Lääne-Harju Vallavalitsuse määruse eelnõuga esitatakse ettepanek Lääne-Harju Vallavalitsuse 27.11.2018 määruse nr 11 „Ühissõidukipeatustele kohanime määramine" lisa muutmine, millega muudetakse Klooga alevikus paikneva bussipeatuse kohanimi – Klooga side uueks nimeks Klooga pood.
 
Lääne-Harju Vallavalitsuse määruse eelnõuga esitatakse ettepanek määrata Lääne-Harju valla haldusterritooriumil paiknevatele bussipeatustele kohanimed: Mereääre ( peatuse kood 22920-1) asukohaga Laokülas ja Mereääre (peatuse kood 22921-1) asukohaga Paldiski linn;  Padise kool (peatuse kood 23521-1) asukohaga Padise külas ja Klooga pood (peatuse kood 47403-1) asukohaga Klooga alevikus.
 
 

Dokumendid: