Lääne-Harju valla arengukava 2019-2030

Lääne-Harju valla volikogu võttis 30. oktoobril 2018 vastu Lääne-Harju valla esimese arengukava.
Ajavahemikul 24.09–07.10.2018 toimunud Lääne-Harju valla arengukava eelnõu avalikustamise käigus laekus üle 80 muudatusettepaneku, mis kõik läbi kaaluti ning asjakohased ettepanekud lisati osaliselt või täielikult arengukavasse sisse.
Arengukava koostamisel peeti silmas valla terviklikku ning piirkonniti tasakaalus arengut. Valla arendamisel keskendutakse järgnevatele valdkondadele: 

1. Elukeskkond ja avalik ruum
2. Teed ja ühistransport
3. Ettevõtluskeskkond
4. Haridusasutuste võrgustik ja õpikeskkond
5. Vaba aeg, tervisedendus ja kodanikuühiskond
6. Sotsiaalkaitse
Lääne-Harju valla arengukavaga saab tutvuda siin