Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030

Lääne-Harju Vallavolikogu kinnitas 30. septembril 2019. a Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava aastateks 2019-2030 (viimati uuendatud 28.06.2022 määrusega nr 14)
ÜVK arendamise kavaga saab tutvuda siin.
 
ÜVK arengukava lisad:
Lisa 1  Vee- ja kanalisatsioonirajatiste skeemid