Arengukava 2019-2030

Lääne-Harju Vallavalitsus korraldab valla muudetud arengukava 2019–2030 ning tegevus- ja rahastuskava 2021–2024 avalikustamise. Muudetud arengukava ning tegevus- ja rahastamiskavaga saab tutvuda digitaalselt või paberkandjal Lääne-Harju raamatukogudes.
 
 
Lääne-Harju valla arengukava 2019–2030 ning tegevus- ja rahastamiskava 2021–2024 on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel. 
 
Valla elanikel on avaliku väljapaneku perioodil 26.05.–30.06.2021 õigus täiendada ja esitada ettepanekuid valla arengukava 2019–2030 ning tegevus- ja rahastuskava 2021–2024  e-posti teel info@laaneharju.ee või kirjalikult Lääne-Harju Vallavalitsusele aadressil: Rae 38, Paldiski, Lääne-Harju vald.
 
 
 
Lääne-Harju valla arengukavaga 30.10.2018 saab tutvuda siin.
Väljatrükkimiseks sobivama versiooni (mustvalge) leiab siit.  
 

Lää

ne

-Harju vald moodustati Vabariigi Valitsuse 13.07.2017 määru

se

nr

126

͞

Keila valla, Padise

valla, Paldiski linna

ja

Vasalemma valla osas haldusterritoriaalse korralduse

ja

Vabariigi Valitsuse

3.

aprilli 1995. a määruse

nr

159

Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine

͟

muutmine

͟

alusel 24. oktoobril 2017.aastal.