1980. aastast alates on energia tarbimine maailmas kasvanud 45% ning 2030. aastaks prognoositakse selle kasvu isegi 70%. Ka kontoris aset leidvad tegevused on suured energiatarbijad – kuni 70%...

Energiatarbimine kontrolli alla!

1980. aastast alates on energia tarbimine maailmas kasvanud 45% ning 2030. aastaks prognoositakse selle kasvu isegi 70%. Ka kontoris aset leidvad tegevused on suured energiatarbijad – kuni 70%...

Kontoris, mis teenindab igapäevaselt kümneid töötajaid ja külalisi, on äärmiselt oluline tähelepanu pöörata koristamisele. Lisaks sellele, et regulaarne koristamine tagab töökeskkonna puhtuse ja...

Koristamine keskkonnahoidlikuks!

Kontoris, mis teenindab igapäevaselt kümneid töötajaid ja külalisi, on äärmiselt oluline tähelepanu pöörata koristamisele. Lisaks sellele, et regulaarne koristamine tagab töökeskkonna puhtuse ja...

Esimese valdkonnana võtsime tähelepanu alla jäätmed. Eelnevaks teostasime kontori ülevaatuse, mille käigus kaardistasime probleemkohad ja just nende põhjal seadsime täpsemad eesmärgid. Peamiseks...

Tähelepanu on jäätmetel!

Esimese valdkonnana võtsime tähelepanu alla jäätmed. Eelnevaks teostasime kontori ülevaatuse, mille käigus kaardistasime probleemkohad ja just nende põhjal seadsime täpsemad eesmärgid. Peamiseks...

Rohelise kontori metoodika rakendamisega alustasime 2019 aasta lõpus. Eesmärgiks oli süsteemse lähenemise kaudu tagada kontori tegevustega kaasneva keskkonnamõju vähendamine ning töötajate...

Rohelise kontori metoodika

Rohelise kontori metoodika rakendamisega alustasime 2019 aasta lõpus. Eesmärgiks oli süsteemse lähenemise kaudu tagada kontori tegevustega kaasneva keskkonnamõju vähendamine ning töötajate...

Juba 2019. aasta alguses tegime esimesi samme, et vähendada kontoritegevustega kaasnevat keskkonnamõju. Esmajoones loobusime kontori nn mugavustoodetest, nt plasttopsidest, pudeliveest,...

Esimesed sammud keskkonnahoidlikuma kontori suunas

Juba 2019. aasta alguses tegime esimesi samme, et vähendada kontoritegevustega kaasnevat keskkonnamõju. Esmajoones loobusime kontori nn mugavustoodetest, nt plasttopsidest, pudeliveest,...