Laheotsa OÜ;
Madise külas – Amigo Trans OÜ
Info tel. 608 7810, 510 9205, e-post leemet.vaikmaa@laaneharju.ee