Lääne-Harju Vallavolikogu võttis 30. oktoobril 2018 vastu Lääne-Harju valla esimese arengukava.
3. augustil 2021 võttis Lääne-Harju Vallavolikogu vastu täiendatud arengukava.
 
Arengukava koostamisel on peetud silmas valla terviklikku ning piirkonniti tasakaalus arengut. Valla arendamisel keskendutakse järgnevatele valdkondadele:
1. Elukeskkond ja avalik ruum
2. Teed ja ühistransport
3. Ettevõtluskeskkond ja turism
4. Ühine haridusruum
5. Vaba aeg ja kodanikuühiskond
6. Sotsiaalkaitse
7. Terviseedendus ja heaolu