« Tagasi

Tähelepanu on jäätmetel!

Esimese valdkonnana võtsime tähelepanu alla jäätmed. Eelnevaks teostasime kontori ülevaatuse, mille käigus kaardistasime probleemkohad ja just nende põhjal seadsime täpsemad eesmärgid. Peamiseks eesmärgiks oli jäätmetekke vältimine just paberikasutuse osas (tüüpilises kontoris tekib kõige enam paberijäätmed - u 75% kogu jäätmetest), kuid nägime võimalust ka pakendijäätmete vähendamiseks. Teiseks suureks probleemiks oli jäätmete sorteerimisvõimaluse puudumine.

Eelnevast tulenevalt:
Koostasime paberikasutuse meelespea;
moodustasime ühe keskse printimisjaama (võimalus printida kahepoolselt, suunata vanapaber ringlusesse), mis tähendas, et tubadest kadusid iganenud tehnoloogiaga printerid;
moodustasime ühe keskse jäätmete sorteerimisjaama, mis tähendas, et tubadest kadusid üksikud prügikastid (sellega ergutasime kolleege ka rohkem liikuma);
uuendasime enda jäätmeveolepingut, et kõik kontoris kogutavad jäätmeliigid oleksid esindatud;

paigaldasime terrassile biojäätmete kompostri;
suunasime ühiskasutusse koduvkasutatavad topsid ja karbid;
teavitasime kõikidest muudatustest kolleege ja koristajaid ning andsime neile võimaluse küsimusi küsida.

 
Kas teadsid? Ühiskasutusse suunatud korduvkasutatavatest nõudest kasvas välja ka algatus „Tark valik – oma pakend". Loe rohkem siit.