Lääne-Harju Valla Raamatukogu otsib Klooga raamatukokku haruraamatukogu hoidjat osalise tööajaga

Lääne-Harju Valla Raamatukogu asukohaga Paldiskis otsib Klooga raamatukokku haruraamatukoguhoidjat.

Tööülesanded:

 • haruraamatukogu igapäevatöö korraldamine tagades raamatukogu tulemusliku töö ja arengu;
 • teeninduspiirkonna elanikele ja teistele külastajatele raamatukogundusliku teenindamise tagamine;
 • haruraamatukogu tegevusplaani koostamine;
 • haruraamatukogu aruandluse koostamine;
 • haruraamatukogu teavikute komplekteerimine, töötlemine, säilitamine, ja kättesaadavaks tegemine;
 • koostöö tegemine piirkonna teiste raamatukogude, laste-ja õppeasutuste ning muude haridus-ja kultuuriasutuste ning kogukonnaga.

Nõudmised kandidaadile:

 • raamatukogunduse või infoteaduste alane kõrgharidus või selle puudumisel raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni vastav aste;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene ja inglise keele oskus suhtlustasandil;
 • hea koostöö ja läbirääkimis- ning suhtlemisoskus;
 • pingetaluvus ja kõrged eetilised tõekspidamised;
 • kohanemis- ja algatusvõime

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus raamatukogus;

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd;
 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi;
 • erialaseid täiendkoolitusi

 

Töö asukoht: Aedlinna tee 5, Klooga alevik, Lääne-Harju vald

Tööaeg: osaline tööaeg (0,5 kohta)

Tööle asumise aeg: 1.september 2019

 

Kandideerimistähtaeg: 31.august 2019

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikirja aadressile urve.luht@rmtk.laaneharju.ee,

Lisainfo saamiseks võtta ühendust Urve Luht telefonil 51 220 51.

 

Paldiski lasteaed Sipsik ootab oma meeskonda muusikaõpetajat ja rühmaõpetajat

Paldiski lasteaed Sipsik ootab oma meeskonda pühendunud, rõõmsameelset muusikaõpetajat ja rühmaõpetajat, kes väärtustaks oma koostööd ning lapse loovust ja arengut. Kandideerimiseks palume saata avaldus ja CV hiljemalt 29.08.2019 e-mailile direktor@lasipsik.edu.ee

Lääne-Harju Vallavalitsus otsib oma kollektiivi keskkonnaspetsialisti (ajutiselt eemal viibiva ametniku asendaja)

Tööülesanded

 • Jäätmekäitlusalase tegevuse koordineerimine
 • Keskkonnaalase järelevalve teostamine
 • Keskkonnaalaste planeeringute ja arengukavade koostamises osalemine
 • Õhusaastelubade ja maavara kaevandamislubade, liiklemislubade (järve- ja rannaaladel) menetlemine
 • Koerte ja kasside pidamise eeskirjade täitmise jälgimine
 • Kodanike nõustamine ja teavitamine keskkonnakaitsealastes küsimustes.
 • Looduskaitseseadusest tulenevate ülesannete täitmine.
 • Üldiste metsandusalaste probleemidega tegelemine.

 

 Nõudmised kandidaadile

 • Keskkonnaalane või sellele sisult vastav kõrgharidus
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas
 • vene keele oskus suhtlustasandil
 • hea suhtlemisoskus ja orienteeritus meeskonnatööle,
 • stressitaluvus
 • hea arvuti kasutamise oskus
 • täpsus ja korrektsus
 • B-kategooria juhiloa olemasolu

 

Kasuks tuleb

 • Varasem erialane töökogemus sarnasel ametikohal
 • inglise keele oskus suhtlustasandil
 • dokumendihaldussüsteemi Amphora tundmine

 

Omalt poolt pakume

 • huvitavat tööd arenevas omavalitsuses
 • häid võimalusi eneseteostuseks- ja arenguks
 • ametiauto kasutamise võimalust
 • erinevaid sportimisvõimalusi
 • ametikohale vastavat täiendkoolitust

 

Tööle asumine: esimesel võimalusel

Asukoht:  Rae tn 38, Paldiski

 

Kandideerimiseks ootame  CV-d ja motivatsioonikirja aadressile liisi.ling@laaneharju.ee

Viimane kandideerimise aeg 5.august 2019

 

Lisainfo: Erki Ruben, erki.ruben@laaneharju.ee, tel. +372 583 682 45

Risti Kooli tööpakkumised

Risti Kool, aadressil Harju-Risti küla, Lääne-Harju vald, pakub tööd alates 01.09.2019.a. alljärgnevatele ametikohtadele:

 1. Huvijuht 1,0 ametikohta.
 2. Kokk 1,0 ametikohta.
 3. Kokaabi 0,5 ametikohta.

 

Sooviavaldused, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 31. juuliks e-aadressil: ristikool@gmail.com

 

Paldiski Vene Põhikool pakub tööd

 

Paldiski Vene Põhikool võtab  uuest õppeaastast tööle:

 • sotsiaalpedagoogi (1,0 ametikohta)
 • eripedagoogi (1,0 ametikohta - tunnid I ja II kooliastmes)
 • eesti keele teise keelena õpetajat (1,0 ametikohta)
 • tehnoloogiaõpetuse õpetajat (0,4 ametikohta)
 • õppealajuhatajat (0,5 ametikohta)

 

Kandidaatidel palume esitada kirjalik avaldus, CV, kvalifikatsiooninõudeid tõendavate dokumentide koopiad.

Ootame avaldusi 21. augustini 2019.a. e-postile info@pvp.edu.ee või aadressil

Paldiski Vene Põhikool

Peetri 26

76805 Paldiski

Lääne-Harju vald

 

Info tel. 6741325

Paldiski lasteaed Sipsik kuulutab välja konkursi keelekümblusrühma eesti keele õpetaja ametikohale

Paldiski lasteaed Sipsik pakub tööd keelekümblusrühma eesti keele õpetajale (osaline keelekümblus/lapsed vanuses 3-4 a).

Tööle asumise aeg alates 01.09.2019

Kandidaatidel palume saata CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad meilile: direktor@lasipsik.edu.ee

 

Rummu lasteaed Lepatriinu pakub tööd haridustehnoloogile

 
Rummu Lasteaed Lepatriinu otsib oma meeskonda haridustehnoloogi (0,5 kohta).
Tööülesanded:
IKT-alase informatsiooni kogumine, süstematiseerimine ja levitamine
- lasteaia kodulehekülje haldamine
- lasteaiaõpetajate nõustamine IKT-alastes küsimustes
- IKT-alaste koolituste korraldamine
- osalemine ja lasteaiaõõetajate nõustamine IKT-alastes projektides
- IKT arendustegevus
Nõutav:
- Erialane kõrgharidus ja töökogemus haridustehnoloogia valdkonnas;
- Korrektne eesti (vähemalt tase C1) ja inglise keel (vähemalt tase B2) nii kõnes kui kirjas ning võime väljendada end arusaadavalt;
- Kõrgel tasemel IKT-alased ja tehnoloogilised teadmised ning oskused;
- Oskus töötada meeskonna liikmena ning iseseisvalt oma ametikoha pädevuste piires;
- Kohusetundlikkus, otsustusvõime ning oskus vastutada oma otsuste ja tegevuste eest;
- Lasteasutuse töö parendamiseks ettepanekute tegemise oskus, loovus, avatus, uuenduslikkus ning algatusvõime ja julgus muutuste elluviimiseks.
Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid saata signe.vaikla@lalepatriinu.edu.ee
Täiendav informatsioon tel. 53475725

Padise põhikool pakub alates järgmisest õppeaastast tööd inglise keele õpetajale

Padise Põhikool võtab alates 2019./2020. õppeaastast tööle 5.- 9.klassi inglise keele õpetaja koormusega kuni 15 tundi nädalas (0,7 kohta).
Tööle asumise aeg 21. august 2019. Töökoht on tähtajaline kuni 30. juunini 2021 ajutiselt äraoleva õpetaja asendamiseks.
Nõutav kvalifikatsioonile vastav haridustase (võib ka nimetatud erialal veel õppida).
Sooviavaldus, elulookirjeldus (CV) ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata Padise Põhikooli aadressile Padise küla, Lääne-Harju vald 76001 Harjumaa või direktor@padise.edu.ee hiljemalt 15. juuniks 2019. a.
Lisainfo telefonidel 608 7822 ja 502 6431 või direktor@padise.edu.ee