Lääne-Harju Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi  Padise Põhikooli direktori ametikohale

Padise Põhikool ootab 1. maist 2022 oma meeskonda rõõmsameelset, kogu koolipere innustavat ja hoolivat koolijuhti.
 
Edukal kandidaadil on
magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
juhtimiskompetentsid ja -kogemus;
eesti keele oskus kõrgtasemel;
väga hea suhtlemisoskus ja koostöövõime;
hea eneseväljendus ja avaliku esinemise oskus.
 
Omalt poolt pakume
vastutusrikast ja mitmekesist tööd arenevas omavalitsuses;
sõbralikku ja toetavat meeskonda ning head töökeskkonda;
arengu- ja eneseteostusvõimalusi.
 
Töö asukoht: Padise Põhikool, Padise küla, Lääne-Harju vald
Tööle asumise aeg: 01. mai 2022
 
Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:
avaldus;
elulookirjeldus;
haridust tõendavad dokumendid;
essee teemal „Padise Põhikool Lääne-Harju valla ühises haridusruumis" pikkusega 1xA4;
muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
 
Dokumendid palume esitada hiljemalt 07. veebruaril 2022 digitaalselt allkirjastatult aadressile: liivi.siim@laaneharju.ee
Lisainformatsioon: Liivi Siim, liivi.siim@laaneharju.ee, tel. 679 0625
 

Lääne-Harju Vallavalitsus pakub tööd nõunikule (teedega seotud küsimused)

Peamised tööülesanded
kohaliku omavalitsuse teehoiu ja liikluskorralduse alaste küsimuste lahendamine;
teede ja teedega seotud infrastruktuurobjektide projekteerimise, ehitamise, remondi ja hoolduse korraldamine; 
vallale kuuluva kinnisvara haldamise ja hooldamise korraldamine, sh rekonstrueerimise, remont- ja hooldustööde korraldamine;
munitsipaalvara- ja teeregistri administreerimine.
 
Nõudmised kandidaadile
vähemalt keskharidus; 
vähemalt kaheaastane töökogemus sarnases valdkonnas;
eesti keele oskus C1 tasemel; 
tööks vajalike õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada;
oskus kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme;
usaldusväärsus, ausus ja viisakas suhtlemisoskus;
hea pingetaluvus ja vastutustunne;
B-kategooria juhilubade olemasolu.
 
Kasuks tuleb
vene keele oskus suhtlustasandil;
teede ehitusprojektide juhtimiskogemus;
eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses.
 
Omalt poolt pakume:
ametiauto kasutamise võimalust;
mitmekülgset ja liikuvat tööd;
toredat meeskonda;
kaasaegseid töötingimusi.
 
Tööle asumise aeg: märts 2022
Asukoht:  Rae tn 38, Paldiski linn, Lääne-Harju vald
Viimane kandideerimise aeg: 01.02.2022
 
Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri: marily.haitson@laaneharju.ee  
Lisainfo: Ahto Pärnamets, ahto.parnamets@laaneharju.ee  tel. +372 5343 7020
 

Lääne-Harju Vallavalitsus ootab oma meeskonda EHITUSTALITUSE JUHTI

Töökoha eesmärgiks on koordineerida ehitisregistri kaudu ehitustegevusega seotud taotluste menetlemist ja ehitusjärelevalve läbiviimist.
 
Tööülesanded:
ehitus-, lammutus- ja kasutuslubade ning -teatiste asutusesisese menetlusprotsessi väljatöötamine;
ehitus-, lammutus- ja kasutuslubade ning -teatiste menetlusse võtmine ja asutusesisesele ning asutusevälise kooskõlastusringi korraldamine;
ehitus-, lammutus- ja kasutuslubade ning -teatiste menetluses kaasamise korraldamine;
ehitus- ja kasutuslubade andmiseks korralduste eelnõude koostamise korraldamine ja esitamine vallavalitsuse istungile;
vallaelanike esmane nõustamine ehitusküsimustes.
 
Kandideerimise eelduseks on:
erialane kõrg- või keskeriharidus;
valdkonna seadusandluse tundmine;
Riikliku Ehitisregistri (www.ehr.ee) tundmine ja kasutuskogemus; 
kogemus asjaajamises ja töös dokumentidega;
väga hea analüüsivõime, suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus;
algatus- ja otsustusvõime, strateegiline mõtlemine ning hea pingetaluvus;
eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlemistasandil.
 
Kasuks tuleb:
eelnev erialane töökogemus.
 
Omalt poolt pakume:
vastutusrikast ja mitmekesist tööd;
sõbralikku ja toetavat kollektiivi;
sportimisvõimalusi;
avaliku teenistuse seadusest tulenevaid soodustusi.
 
Töökoha andmed:
täistööaeg;
töökoht asub Paldiskis
 
Kandideerimistähtaeg: 01.02.2022, tööle asumine esimesel võimalusel
 
Motiveeritud sooviavaldus, elulookirjeldus ning haridust tõendav dokument palume edastada aadressil: marily.haitson@laaneharju.ee
 

Lääne-Harju Vallavalitsus võtab tööle hooldustöötaja Vasalemma piirkonda

Hooldustöötaja ülesandeks on koduteenuse osutamine, millega tagatakse isiku toimetulek temale harjumuspärases keskkonnas (kodus).
 
Kandideerimise eelduseks on:
• keskharidus ja kasuks tuleb sotsiaalhooldusalane täiendkoolitus
• eesti keele oskus kesktasemel  ja vene keele oskus suhtlustasandil
• väga hea suhtlemisoskus ja empaatiavõime, 
• tasakaalukus, koostöövalmidus, ausus.
 
Kasuks tuleb: 
• varasem töökogemus sarnases valdkonnas
• autojuhilubade olemasolu
 
Omalt poolt pakume:
• vastutusrikast ja mitmekesist tööd
• sõbralikku ja toetavat kollektiivi
• erialaseid täiendkoolitusi;
• erinevaid sportimisvõimalusi;
• kaasaegseid töötingimusi.
 
Tööle asumine esimesel võimalusel
Kandideerimistähtaeg: 14.01.2022
Kandideerimiseks palume saata CV ja sooviavaldus aadressile marily.haitson@laaneharju.ee
 
Lisainfo:  Anneli Sert, anneli.sert@laaneharju.ee, 677 6930
 

Lääne-Harju vallavalitsuse allasutuste tööpakkumised 

Lääne Harju Huvikeskus pakub tööd noorsootöötajale Vasalemmas ja Rummus

Noorsootöötaja -Vasalemma noortetoas Tööle asumise aeg esimesel võimalusel
Noorsootöötaja- Rummu noortetoas Tööle asumise aeg alates 01 03 2022
 
Täistööaeg: E R 13 00 20 00 võimalik ka osalise tööajaga
Töö kirjeldus: Noorsootöötaja töö sisuks on noorte ja noortegruppide tegevuse koordineerimine Lääne-Harju vallas. Noorsootöötaja toetab noore isiklikku arengut ja õppimist väljaspool kooli
perekonda ja tööd ning loob selle saavutamiseks sobilikud tingimused
Nõudmised kandidaadile
*eelistatult kõrgharidus selle omandamine või noorsootöötaja kutse olemasolu või
noortega töötamise kogemus soovitavalt noorsootöö hariduse või sotsiaalvaldkonnas
*hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas
*kasuks tuleb vene keele oskus kõnes
*hea arvuti kasutamise oskus teksti ja tabeltöötlusprogrammid
Omalt poolt pakume
*sõbralikku kollektiivi arenevas organisatsioonis
*kaasaegset töökeskkonda
*erialaseid täiendkoolitusi
*eneseteostuse võimalusi
*mitmekülgset tööd
*42 päeva põhipuhkust
 
Kandideerimiseks ootame CV d ja motivatsioonikirja aadressile viktoria.visbek@hk.laaneharju.ee, hiljemalt 15.02.2022.a.

Laulasmaa kool otsib oma kollektiivi:

• geograafiaõpetajat (tööle asumine esimesel võimalusel)
• logopeedi 1,0
• sotsiaalpedagoogi 0,5
• psühholoogi 0,5 
• kolmanda kooliastme väikerühma loodusainete õpetajat Laulasmaa koolimajas (osaline koormus, tööle asumine esimesel võimalusel).
• tugiisikut 1. kl õpilasele
• lasteaia õpetaja abi Laulasmaal (tööle asumine esimesel võimalusel) 
• lasteaia muusikaõpetajat Leholas 0,37
• asendusõpetajat. 
 
Täpsem info: info@laulasmaakool.ee või tel 608 8900.
 
 

Vasalemma Põhikool pakub tööd kokale

Tööleasumine esimesel võimalusel. Sooviavaldus saata e-posti aadressile siiri.lall@vask.edu.ee.
Info tel 671 3335.
 

Paldiski lasteaed Sipsik pakub tööd õpetaja abile ja logopeedile

Tööle asumine esimesel võimalusel. CV ja sooviavalduse palume saata e-postiga direktor@lasipsik.edu.ee.
Lisainfo telefonil 5648 8905
 

Vallavalitsus võtab tööle tugiisiku Laulasmaa Kooli Karjaküla lasteaeda

Lääne- Harju Vallavalitsus otsib tugiisikut Laulasmaa Kooli Karjaküla lasteaias käivale 6-aastasele poisile. Tööaeg E-R 8-17.
 
Sobival kandidaadil on:
• vähemalt keskharidus
• pingetaluvus, koostöövalmidus ning sõbralikkus
• kasuks tuleb tugiisiku koolituse läbimine
 
Tööülesanded:
• juhendada, kaasata ja toetada last igapäevategevustes ja sotsiaalses suhtluses 
• olla lapsele abiks, õpetada ja julgustada teda igapäevaelus toime tulema 
 
Töö toimub käsunduslepingu alusel. Tööle asumise aeg niipea kui võimalik.
 
Kandideerimiseks palun saatke avaldus ja elulookirjeldus hiljemalt  14.01.2022 e-posti aadressile marily.haitson@laaneharju.ee.
 
Lisateave: Laulasmaa Kooli Karjaküla lasteaia õppealajuhataja Erika Elissaar, tel. 5625 1727
 

Risti-Padise tugipesa otsib oma meeskonda:

 
• logopeedi (1,0 töökohta)
• psühholoogi (0,5)
 
Tööle asumise aeg kokkuleppel.
Kontakt: Kristo Matson, tel 6081234
 
Loe lähemalt siit