Avalikustamisel olevad eelnõud

 

Valkse külas moodustatava liikluspinna Väljaotsa tee ruumikuju muutmine eelnõu/seletuskiri/lisa

 

Lääne-Harju Vallavolikogu otsuste eelnõudega esitatakse ettepanekud tunnistada kehtetuks Veskikülas asuvate liikluspindade kohanimed: Niidu tee ja Pikapõllu tee.

Vasalemma Vallavolikogu 29.04.2014 otsuse nr 29 „Kohanime muutmine" kehtetuks tunnistamine eelnõu/ seletuskiri

Vasalemma Vallavolikogu 29.04.2014 otsuse nr 30 „Kohanime muutmine" kehtetuks tunnistamine eelnõu/seletuskiri

 

Lääne-Harju vallavalitsuse määruse eelnõuga esitatakse ettepanek määrata puuduvad kohanimed ühissõidukipeatustele Lääne-Harju valla haldusterritooriumil. Peatuste asukoha andmed on leitavad Maanteeameti uuelt Peatus.ee reisiplaneerija kaardilt aadressil  https://web.peatus.ee/.

Eelnõu

Seletuskiri


Lääne-Harju vallavalitsuse määruse eelnõuga esitatakse ettepanek muuta Lääne-Harju valla haldusterritooriumil paikneva ühissõidukipeatuse kohanimi – Kloogaranna (looduses tähistatud ekslikult nimega Klooga) uueks nimeks Treppoja rist, peatused asuvad maantee mõlemas suunas (vasakule ja paremale).

Eelnõu 

Seletuskiri

 

Kohanime määramine ja lähiaadresside muutmine Kloogaranna küla Adruvahi

Kohanime määramine ja lähiaadresside muutmine Kloogaranna küla Adruvahi seletuskiri/Lisa 

Keila VVK 27.09.2007 otsuse nr 194/0907 muutmine eelnõu/seletuskiri

 

Merenuka külas kohanime määramine, liikluspinna kehtetuks tunnistamine ja lähiaadresside muutmine eelnõu/seletuskiri/Lisa

Tallinna maantee liikluspinna leviala muutmise eelnõu/Lisa