Lääne-Harju valla volikogu võttis 30. oktoobril 2018 vastu Lääne-Harju valla esimese arengukava.
30. juunil 2020 võttis vallavolikogu vastu täiendatud arengukava. 
Arengukava koostamisel on peetud silmas valla terviklikku ning piirkonniti tasakaalus arengut. Valla arendamisel keskendutakse järgnevatele valdkondadele: 

1. Elukeskkond ja avalik ruum
2. Teed ja ühistransport
3. Ettevõtluskeskkond
4. Haridusasutuste võrgustik ja õpikeskkond
5. Vaba aeg, tervisedendus ja kodanikuühiskond
6. Sotsiaalkaitse
Lääne-Harju valla arengukavaga saab tutvuda siin.
Väljatrükkimiseks sobivama versiooni (mustvalge) leiab siit.