Teehooldus

Suvise teehoolduse kohta saab info haldusosakonna nõunikult Kristjan Moistolt, e-posti aadress kristjan.moisto@laaneharju.ee.

Talvise teehooldus info leiab SIIT

Käimas on kaardirakenduse testimise periood ja sellest tulenevalt võib kaardi töös esineda häireid.

Koostamisel on valla teede nimekiri

Vallavalitsus koostab volikogu eelnõu, mis sisaldab Lääne-Harju valla teede nimekirja ning kaarti. Eelnõu kaardil punasega märgitud jooned on erateed ehk mitteavalikud teed, rohelised on kohalikud teed ehk avalikud teed, sinine värv tähistab metsateid, lilla riigimaanteid ja kollane lähiaastatel avalikku kasutusse määramist vajavaid teid. 

 

Lääne-Harju valla teehoiukava 2023-2027

Teehoiukava 2023-2027 on leitav SIIN
Lisa 1 Teede nimekiri
Lisa 2 Programmianalüüsi koondtabel
Lisa 3 Teede seisukord 
Lisa 4 Kergliiklusteede seisukord
Lisa 5 Sildade seisukord
Lisa 6 Truupide seisukord
Lisa 7 Kaardid

Avalikus kasutuses sõidu-, kõnni- ja kergliiklusteede hooldusega seotud kontaktid

Kohalike teede hooldus
Kristjan Moisto: tel. +372 5246736, e-post kristjan.moisto@laaneharju.ee
 
Valda läbivate riigimaanteede hooldust korraldab Transpordiamet
teeolude lühinumber 1247, e-post info@transpordiamet.ee 
 
Valla teedega seotud liikluspiirangud on nähtavad rakenduses Tark Tee