Eelarve

2024

Lääne-Harju valla 2024. aasta eelarve / määruse lisa

Eelarve seletuskiri

Lääne-Harju valla 2024. aasta esimene lisaeelarve / määruse lisa

 
 
 

2023

Lääne-Harju valla 2023. aasta eelarve

Eelarve seletuskiri

Eelarve muudatuste seletuskiri

Väljavõte vallavolikogu 31.01.23 protokollist nr 1

Väljavõte eelarve- ja majanduskomisjoni 25.01.23 protokollist nr 1

Lääne-Harju valla eelarve täitmine 2023.a. 9 kuud

Lääne-Harju valla eelarve täitmine 2023.a. 

 

2022

Lääne-Harju valla 2022. aasta kolmas lisaeelarve / määruse lisa

Lääne-Harju valla 2022. aasta kolmanda lisaeelarve seletuskiri

Väljavõte vallavolikogu 20.12.2022 istungi protokollist

 

Lääne-Harju valla 2022. aasta teine lisaeelarve / määruse lisa

Lääne-Harju valla 2022. aasta teise lisaeelarve seletuskiri

Väljavõte vallavolikogu 27.09.2022. istungi protokollist 


Lääne-Harju valla 2022. aasta esimene lisaeelarve / määruse lisa

Lääne-Harju valla 2022. aasta esimese lisaeelarve seletuskiri

Väljavõte vallavolikogu 16.05.2022. istungi protokollist

 

Lääne-Harju valla 2022. a. eelarve

Lääne-Harju valla 2022. a. eelarve seletuskiri

Lääne-Harju valla 2022. a. eelarve lühiülevaade

 

2021

2021. aasta vallaeelarve tuludeks on 20 miljonit eurot ja kuludeks 19,6 miljonit eurot. Valla laenukoormus 2021. a on 4,4 miljonit eurot. Ülevaadet suurematest investeeringutest 2021. a saab lugeda siit.  

Lääne-Harju valla 2021. a. kolmas lisaeelarve/ määruse lisa

Lääne-Harju valla 2021. a. kolmanda lisaeelarve seletuskiri  eelarve projekt

Väljavõte vallavolikogu 27.09.2021 istungi protokollist

Väljavõte vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni 21.09.2021 koosoleku protokollist

Väljavõte vallavolikogu sotsiaalkomisjoni  21.09.2021 koosoleku protokollist

Väljavõte vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni 21.09.2021 koosoleku protokollist

Väljavõte vallavolikogu keskkonna- ja planeerimiskomisjoni 20.09.2021 koosoleku protokollist

Lääne-Harju valla 2021.a. teine lisaeelarve/ määruse lisa

Lääne-Harju valla 2021 aasta teise lisaeelarve seletuskiri

Väljavõte vallavolikogu 30.03.2021 istungi protokollist

Väljavõte vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni 02.03.2021 koosoleku protokollist

Väljavõte vallavolikogu sotsiaalkomisjoni  23.03.2021 koosoleku protokollist

Väljavõte vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni 22.03.2021 koosoleku protokollist

 

Lääne-Harju valla 2021. a esimene lisaeelarve  / määruse lisa

Lääne-Harju valla 2021. aasta esimese lisaeelarve seletuskiri

Väljavõte vallavolikogu 26.01.2021. istungi protokollist

Väljavõte vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni 19.01.2021 koosoleku protokollist

Väljavõte vallavolikogu sotsiaalkomisjoni 19.01.2021 koosoleku protokollist

Väljavõte vallavolikogu keskkonna- ja planeerimiskomisjoni 18.01.2021 koosoleku protokollist

Väljavõte vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni 18.01.2021 koosoleku protokollist

 

Lääne-Harju valla 2021. a eelarve

Seletuskiri

Seletuskiri eelarve II lugemiseks

Eelarve projekt

Väljavõte volikogu 22.12.2020 istungi protokollist

Väljavõte volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni 15.12.2020 koosoleku protokollist

Väljavõte volikogu sotsiaalkomisjoni 15.12.2020 koosoleku protokollist

Väljavõte keskkonna- ja planeerimiskomisjoni 14.12.2020 koosoleku protokollist

Väljavõte haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni 14.12.2020 koosoleku protokoliist

 

2020

Lääne-Harju valla 2020. aasta 2. lisaeelarve

Lääne-Harju valla 2020. aasta 2. lisaeelarve projekt (algandmed)

Lääne-Harju valla 2020. aasta 2. lisaeelarve seletuskiri (I lugemine)

Väljavõte eelarve- ja majanduskomisjoni 20.10.20 koosoleku protokollist (2. lisaeelarve I lugemine)

Väljavõte sotsiaalkomisjoni 20.10.2020 koosoleku protokollist (2. lisaeelarve I lugemine)

Väljavõte hariduskomisjoni 19.10.20 koosoleku protokollist (2. lisaeelarve I lugemine)

Väljavõte keskkonna- ja planeerimiskomisjoni 19.10.2020 koosoleku protokollist (2. lisaeelarve I lugemine)

Väljavõte volikogu istungi protokollist nr 8-27.10.2020 (2. lisaeelarve I lugemine)

Lääne-Harju valla 2020. aasta 2. lisaeelarve projekt (II lugemisele)

Lääne-Harju valla 2020. aasta 2. lisaeelarve seletuskiri (II lugemisele)

Väljavõte eelarve- ja majanduskomisjoni 17.11.2020 kooroleku protokollist (2. lisaeelarve II lugemine)

Väljavõte haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni 16.11.2020 koosoleku protokollist (2. lisaeelarve II lugemine)

Väljavõte keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosoleku protokollist nr 9 -16.11.2020 (2. lisaeelarve II lugemine)

Väljavõte sotsiaalkomisjoni 17.11.2020 koosoleku protokollist (2. lisaeelarve II lugemine)

Väljavõte volikogu istungi protokollist nr 9-24.11.2020 (2. lisaeelarve II lugemine ja vastuvõtmine)

 

Lääne-Harju valla 2020. aasta 1. lisaeelarve

Lääne-Harju valla 2020. aasta 1. lisaeelarve projekt

Väljavõte volikogu 26.05.2020 protokollist

Väljavõte 19.05.2020 eelarve- ja majanduskomisjoni protokollist

Väljavõte 18.05.2020 keskkonna- ja planeerimiskomisjoni protokollist

Väljavõte 19.05.2020 sotsiaalkomisjoni protokollist

Väljavõte 18.05.2020 haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokollist

 

Lääne-Harju valla 2020. aasta eelarve

Seletuskiri

Eelarve projekt

Väljavõte volikogu 17.12.19 protokollist 

Väljavõte 10.12.2019 eelarve- ja majanduskomisjoni protokollist

Väljavõte 10.12.2019 sotsiaalkomisjoni protokollist

Väljavõte 09.12.2019 keskkonna- ja planeerimiskomisjoni protokollist

Väljavõte 09.12.2019 haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokollist

 

2019

Lääne-Harju valla 2019. aasta 3. lisaeelarve

Lisaeelarve projekt

Väljavõte volikogu 17.12.2019 protokollist

Väljavõte 10.12.2019 eelarve- ja majanduskomisjoni protokollist

Väljavõte 09.12.2019 keskkonna- ja planeerimiskomisjoni protokollist

Väljavõte 10.12.2019 sotsiaalkomisjoni protokollist

Väljavõte 09.12.2019 haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni protokollist

 

Lääne-Harju valla 2019. aasta 2. lisaeelarve

Seletuskiri

Väljavõte Lääne-Harju Vallavolikogu27.08.2019 istungi protokollist

Väljavõte eelarve- ja majanduskomisjoni, haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühiskomisjoni 19.08.2019 protokollist

 

Lääne-Harju valla 2019.aasta 1. lisaeelarve

Seletuskiri

Väljavõte Lääne-Harju Vallavolikogu 30.04.2019 istungi protokollist

Väljavõte eelarve- ja majanduskomisjoni 24.04.2019  protokollist

Väljavõte sotsiaalkomisjoni 23.04.2019  protokollist

Väljavõte haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni 22.04.2019 protokollist

 

Lääne-Harju valla 2019.aasta eelarve

2019.aasta eelarve seletuskiri

2019. aasta eelarve projekt

Väljavõte Lääne-Harju Vallavolikogu 05.02.2019 istungi protokollist

Väljavõte keskkonna- ja planeerimiskomisjoni 29.01.2019 protokollist

Väljavõte eelarve- ja majanduskomisjoni 29.01.2019 protokollist

Väljavõte haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni ning sotsiaalkomisjoni 28.01.2019 ühiskoosoleku protokollist

 

2018

Lääne-Harju valla 2018.aasta 2. lisaeelarve

Lääne-Harju valla 2018.aasta lisaeelarve

Lääne-Harju valla 2018.aasta eelarve 

 

Lääne-Harju valla eelarvestrateegia 2020–2023 kinnitamine

Lääne-Harju valla eelarvestrateegia 2019–2022 kinnitamine