Avalikustamisel olevad eelnõud

Lääne-Harju Vallavalitsuse korralduse eelnõuga esitatakse ettepanek määrata Paldiski linnas moodustatavatele liikluspindadele kohanimed: Mesilase tänav ja Mesilase põik. Uued liikluspinnad asuvad Pallase piirkond 7 katastriüksusel (58001:003:0399) ja  Pallase piirkond 6 katastriüksusel (43101:001:0482), liikluspindade moodustamine ja kohanimede määramine on vajalik Pallase piirkond 6 ja Pallase piirkond 7 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu elluviimisel ja uute moodustatavate katastriüksuste adresseerimisel liikluspinnajärgsel põhimõttel.

Avalikustamise periood kestab 16.09.-30.09.2023.

Dokumendid:

Eelnõu
Seletuskiri
Lisa 1
Lisa 2