Mittetulundustegevuse toetamise kord

 
Lääne-Harju vallavolikogu võttis 8. veebruaril 2022. a vastu mittetulundustegevuse toetamise korra määruse. Korra järgi saavad mittetulundusühingud, seltsingud ja sihtasutused taotleda toetust mittetulunduslikule hariduse, kultuuri-, spordi-, noorsootöö, vaba aja veetmise, loodus- ja keskkonnahoiu, terviseedenduse, külaliikumise, koguduse, turvalise elukeskkonna või muu valdkonna tegevusele, mis on suunatud kohaliku elu ja valla arengule ning elanike heaolule.
Taotlusi esitatakse vallavalitsusele üks kord aastas: 2. jaanuariks. 
Mittetulundustegevuse toetuse taotlust saab esitada elektrooniliselt Lääne-Harju valla iseteeninduses.
Mittetulundustegevuse toetuste taotlemise, määramise ja väljamaksmise ning kasutamise korraga saab tutvuda siin.
 
Tekkinud küsimuste korral aitab arendusnõunik Käti Teär-Riisaar, kati.tear@laaneharju.ee, tel 679 0602.