Mittetulundustegevuse toetamise kord

 
Lääne-Harju vallavolikogu võttis 27. novembril 2018. a vastu mittetulundustegevuse toetamise korra määruse. Korra järgi saavad mittetulundusühingud, seltsingud ja sihtasutused taotleda toetust mittetulunduslikule hariduse, kultuuri-, spordi-, noorsootöö, vaba aja veetmise, loodus- ja keskkonnahoiu, terviseedenduse, külaliikumise või muu valdkonna tegevusele, mis on suunatud kohaliku elu ja valla arengule ning elanike heaolule.
Totlusi esitatakse vallavalitsusele kaks korda aastas: 1. novembriks ja 1. maiks. Kogu toetuse summast jagatakse novembrivoorus 60% ja maikuus 40%. 
 
Mittetulundustegevuse toetuse taotlust saab esitada elektrooniliselt Lääne-Harju valla iseteeninduses.
Mittetulundustegevuse toetuste taotlemise, määramise ja väljamaksmise ning kasutamise korraga saab tutvuda siin.
Taotluse vormi saab alla laadida tekstifailina  või .pdf-failina. Toetuse kasutamise aruandevormi saab alla laadida tekstifailna või .pdf-failina.