Korrad ja vormid

Lapsevanema osalustasu koolieelsetes lasteasutustes

Lääne-Harju Vallavalitsuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema poolt kalendrikuus makstava osalustasu määr ja selle arvestamise ning osalustasu maksmise kord on kehtestatud Lääne-Harju vallavolikogu määrusega Lapsevanema osalustasu kehtestamine Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes.

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmine

Lääne-Harju Vallavalitsus kehtestas 3. novembri 2020. a määrusega valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise korra, mille täistekstiga saab tutvuda SIIN. Lasteaiakoha taotluse vormi saab täita valla kodulehel avalduste e-vormide keskkonnas või täites avalduse eraldi vormil

 

Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetamise kord

Lasteaialaste toidukulu katmise kord

Lääne-Harju vallavolikogu võttis 27. detsembril 2018. a vastu määruse valla koolieelsetes lasteasutustes laste toidukulu katmise kohta. Vallavalitsus kehtestab piirmäära, mille ulatuses kaetakse lapse toidukulu päevamaksumus valla eelarvest ja lapsevanem vabastatakse toidukulu tasumisest nimetatud piirmäära ulatuses. Lasteaialaste toidukulu katmise korra kohta saab täpsemalt lugeda SIIN

Esmakordselt kooli mineva lapse koolitoetus

Esimesse klassi mineva lapse koolitoetus on vallavlitsuse poolt makstav ühekordne sotsiaaltoetus esmakordselt üldhariduskooli mineva lapse vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale. Toetuse suurus on 130 €.

Koolitoetust makstakse tingimusel, et vähemalt üks lapse vanematest ja laps on koolimineku aasta 15. augusti seisuga rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju valla elanik.

Taotlemise võimalused:
E-avaldus 
Allkirjastatud taotluse vormi postiga või e-postiga saatmiseks saab alla laadida SIIN

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Lääne-Harju Vallavalitsus võttis 06.02.2024 vastu määruse, millega kehtestatakse põhihariduse omandamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused. Määrusega saab tutvuda siin
Vallavalitsus määrab vajadusel elukohajärgse kooli täpsema teeninduspiirkonna. 2024/2025. õppeaastaks võttis Lääne-Harju Vallavalitsus 13.02.2024 teenindupiirkondade määramiseks vastu korralduse, mis on leitav siin

Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord

Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetuse eesmärk on soodustada kuni 19-aastaste noorte huvitegevust, kelle elukoht rahvastikuregistris on Lääne-Harju vald. Toetust saavad taotleda huvitegevust pakkuvad eraõiguslikud organisatsioonid määruse "Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord" alusel. 
Huvitegevuse toetust taotleda organisatsioonid, kes pakuvad teenust harrastajatele aastas vähemalt üheksal kuul ja kaks korda nädalas (kokku min. 90 min). Huvitegevuse toetusena makstakse nii-öelda pearaha kuni 19-aastaste harrastajate kohta, kes osalevad regulaarselt huvitegevuses ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju vald. 2022. aastal on toetuse suurus 15 eurot kuus ühe harrastaja kohta. Taotlejale toetuse maksmise eeldus on, et harrastaja vanem või eestkostja on oma lapse või eestkostetava osaluse SPOKU-s kinnitanud (juhend lapsevanemale osaluse kinnitamiseks).

 

Taotlusi saab esitada Lääne-Harju valla elektroonilises toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemis SPOKU

Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetuse eesmärk on soodustada kuni 19-aastaste noorte huvitegevust, kelle elukoht rahvastikuregistris on Lääne-Harju vald. Toetust saavad taotleda huvitegevust pakkuvad eraõiguslikud organisatsioonid. 

 

Avaliku ürituse korraldamine

Avaliku ürituse korraldamise kohta leiad informatsiooni SIIT.

 

Lääne-Harju Vallavalitsuse hallatavate asutuste ruumide kasutuse ja tasuliste teenuste hinnad

1. Laulasmaa Kooli koolimajade kinnistu ja ruumid

1.1 aula – 30 eurot/1 h, 200 eurot/24 h
1.2 spordisaal – 35 eurot/1 h, 250 eurot/24 h
1.3 klassiruum – 10 eurot/1 h, 30 eurot/24 h
1.4 eriklassiruum (muusika jms) – 20 eurot/1 h, 100 eurot/24 h
1.5 söögisaal – 10 eurot/1 h, 50 eurot/24 h
1.6 köök – 20 eurot/1 h, 60 eurot/24 h
1.7 auditoorium – 20 eurot/1 h, 100 eurot/24 h
1.8 õue amfiteater – 20 eurot/1h, 100 eurot/24 h
 

2. Paldiski Ühisgümnaasiumi, Paldiski Vene Põhikooli, Risti Kooli (v.a lasteaed), Padise Põhikooli (v.a spordihoone) ja Lodijärve Kooli ruumid

2.1 aula – 20 eurot/1 h, 200 eurot/24 h
2.2 spordisaal – 20 eurot/1 h, 200 eurot/24 h
2.3 klassiruum – 10 eurot/1 h, 30 eurot/24 h
2.4 eriklassiruum (muusika jms) – 20 eurot/1 h, 100 eurot/24 h
2.5 söögisaal – 10 eurot/1 h, 50 eurot/24 h
2.6 köök – 20 eurot/1 h, 60 eurot/24 h
 

3. Padise Põhikooli spordihoone tasulised teenused

3.1 Padise põhikooli spordihoone kiip (ühekordne soetus) – 3,50 eurot
3.2 
Padise põhikooli spordihoone kiibi tasu ühes kuus – 30 eurot
Nimetatud kiip annab õiguse kasutada jõusaali ja spordisaali ajal, mil ei toimu rühmatreeninguid.

4. Vasalemma Põhikooli kinnistu, ruumid ja tasulised teenused

4.1 mõisasaal – 40 eurot/1 h, 400 eurot/24 h
4.2 spordisaal – 30 eurot/1 h, 200 eurot/24 h
4.3 klassiruum –10 eurot/1 h, 30 eurot/24 h
4.4 eriklassiruum (muusika jms) – 20 eurot/1 h, 100 eurot/24 h
4.5 söögisaal – 10 eurot/1 h, 50 eurot/24 h
4.6 köök – 20 eurot/1 h, 60 eurot/24 h
4.7 park ja terrass – 20 eurot/1 h
4.8 jõusaali ühe korra pilet – 2 eurot/1,5 h
4.9 jõusaali kuukaart – 10 eurot
4.10 jõusaali poolaastakaart – 25 eurot
 

5. Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli Rummu õppekoha ruumid

5.1 II korrus tervikuna – 30 eurot/1 h, 100 eurot/24 h
5.2 tantsusaal – 10 eurot/1 h
 

6. Paldiski Lasteaia Sipsik, Paldiski Lasteaia Naerulind, Laulasmaa Kooli lasteaia, Lustipesa Lasteaia, Risti Kooli lasteaia, Padise Lasteaia, Rummu Lasteaia Lepatriinu ja Vasalemma Lasteaia Sajajalgne kinnistu ja ruumid

6.1 saal – 10 eurot/1 h
6.2 rühmaruum – 10 eurot/1 h
6.3 erirühmaruum (muusika jms) – 12 eurot/1 h
6.4 õueala – 10 eurot/1 h
 

7. Lääne-Harju Kultuurikeskuse ruumid

Padise rahvamaja
7.1 saal – 35 eurot/1 h, 350 eurot/24 h
7.2 saal koos fuajeega – 40 eurot/1 h, 400 eurot/24 h
7.3 seminariruum – 10 eurot/1 h
 
Klooga maja
7.4 saal – 25 eurot/1 h, 250 eurot/1h
7.5 üks ruum hoones – 5 eurot/1 h
7.6 köögiruum – 15 eurot/1 h
7.7 kogu hoone – 35 eurot/1 h, 350 eurot/24 h
 
Vasalemma kogukonnamaja
7.8 III korruse saal – 20 eurot/1 h, 200 eurot/24 h
7.9 III korruse saal ja seminariruum 30 eurot/1 h, 300 eurot/24 h
 
Laulasmaa kogukonnamaja
7.10 saal – 30 eurot/1h
7.11 koosolekuruum – 20 eurot/1 h
7.12 kogu maja – 35 eurot/1 h, 350 eurot/24 h
 
Paldiski kogukonnamaja
7.13 saal – 10 eurot/1 h
7.14 köök – 20 eurot/1 h
7.15 saal ja köök – 20 eurot/1h
 

8. Lääne-Harju Huvikeskuse Ämari maja ruumid

8.1 spordisaal – 20 eurot/1 h, 120 eurot/24 h
8.2 fuajee – 5 eurot/1 h
8.3 noorte (kogukonna) tuba – 10 eurot/1 h
 

9. Lääne-Harju Valla Raamatukogu Paldiski ruumid

9.1 raamatukogu ruum – 10 eurot/1 h


10. Lääne-Harju Spordikeskuse ruumid ja tasulised teenused

Paldiski spordihoone
10.1 spordisaali kasutus (1,5 tundi) – 30 eurot
10.2 spordisaali kasutus (24 tundi) – 150 eurot
10.3 spordisaali kasutus üksikisik (1,5 tundi) – 3 eurot
10.4 matisaali kasutus (1,5 tundi) – 20 eurot
10.5 matisaali 10 korra kasutus (10 x 1,5 tundi) – 100 eurot
10.6 matisaali kasutus (24 tundi) – 100 eurot
10.7 ujula rent (1 tund) – 100 eurot
10.8 ujula rent (24 tund) – 500 eurot
10.9 ujula ühe raja rent (1,5 tund) – 15 eurot
10.10 ujula ühe raja rent (24 tundi) – 150 eurot
10.11 ujula ühe korra pilet (1,5 tundi) – 4,50 eurot
10.12 ujula ühe korra sooduspilet (1,5 tundi) – 3 eurot
10.13 ujula 10 korra pilet (10 x 1,5 tundi) – 35 eurot
10.14 ujula 10 korra sooduspilet (10 x 1,5 tundi) – 20 eurot
10.15 ujula perepilet (2 täiskasvanut + 1 laps 1,5 tundi) – 9 eurot
10.16 ujula perepilet (2 täiskasvanut + 2 ja enam last 1,5 tundi) – 11 eurot
10.17 allveeujumine (1,5 tundi) – 15 eurot
10.18 jõusaali kasutus (1,5 tundi) – 3,50 eurot
10.19 jõusaali 10 korra kasutus (10 x 1,5 tundi) –25 eurot
Pakri spordihoone sooduspiletile on õigus pensionäridel, puuetega isikutel ja alaealistel vastavat soodustust tõendava dokumendi esitamisel. Ujula, jõu- või spordisaali 10 korra pilet kehtib 6 kuu jooksul alates soetamisest.

Rummu spordihoone
10.20 spordisaali kasutus (1,5 tundi) – 20 eurot
10.21 spordisaali kasutus (24 tundi) – 120 eurot
10.22 jõusaali kasutus (1,5 tundi) – 3,50 eurot
10.23 jõusaali 10 korra kasutus (10 x 1,5 tundi) – 25 eurot
 
Vasalemma staadion ja palliväljakud
10.24 treening kunstmuruväljakul (terve väljak 1,5 tundi) – 45 eurot
10.25 treening kunstmuruväljakul (pool väljakut 1,5 tundi) – 25 eurot
10.26 Eesti MV mäng kunstmuruväljakul (2 tundi) – 75 eurot
10.27 sõprusmäng kunstmuruväljakul (terve väljak 1,5 tundi) – 55 eurot
10.28 sõprusmäng kunstmuruväljakul (pool väljakut 2 tundi) – 25 eurot
10.29 kommertsüritus (turniir, kontsert jms kuni 6 tundi) – 175 eurot
10.30 kergejõustiku staadioni rent (1,5 tundi) – 15 eurot
10.31 kergejõustiku staadioni rent (kuni 6 tundi) – 90 eurot
10.32 kergejõustiku staadioni rent (kuni 12 tundi) – 180 eurot
10.33 korvpalliväljaku rent (1,5 tundi) – 15 eurot
10.34 korvpalliväljaku rent (kuni 6 tundi) – 90 eurot
10.35 korvpalliväljaku rent (kuni 12 tundi) – 180 eurot
10.36 võrkpalliväljaku rent (1,5 tundi) – 15 eurot
10.37 võrkpalliväljaku rent (kuni 6 tundi) – 90 eurot
10.38 võrkpalliväljaku rent (kuni 12 tundi) – 180 eurot
10.39 tenniseväljaku rent (1 tund) – 20 eurot
10.40 tenniseväljaku rent (24 tundi) 
– 200 eurot
 
Kloogaranna palliväljakud
10.41 ühe palliväljaku broneering (kuni 3 väljakut 1 tund) – 10 eurot
10.42 
ühe palliväljaku broneering (üle 3 väljaku 1 tund) – 6 eurot
Kloogaranna palliväljakuid saab broneerida vallavalitsuselt avaliku ürituse korraldamiseks loa saanud isik ja vallas tegutsev mittetulundusühing. Broneering annab õiguse avalike palliväljakute  kasutamiseks vastavalt palliväljakute kodukorrale. Vallavara haldaval asutusel on õigus avalikeks üritusteks, treeninguteks ja võistlusteks väljakuid anda tasuta kasutada Eesti rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju valla elanikule.
 

11. Padise Kloostri Külastuskeskuse ruumid ning tasulised teenused

11.1 külastuskeskuse seminariruumi rent (1 tund) – 60 eurot
11.2 kloostri kirikusaali rent (1 tund) – 200 eurot
11.3 täispilet kloostrisse perioodil 01.05–30.09 – 8 eurot
11.4 täispilet kloostrisse perioodil 01.10–30.04 – 6 eurot
11.5 sooduspilet kloostrisse perioodil 01.05–30.09 – 5 eurot
11.6 sooduspilet kloostrisse perioodil 01.10–30.04 – 4 eurot
11.7 perepilet kloostrisse (2 täiskasvanut ja nende kuni 18-a lapsed) perioodil 01.05–30.09 – 16 eurot
11.8 perepilet kloostrisse perioodil 01.10–30.04 – 12 eurot
11.9 haridusprogramm kooliõpilasele/lasteaialapsele (2 tundi) – 10 eurot
11.10 haridusprogramm täiskasvanule (2 tundi) – 14 eurot
11.11 giiditeenus eesti keeles (1 tund) – 40 eurot
11.12 giiditeenus võõrkeeles (1 tund) – 60 tundi
Punktides 11.3, 11.4, 11.5 ja 11.6 nimetatud teenuse puhul on vallavara haldaval asutusel õigus alates 10 külastajast rakendada grupisoodustust 10%.
Punktis 11.5 ja 11.6 nimetatud sooduspiletiga saab kloostrit külastada õpilane, üliõpilane, õpetaja, rahvusvahelise õpilas- või üliõpilaspileti (ISIC Scholar, ISIC Student) omanik, rahvusvahelise õpetajakaardi (ITIC Teacher) omanik, Euroopa Noortekaardi omanik, pensionär, kaitseväelane tegevväelase tunnistuse ettenäitamisel, eesliinitöötaja töötõendi (Politsei- ja Piirivalveamet, kiirabi, Päästeamet) ettenäitamisel. Padise kloostrisse tasuta sissepääsu saab kuni 8-aastane laps, Eesti muuseumide töötaja, Rahvusvahelise Muuseumiühingu (ICOM) liikmekaardi omanik, vormis ajateenija, puudega kuni 16-a (k.a) laps ja tema saatja, sügava puudega isik ning tema saatja, õpilas- ja lastegruppi saatev õpetaja, ekskursioonigruppi saatev giid, sõjapõgenik.
 

Kõik kehtestatud hinnad sisaldavad käibemaksu ning antud ruumi antud  ruumi teenindavate sanitaar-  ja üldkasutatavate ruumide (riietus-, tualett-, duši-, sauna-, inventari- jms ruumid) kasutust.

Vallavara haldaval asutusel on õigus käesolevas korralduses nimetatud teenuseid pakkuda ning kinnistuid ja ruume anda kasutada kehtestatust madalama hinnaga või tasuta Lääne-Harju Vallavalitsusele ja selle hallatavatele asutustele, Lääne-Harju valla lastele ja noortele huvitegevust pakkuvatele mittetulundusühingutele ning vallas tegutsevatele mittetulundusühingutele ja seltsingutele, mille liikmetest on vähemalt 75% Eesti rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju valla elanikud.

Vallavalitsuse hallatavate asutuste ruumide rendi ja teenuse hinnad on kehtestatud alljärgnevate õigusaktidega: