Lääne-Harju Vallavolikogu võttis 30. oktoobril 2018 vastu Lääne-Harju valla esimese arengukava.

3. augustil 2021 võttis Lääne-Harju Vallavolikogu vastu täiendatud arengukava.

Arengukava koostamisel on peetud silmas valla terviklikku ning piirkonniti tasakaalus arengut. Valla arendamisel keskendutakse järgnevatele valdkondadele:

1. Elukeskkond ja avalik ruum

2. Teed ja ühistransport

3. Ettevõtluskeskkond ja turism

4. Ühine haridusruum

5. Vaba aeg ja kodanikuühiskond

6. Sotsiaalkaitse

7. Terviseedendus ja heaolu

 
Lääne-Harju valla arengukavaga saab tutvuda SIIN
Väljatrükkimiseks sobivama versiooni (mustvalge) leiab SIIT