Vajalikud telefoninumbrid

Lääne-Harju Vallavalitsus       6790 600

Keila teeninduspunkt              679 0600

Padise teeninduspunkt           608 7810

Vasalemma teeninduspunkt   679 0600

Vallavalitsuse infotelefon        677 6910

AS Lahevesi avariitelefon       5551 2798 24h (veerikked, tänavavalgustus jmt)

 

Avalikus kasutuses sõidu-, kõnni- ja kergliiklusteede hooldus: Mart Arrak, tel 5174 893

Kergliiklusteede hooldust korraldab AS Lahevesi, kontaktisik Jüri Karisma, tel 556 99270.

 

Talvine teehooldus

Padise ja Harju-Risti piirkonnas teostab talihooldust Warren Safety OÜ.

Tellija esindajaks lepingu täitmisel tekkivate küsimuste lahendamisel ning tellijapoolset järelevalvet lepingu täitmise suhtes teostab Meelis Randmäe tel 5666 8487.

Vasalemma piirkonnas teostab talihooldust JM Company OÜ.

Tellija esindajaks lepingu täitmisel tekkivate küsimuste lahendamisel ning tellijapoolset järelevalvet lepingu täitmise suhtes teostab Meelis Randmäe tel 5666 8487.

Madise piirkonnas teostab talihooldust Osaühing Amigo Trans.

Tellija esindajaks lepingu täitmisel tekkivate küsimuste lahendamisel ning tellijapoolset järelevalvet lepingu täitmise suhtes teostab Leemet Vaikmaa tel 510 9205.

Keila ja Paldiski piirkonnas teostab talihooldust Harju Kaevetööd OÜ.

Tellija esindajaks lepingu täitmisel tekkivate küsimuste lahendamisel ning tellijapoolset järelevalvet lepingu täitmise suhtes teostab Mart Arrak tel 5174 893.

Valda läbivate riigimaanteede hooldust korraldab Maanteeamet, tel 1510.

 

Valla kalmistute kohta saab infot:

Karjaküla, Ohtu ja Paldiski kalmistukorraldaja Heli Alter tel 5555 6090

Harju-Madise kalmistu kohta annab infot Reet Pikkpõld tel 608 7810, 5342 7167

Harju-Risti ja Vilivalla kalmistukorraldaja Allan Männi tel 5650 4489

 

Perearstikeskused

Vasalemma Perearst dr Eda Arusoo tel 514 1471, 607 1234, 671 3048

Padise perearstikeskus tel 735 1559, 5696 1212

OÜ Paldiski Perearstid tel 6741 352, 6741 312

Keila Perearstikeskus tel 604 5771

Perearstid Keila Haigla hoones:

Dr Maie Võsa tel 604 5675

Kibuvitsa Perearstikeskus tel 678 0873

Dr Džamilja Rustamova tel 678 0878

Dr Jekaterina Sigina tel 678 1718

Perearsti nõuandetelefon 1220

 

Hambaravi

Vasalemmas dr. Kajuranna Hambaravi OÜ tel 518 2243

Padisel Eve Ehrbach FIE tel 608 7835

 

Õpilasliinid

Haldusosakonna spetsialist Ago Kokser tel 5336 5030

Õppilasliinide teenindajad:

Laulasmaa kooli liinid KV1–KV7 – Atko Grupp tel 641 8218

Klooga–Paldiski kooli liinid P4 – Hansabuss AS tel 627 9080

Harju-Risti–Paldiski P5 – Hansabuss AS tel 627 9080

Padise–Harju-Risti P1–P3 – MK Autobuss AS tel 5551 5316

Vasalemma – Padise Buss OÜ tel 506 4181

 

Elron 24h reisiinfo tel 616 0245

Pakri Reisid (suvine regulaarliin Väike-Pakrile) tel 5199 1718

Tellimusreisid Pakri saartele tel 5697 4118

 

Laulasmaa ÜVK info (Meelis Bauman) tel 5698 2721

 

Valla korraldatud jäätmeveo piirkonnad:

Endise Keila valla territooriumil Eesti Keskkonnateenused AS tel 1919

Endise Vasalemma valla territooriumil Eesti Keskkonnateenused AS tel 1919

Endise Padise valla territooriumil Radix Hoolduse OÜ tel 738 6740

Paldiski linnas Eesti Keskkonnateenused AS tel 1919

Karjaküla jäätmejaam tel 5884 4870

 

Purgimisteenuse pakkujad:

Keila Eritehnika OÜ tel 5362 6161

Uus Planet OÜ tel 5844 3979

Trans-Toomapojad OÜ tel 509 3659

 

Klooga harjutusvälja infotelefon 5332 6746

 

Lääne-Harju konstaablijaoskond (Keilas) tel 612 4510

Piirkonnavanem Mart Meriküll tel 612 4501

Noorsoopolitseinik tel 612 4561

Piirkonnapolitseinik Aile Kask tel 612 45 96

Piirkonnapolitseinik Jaan Vokk tel 612 4597

Hädaabinumber 112

Riigiinfo telefon  1247

Politsei- ja piirivalveameti infotelefon tel 612 3000

 

Ohvriabi kriisitelefon tel 116006

Usaldustelefon tel 127

Lasteabi tel 116 111

Haigekassa tel 669 6630

Töötukassa tel 15501; 669 6513