Registreeri oma elukoht Lääne-Harju valda!

Head Lääne-Harju valla inimesed! 
 
Elukoha registreerimine oma kodukohas on vajalik, et saaksite maksimaalselt osa vallas elamise hüvedest. Kui elanik on oma elukohta registreeritud, siis saavad riik ja kohalik omavalitsus osutada avalikke teenuseid just nii, nagu kohapeal vajatakse. Samuti paraneb oluliselt koostöö ja infovahetus.
Valla kõige olulisem tuluallikas on üksikisiku tulumaks, kuid selle laekumine eelarvesse sõltub registreeritud elanike arvust. Seega saab omavalitsus vajalikus mahus teenuseid osutada siis, kui on tagatud maksude laekumine elanikelt ning on päriselt teada, kui palju inimesi omavalitsusüksuses elab. 
 
Registreeri oma elukoht Lääne-Harju valda veel sellel aastal, nii toetad oma elukeskkonna arendamist koduvallas. 
 
Kõige mugavam ja kiirem viis elukoha registreerimiseks ning kehtivate andmete kontrollimiseks on e-rahvastikuregistri iseteenindusportaal https://www.rahvastikuregister.ee. Küsimuste korral aitavad teid vallavalitsuse nõunikud Helje Jaanimägi, tel 679 0620, helje.jaanimagi@laaneharju.ee ja Mari-Ly Häitson, tel 677 6922, marily.haitson@laaneharju.ee. 
 
Veel loe rahvastikuregistritoimingute kohta lähemalt siit

 

Valla tutvustus

Lääne-Harju vald asub Loode-Eesti rannikul Harjumaa lääneosas. Meie vald tekkis Eesti halduskaardile 24. oktoobril 2017. aastal pärast kohalike omavalitsuste valimisi Keila, Vasalemma ja Padise valla ning Paldiski linna liitmisel.
Omavalitsuse pindala on 644 km². Vallas elab ametlikult umbes 13 020 elanikku, kuid tegelik elanike arv on hinnanguliselt kolmandiku võrra suurem. Elanike arvu poolest on tegu suuruselt 22. omavalitsusega Eestis. Pindalalt on Lääne-Harju vald Harjumaal suuruselt teine ning kogu Eestis 28. omavalitsus. Meie naabrid idas on Keila linn ja Harku vald, lõunas Saue vald ning läänes Lääne-Nigula vald.
Valla administratiivkeskus asub Paldiski linnas. Valla koosseisu kuulub veel kuus alevikku (Klooga, Karjaküla, Keila-Joa, Vasalemma, Rummu, Ämari) ja 46 küla. 
Vallal on üle saja kilomeetri kaunist rannajoont Lohusalu, Lahepere, Pakri ja Keibu lahe ning Kurkse väina kaldal. Vallale kuuluvad väikesaared Suur-Pakri ja Väike-Pakri.
 

Vald täis võimalusi

Lääne-Harju vald on mitmekülgne ja põnev piirkond. Nii elanik, ettevõtja kui ka turist leiab rakendust väga erinevates eluvaldkondades:
• põllumajandus ja metsandus (Padise piirkond),
 tööstus (Paldiski, Vasalemma piirkond)
 kalandus
• väike- ja suursadamad 
 turism (Keila-Joast Keibu laheni, Laulasmaa Spaast Pakri tuletornini, Rummu järv, Padise klooster, mõisad jpm)
• militaarvaldkond (Ämari, Paldiski, Klooga)
• kultuur (Arvo Pärdi Keskus, Padise klooster jpm)
 
Meie piirkonna suurim väärtus on mitmekesine ja võimalusterohke elukeskkond kauni looduse keskel. Omale meelepärase elukoha leiab nii linliku elustiili nautija kui ka hajaasustuse või metsamaastiku või mereranna eelistaja. 
Lääne-Harju vallas on võimalik leida meelepärane kodulähedane töökoht. 
Lääne-Harju kaunis looduskeskkond pakub rohkelt võimalusi aktiivseks ajaveetmiseks:
• üle 100 km pikkune rannajoon, millest valdava osa moodustavad rannapuhkuseks sobivad liivarannad;
• rannikut läbib rahvusvaheline rannikumatkaraja E9 üks kõige mitmekesisemaid lõike Eestis;
• looduses liikumist toetavad RMK matkateed, loodusrajad, lõkkekohad ja telkimisalad ning üha täienev kergliiklusteede ja terviseradade võrgustik.
 
 
Eelistame alati esmalt kohalikku toodangut. Väga populaarne on reedeti Laulasmaa Kooli ees toimuv OTT (Otse Tootjalt Tarbijale) taluturg. Kohalike väiketootjate nimekirjaga saab tutvuda SIIN
 

Mida pakub omavalitsus?

• Lääne-Harju valla juhtimine on avatud, elanikukeskne ning orienteeritud tulemustele. Teenuseid arendades püüame takistusi kohates alati näha võimalusi, kuidas raskused ületada, mitte neid vabanduseks tuues loobuda.

• Lääne-Harju vallavalitsuse juurde on moodustatud laiapõhjaline kogukonnakomisjon, mis võimaldab kogukondadel kaasa rääkida vallaelu puudutavates küsimustes. 

Kõik Lääne-Harju valla sissekirjutusega elanikud saavad sõita Elroni rongides I-IV tsooni piires 60% soodsama piletiga.


 

Haridusteenused

• Meie vallas on kümme lasteaeda, kus lapsevanem tasub lapse eest vaid osalustasu, lasteaia toit on tasuta.
• Kui samast perest käib lasteaias kaks või enam last, tasub lapsevanem teise lapse eest osalustasu vaid 50% ning ülejäänud laste osalus lasteaias on tasuta.
• Meie vallas on kaks kuueklassilist kooli, kuus põhikooli ja gümnaasium.
• Paldiski gümnaasiumis on võimalik saada keskharidust ka mittestatsionaarses õppes.
• Paljudes meie valla koolides on võimalik saada tasuta jalgratturi juhiload ja gümnaasiumis autojuhiload.
• Meie valla koolides saavad õpilased kolm korda päevas tasuta koolitoitu.
• Meie valla koolide juures tegutseb hulgaliselt huviringe, millest paljud on õpilastele tasuta.
• Meie valla koolide juures tegutseb eelkool ja kõikidel algklasside õpilastel on võimalus osaleda pikapäevarühma tegevustes tasuta.
• Meie valla koolide õpilasi sõidutavad kodu ja kooli vahel koolibussid.
• Meil on kaks huvikooli, tantsu- ja kunsti õppekavadel õppimine on tasuta.
• Toetame rahaliselt oma valla perede lapsi, kes omandavad huviharidust teistes omavalitsustes.
 
Huvitegevus- ja noorsootööteenused
• Meie vallas tegutseb kuus avalikku noortetuba ja kaheksa raamatukogu.
• Noortele pakuvad huvitegevust mitmed vabaühendused.
• Vabaühendustel, kes soovivad valla arenguks siinsetele elanikele huvipakkuvaid tegevusi läbi viia, on võimalik taotleda vallaeelarvest toetust.
• Koostöös vallavalitsuse, kogukonnaliikmete ja ettevõtjatega toimub mitmeid sündmusi erinevatele ea- ja huvigruppidele.

 

 

Haldusteenused

 Panustame jõudsalt avaliku ruumi arengusse ja parendame olemasolevat, loomaks oma elanikele kaunis ning loodusõbralik elukeskkond. 
 Oleme loonud hulga vaba aja veetmise ja sportimise võimalusi looduses; lisaks pakume tasuta sportimise võimalusi mitmes piirkonna spordihoones.
Hoiame sõidetavana kõik valla äärealadel olevad teed, lükkame lume ja vajadusel loome sillad.
Arendame hoogsalt tiheasustuse valgustust ja teid.
 Parendame Infrastruktuuri koostöös Elektrileviga.

 

Sotsiaalteenused
• Lääne-Harju vallas on lapse sünnitoetus 550 eurot, mis makstakse välja kahes osas – esimene osa on 350 eurot ja teine osa – 200 eurot.
• Esmakordselt kooli mineva lapse toetus on 130 eurot.
• Ühekordne matusetoetus 230 eurot makstakse isiku, kelle viimane elukoht oli rahvastikuregistri andmetel vallas, surma korral matuse korraldajale. 
• Üldhariduskoolis õppivale õpilasele kompenseeritakse ühistranspordi sõidukulusid vastavalt tegelikele kuludele.
• Hooldusperes oleva lapse toetus on 240 eurot kuus.
• Puudega isiku hooldajatoetus sügava puudega isiku hooldajale on 50 eurot kalendrikuus ja raske puudega isiku hooldajale 30 eurot kalendrikuus.
• Vallavalitsus maksab ka erinevaid sissetulekust sõltuvaid toetusi, mille eesmärk on soodustada ja parandada isiku ning perekonna toimetulekuvõimet ja katta osaliselt vähekindlustatud isiku või perekonna hädavajalikke kulusid.
 

Roheline vald

Lääne-Harju vald pürgib rohevallaks. Rohelise valla idee kasvas välja kodanikualgatusest kutsuda üles senisest enam mõtlema loodus- ja kultuuriväärtuste peale igal tasandil – kogukondades, omavalitsuses, ettevõtjate seas. Suuremaks eesmärgiks on luua inimsõbraliku, säästliku ja nutika elukorraldusega omavalitsuse mudel.
Lääne-Harju vald on liitunud Rohetiigri programmiga, mis on 40 Eesti ettevõtet ja organisatsiooni koondav algatus, mille soov on saada saada kestlikkuse teemade esindusorganisatsiooniks, panna alus tasakaalus majandusele ning viia Eesti ühiskonnas läbi rohehüpe. Nii nagu kunagi Tiigrihüpe käivitas tehnoloogiasektori arengu, on ka Rohetiigri ambitsioon kasvada roheteemade suunanäitajaks Eesti ühiskonnas.