Kohanimede määramise eelnõud

Lääne-Harju Vallavalitsuse määruse eelnõuga esitatakse ettepanek muuta Paldiski Linnavalitsuse 17.12.2010 määruse nr 6 „Paldiski linnas asuvate tänavate nimede määramine" lisa ja asendatakse lisa tervikversiooniga, seoses Paldiski linnas asuva Võsa tänava liikluspinna ruumikuju muutmisega.

Dokumendid:
Korraldus