9.06.21

Lääne-Harju Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Paldiski Vene Põhikooli direktori ametikohale

 
Paldiski Vene Põhikooli koolipere ootab uuest õppeaastast rõõmsameelset, kogu koolimeeskonda innustavat ja hoolivat koolijuhti.
 
Edukal kandidaadil on:
-magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
-juhtimiskompetentsid jakogemus;
-eesti ja vene keele oskus kõrgtasemel;
-väga hea suhtlemisoskus ja koostöövõime;
-hea eneseväljendus ja avaliku esinemise oskus.
 
Omalt poolt pakume:
-vastutusrikast ja mitmekesist tööd arenevas omavalitsuses;
-sõbralikku ja toetavat meeskonda ning head töökeskkonda;
-arengu- ja eneseteostusvõimalusi;
 
Töö asukoht:
Paldiski Vene Põhikool, Peetri 26, Paldiski linn, Lääne-Harju vald
 
Tööle asumise aeg: 23. august 2021
 
Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
avaldus, elulookirjeldus, haridust tõendavad dokumendid, essee teemal „Paldiski
Vene Põhikool Lääne-Harjuvalla ühises haridusruumis",
muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid palume esitada hiljemalt:
24. juunil 2021 digitaalselt allkirjastatult aadressile liivi.siim@laaneharju.ee
Lisainformatsioon:
Liivi Siim, liivi.siim@laaneharju.ee, tel. 679 0625
Toimetaja: MARJE SUHAROV

Lääne-Harju vallavalitsus otsib oma meeskonda lastekaitsespetsialisti

Tööülesanded:
- sotsiaalnõustamine;
- juhtumitöö peredega;
- probleemide lahendamine koostöös võrgustikku kuuluvate asutuste ja isikutega;
- lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine;
- teenusele suunamine,
- lapse abistamiseks meetmete pakkumine ja vajadusel juhtumikorralduse algatamine;
- lapsesse puutuvate vanemate vaheliste vaidluste lahendamine;
- lastekaitsealaste kohtudokumentide ettevalmistamine ja arvamuste esitamine ning eestkosteasutuse esindamine kohtus;
- töö alaealiste õigusrikkujate ja koolikohustuse mittetäitjatega;
- andmete sisestamine ja juhtumite menetlemine andmeregistris STAR
 
Kandideerimise eelduseks on:
- erialane kõrgharidus (või selle omandamine viimasel kursusel). Hiljemalt kahe
aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest peab omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele;
- eelnev töökogemus antud valdkonnas kohusetunne;
- stressitaluvus ja võime töötada pingelises olukorras;
- hea suhtlemis- ja koostööoskus;
- vene keele oskus suhtlustasandil;
- arvuti kasutamise oskus.
Kasuks tuleb: B-kategooria juhilubade olemasolu
 
Omalt poolt pakume:
vastutusrikast ja mitmekesist tööd, sõbralikku ja toetavat kollektiivi, sportimisvõimalusi, avaliku teenistuse seadusest tulenevaid soodustusi.
 
CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendav dokument saata: marily.haitson@laaneharju.ee
Kandideerimistähtaeg: 06.06.2021
Kontaktisik: Anneli Sert
Lisainfo telefonil: 6776 930

Lääne-Harju vallavalitsus otsib logopeede, eripedagooge ja psühholoogi valla koolide ja lasteaedade tugipesadesse

Sobival kandidaadil on:
- erialane magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus;
- eesti keele oskus tasemel C1.
Ootame Sind, kui Sul on soov töötada lastega ning võime töötada iseseisvalt ja meeskonnas;
- oskus püstitada eesmärke ja hinnata töö tulemuslikkust;
- soov ametialaselt areneda ja ennast spetsialistina teostada;
- hea suhtlemisoskus ja kõrge pingetaluvus.
Omalt poolt pakume Sulle:
-rutiinivaba tööd ja kaasaegset töökeskkonda;
-konkurentsivõimelist töötasu ja pikka puhkust (56 päeva).
Töökoht:
Lääne-Harju valla koolides ja lasteaedades
Töövorm:
kokkuleppel (täistööaeg või osaline).
Tööle asumise aeg augustis 2021.
Kandideerimiseks saatke oma CV ja haridust tõendavad dokumendid hiljemalt 01.06.2021 e-posti aadressile marily.haitson@laaneharju.ee.
Lisateave: Merle Kodu
telefon: +372 5883 8022
e-post: merle.kodu@laaneharju.ee