Avalikustamisel olevad eelnõud

Ettepanek tühistada Laulasmaa külas Luule väikekoha kohanimi - volikogu eelnõu/ seletuskiri

Lehola külas - Pille tee eelnõu/ seletuskiri/ lisa

Ohtu külas- Männivaigu tee eelnõu/ seletuskiri/ lisa

Hatu külas – Vainu tee eelnõu/seletuskiri/lisa

Paldiski linnas – Jaama tänav, Rae põik, Lõunasadama tee, Tulepaagi tee, Kai tänav ja Kasesaare tee eelnõu/ Lisa 1/ Lisa 2/ Lisa 3/ Lisa 4/ Lisa 5/ Lisa 6

 

Kohanime määramine Laulasmaa külas eelnõu/ seletuskiri/ Lisa 1/ Lisa 2/ Lisa 3/ Lisa 4/Lisa 5

 

Eelteade

Lääne-Harju Vallavolikogu otsuse eelnõuga esitatakse ettepanek muuta Oomega väikekoha ruumikuju, et tagada nõuetele vastav adresseerimine liikluspinna järg. Osad Oomega väikekohas asuvatest katastriüksustest: Suve tee 16, Suve tee 18, Suve tee 20, Suve tee 22, Suve põik 3, Suve põik 5 // Kõrgemäe ja  Suve põik 7 on adresseeritud ainult liikluspinna järgi ehk nende aadress ei vasta väikekoha järgi adresseerimisele.

Eelnõu/ seletuskiri/ lisa

 

Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine Vilivalla külas Vanika ja Vihterpalu külas Tamse/seletuskiri/lisa 1/lisa 2

 

Liikluspinna ruumikuju muutmine Klooga alevik Lehise tänav/ Lisa

Kohanimede määramine ja liikluspinna leviala muutmine Rummu alevikus eelnõu/Lisa 1/ Lisa 2/ Lisa 3/ Lisa 4

Kohanime määramine Valkse küla Valkse-Arvedi katastriüksusel moodustuvatele liikluspindadele eelnõu/seletuskiri/ Lisa 1/Lisa 2/Lisa 3/Lisa 4/ Lisa 5

Kohanime määramine Padise külas väikekohale Padise keskus/Lisa

Kohanimede määramine Rummu alevikus asuvatele liikluspindadele Soojuse tänav ja Kuusiku tänav/lisa 1/lisa2

Kohanime määramine Madise külas asuvale liikluspinnale Ülejõe tee/lisa

Kohanime määramine Valkse külas asuvale liikluspinnale Väljaotsa tee/ seletuskiri/skeem

Kohanime määramine Paldiski linnas asuvatele liikluspindadele Ristiku põik ja Saialille põik/seletuskiri/ lisa1/ lisa2

Liikluspinna nime kehtetuks tunnistamine ja lähiaadresside muutmine Valkse külas/seletuskiri

Kohanime määramine Meremõisa küla eelnõu / seletuskiri

Kohanime määramine Veskiküla eelnõu/ seletuskiri

Kohanime määramine Põllküla eelnõu/ seletuskiri