« Tagasi

Koristamine keskkonnahoidlikuks!

Kontoris, mis teenindab igapäevaselt kümneid töötajaid ja külalisi, on äärmiselt oluline tähelepanu pöörata koristamisele. Lisaks sellele, et regulaarne koristamine tagab töökeskkonna puhtuse ja esteetilise väljanägemise, aitab see pikendada ka kasutatavate esemete (nt mööbli ja elektroonikaseadmete) eluiga.

Keskkonnahoidliku koristamise juures on oluline tähelepanu pöörata nii õigele ajastusele (kas koristada hommikul, õhtul või ka päeval), sagedusele, töövõtetele (märg- vs kuivpesu) ja -vahenditele kui ka kasutatavatele toodetele. Eelneva tõttu ja täpse ülevaate saamiseks tellisime koristusauditi, mis aitas meil kindlaks määrata probleemkohad. Laiemaks eesmärgiks on tagada kontoritöötajatele puhas ja tervislik töökeskkond ning koristustöötajatele võimalus meelde tuletada koristamise põhitõdesid ja ergonoomilisi töövõtteid.

Puhastusvahendite valikul tuleb alati eelistada keskkonna- ja tervisesõbralikumaid vahendeid. Näiteks ökomärgisega tooteid, millele antud märgis kinnitab, et tegemist on keskkonnasõbraliku tootega. Ökomärgised on usaldusväärsed, sest neid annab välja sõltumatu organisatsioon, toetudes adekvaatsele teabele ning teadusuuringutele. Ökomärgiseta toote puhul ei saa kindel olla, et need ei avalda mõju keskkonnale või inimeste tervisele, sest paljudes turul olevates puhastustoodetes sisalduvad kemikaalid, mis on söövitava toimega, võivad ärritada nahka ja hingamisteid ning põhjustada allergiaid. 
 
Eelnevast tulenevalt:
  • vahetasime välja kõik puhastustooted, millel ei olnud ökömärgist;
  • tegeleme regulaarselt koristustöötajate koolitamisega;
  • tõstame töötajate teadlikkust ohutu ja keskkonnasõbraliku koristuse põhimõtetest.