Vajalikud telefoninumbrid

Lääne-Harju Vallavalitsus                          6790 600

Keila teeninduspunkt                                 677 6910

Padise teeninduspunkt                              6087810

Vasalemma teeninduspunkt                      677 6340

Lahevesi AS avariitelefon                         555 12 798 24H (veerikked, tänavavalgustus jne)

 

Avalikus kasutuses sõidu-, kõnni- ja kergliiklusteede hooldus Mart Arrak tel 504 8737

Kergliiklusteede hooldust korraldab AS Lahevesi, kontaktisik Jüri Karisma tel 556 99270

Talvine teehooldus

Padise ja Harju-Risti piirkonnas teostab talihooldust Warren Safety OÜ

Tellija esindajaks lepingu täitmisel tekkivate küsimuste lahendamisel ning tellijapoolset järelevalvet lepingu täitmise suhtes teostab  Meelis Randmäe tel 5666 8487

Vasalemma piirkonnas teostab talihooldust JM Company OÜ

Tellija esindajaks lepingu täitmisel tekkivate küsimuste lahendamisel ning tellijapoolset järelevalvet lepingu täitmise suhtes teostab  Meelis Randmäe tel 5666 8487

Madise piirkonnas teostab talihooldust Osaühing Amigo Trans

Tellija esindajaks lepingu täitmisel tekkivate küsimuste lahendamisel ning tellijapoolset järelevalvet lepingu täitmise suhtes teostab  Leemet Vaikmaa tel 510 9205

Keila ja Paldiski piirkonnas teostab talihooldust Harju Kaevetööd OÜ

Tellija esindajaks lepingu täitmisel tekkivate küsimuste lahendamisel ning tellijapoolset järelevalvet lepingu täitmise suhtes teostab  Mart Arrak tel 504 8737

Valda läbivate riigimaanteede hooldust korraldab Maanteeamet tel 1510

Valla kalmistukorraldaja Heli Alter - tel 5555 6090

 

Perearstikeskused

Vasalemmas Perearst Eda Arusoo       514 1471, 607 1234, 671 3048

Padise perearstikeskus                         735 1559, 5696 1212

OÜ Paldiski Perearstid                          6741 352, 6741 312

Keila Perearstikeskus                            604 5771

Perearstid Keila Haigla hoones:

Dr Maie Võsa                                       604 5675

Dr Aleksandra Garkuša                       678 0873

Dr Džamilja Rustamova                       678 0878

Dr Jekaterina Sigina                            678 1718

Perearsti nõuandetelefon                    1220

Hambaravi

Vasalemmas Dr. Kajuranna Hambaravi OÜ      518 2243

Rummu alevikus Jevgenija Torm FIE                607 1290

Padisel Eve Ehrbach FIE                                  608 7835

 

Õpilasliinid

Haldusosakonna spetsialistilt Ago Kokser            5336 5030

Õppilasliinide teenindajad:

Laulasmaa kooli liinid KV1–KV7 – Atko Grupp     641 8218

Klooga–Paldiski kooli liinid P4 – Hansabuss AS   627 9080

Harju-Risti–Paldiski P5 – Hansabuss AS              627 9080

Padise–Harju-Risti P1–P3 – MK Autobuss AS     5551 5316

Vasalemma – Padise Buss OÜ                            506 4181

 

Elron 24h reisiinfo                                                 616 0245

Pakri Reisid (regulaarliin Väike -Pakrile)              5199 1718

Reisid Pakri saartele                                            5697 4118

 

Keskkonnainfo telefon                                         1313

Laulasmaa ÜVK info (Meelis Bauman)               5698 2721

Purgimisteenust pakuvad:

Keila Eritehnika OÜ                                             5362 6161

MR Grill OÜ                                                         5645 5355

Trans-Toomapojad OÜ                                        509 3659

 

Jäätmeveo piirkonnad:

Endise Keila valla territooriumil Eesti Keskkonnateenused AS                   1919

Endise Vasalemma valla territooriumil Eesti Keskkonnateenused AS        1919

Endise Padise valla territooriumil Radix Hoolduse OÜ                               738 6740

Paldiski linnas Ragn-Sells AS            60 60 439

Karjaküla jäätmejaam                        5884 4870

 

Klooga harjutusvälja info                   5332 6746

 

Lääne-Harju konstaablijaoskond (Keilas)     612 4510

Piirkonnavanem Mart Meriküll                      612 4501

Noorsoopolitseinik Liina Soodla                   612 4561

Piirkonnapolitseinik Aile Kask                       612 45 96

Piirkonnapolitseinik Janek Ardon                  612 4532

Hädaabinumber 112

Politsei- ja piirivalveameti infotelefon            612 3000

 

Ohvriabi kriisitelefon                                       116006

Usaldustelefon                                               127

Lasteabi                                                         116 111

Haigekassa                                                    669 6630

Töötukassa                                                    15501; 669 6513