Lääne- Harju vald võtab tööle tugiisiku põhikoolis õppivale lapsele

Lääne-Harju vald võtab tööle tugiisiku põhikooli 3. klassis õppivale lapsele.

Tugiisiku rolliks on toetada lapse iseseisvat toimetulekut nii koolis kui ka erinevates sotsiaalsetes keskkondades.

Töö asukoht: Keila Kool

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.


Kandideerimiseks palume saata sooviavaldus ning CV e-postiga liisi.ling@laaneharju.ee hiljemalt 27.03.2020

Vasalemma Põhikool pakub tööd eesti keele ja kirjanduse õpetajale

Vasalemma Põhikool võtab konkursi korras tööle eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Tööleasumine esimesel võimalusel. Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile vasalemmapk@gmail.com. Info tel 6713335.  

 

Vasalemma Põhikool pakub tööd õpetaja abile

Vasalemma Põhikool vajab alates 6. jaanuarist 2020 õpetaja abi, kelle tööülesandeks on  erivajadustega  õpilaste toetamine ja nende järelvalve tagamine. Vajalik vähemalt keskharidus. Avaldus ja haridust tõendava dokumendi koopia saata hiljemalt 31. detsembriks aadressile vasalemmapk@gmail.com. Info tel 6713335.