Lääne-Harju vallavalitsus pakub tööd spetsialistile

Otsime hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskusega meeskonnatöötajat peamiselt vallalehte toimetama ning sotsiaalmeedia kanaleid haldama.

Peamised tööülesanded

 • vallalehe regulaarse väljaandmise korraldamine kord kuus, sh lehenumbri teemade valik, artiklite kirjutamine, tellimine ja toimetamine ning levi korraldamine
 • valla ajalehte reklaami müük ja arvete väljastamine
 • volikogu infokirja koostamine ja levitamine
 • Lääne-Harju valla veebilehe haldamine ning vajaliku informatsiooni tagamine
 • valla sotsiaalmeediakanalite haldamine
 • valda puudutavatel üritustel osalemine jäädvustajana ja ürituste kajastamine

 

Nõudmised kandidaadile

 • kõrgharidus, soovitavalt suhtekorralduse, kommunikatsiooni, eesti filoloogia, ajakirjanduse või avaliku halduse valdkonnas
 • väga hea eesti keele oskus
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus. Tekstide kirjutamise ja toimetamise oskus, sh veebikeskkonnas
 • korrektsus, täpsus, avatus, usaldusväärsus, ausus, viisakus
 • hea suhtlemisoskus, otsustusvõime, kohuse- ja vastutustunne, sh suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid töökoha pädevuse piires
 • orienteeritus meeskonnatööle
 • võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega

 

Kasuks tuleb

 • eelnev töökogemus ajakirjanduses, kommunikatsiooni või suhtekorralduse alal
 • üldised teadmised riigi ja omavalitsuste toimimisest
 • vene keele oskus
 • autojuhilubade omamine

 

Omalt poolt pakume

• huvitavat tööd arenevas omavalitsuses

• häid võimalusi eneseteostuseks ja arenguks

• erinevaid sportimisvõimalusi

• ametikohale vastavat täiendkoolitust

• paindlikku tööaega

• töötajate motivatsioonipaketti

• toetavat meeskonda ja ühisüritusi

 

Töö asukoht: Rae tn 38, Paldiski linn, Lääne-Harju vald

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Viimane kandideerimise aeg: 10. juuli 2022

Kandideerimiseks ootame CV-d, motivatsioonikirja ja haridust tõendavaid dokumente aadressile: marily.haitson@laaneharju.ee

Lisainformatsioon: kommunikatsioonijuht Kadri Kauksi, kadri.kauksi@laaneharju.ee, telefon 5623 8831

 

Lääne-Harju vallavalitsuse allasutuste tööpakkumised 

 

Padise Põhikool ootab oma kooliperre uusi töötajaid:

Õppealajuhataja 0,5 kohta

HEV koordinaator 0,25 kohta

Eriklassi õpetaja I ja II kooliaste

Inglise keel õpetajat.

Kandideerimine kuni 24. juulini

Lisainfo: koolijuht Karin Zahharov, 5289529

 

 
Paldiski Vene Põhikool ootab oma kooliperre
 • psühholoogi (0,5 kohta)
 • muusikaõpetajat (0,9 kohta)
 • kunstiõpetajat (0,5 kohta)
 • klassiõpetajat (1,0 kohta)
(keelekümblus klass, eesti keele tase - C1)
 
Tööleasumise aeg on 29. august 2022.
Palume avalduse, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile
info@pvp.edu.ee Lisainfo telefonil 6741325.

 

Laulasmaa kool otsib oma kollektiivi:

Laulasmaa koolimaja logopeedi (1,0);

Laulasmaa koolimaja matemaatika õpetajat (1,0);
Karjaküla lasteaia muusika- ja liikumisõpetajat (osakoormusega).
 
Täpsem info: info@laulasmaakool.ee või tel 608 8900.
 

 

Paldiski lasteaed Sipsik pakub tööd eesti keele õpetajale 1,0

koormusega (keelekümbluse rühm).
Tööle asumine esimesel võimalusel. CV ja sooviavalduse palume saata e-postiga direktor@lasipsik.edu.ee.
Lisainfo telefonil 5648 8905
 

Karjaküla lasteaia kollektiiv vajab

0,5 koormusega majahoidjat ja 0,75 koormusega õpetaja abi

Lisateave: Laulasmaa Kooli Karjaküla lasteaia õppealajuhataja Erika Elissaar, tel. 5625 1727
 

Risti-Padise tugipesa otsib oma meeskonda:

• logopeedi (1,0 töökohta)
• psühholoogi (0,5)
 
Tööle asumise aeg kokkuleppel.
Kontakt: Kristo Matson, tel 6081234
 
Loe lähemalt siit