Kohanimede määramise eelnõud

Lääne-Harju Vallavalitsuse korralduse eelnõuga esitatakse ettepanek muuta Karjaküla alevikus asuvate Keila tee, Tammekaare tee, Karusnaha tee ja Eduard Vilde tänava liikluspindade ruumikujud selliselt, et oleks tagatud samasus teeregistris registreeritud teedega. Samuti on liikluspindade levialade pikendamine vajalik, et katastriüksuste lähiaadressid vastaksid liikluspinna järgi adresseerimise nõuetele.