Lapsevanema osalustasu koolieelsetes lasteasutustes

Lääne-Harju vallavolikogu kehtestas 27. detsembril 2018. a valla koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema osalustasu ülemmääraks 65 eurot lapse kohta kuus. Samuti kehtestas vallavolikogu soodustused peredele, kus lasteaias käib samaaegset mitu last. Aastatel 2019-2022 toimub valla eri piirkondade lasteaedades osalustasu ühtlustamine, mistõttu osalustasu lasteaiati erineb. Osalustasu määradega ning nende arvestamise ning maksmise korraga saab lähemalt tutvuda SIIN

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmine

Lääne-Harju Vallavalitsus kehtestas 3. novembri 2020. a määrusega valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise korra, mille täistekstiga saab tutvuda SIIN. Lasteaiakoha taotluse vormi saab täita valla kodulehel avalduste e-vormide keskkonnas või täites avalduse eraldi vormil

 

Lasteaia suverühma koha taotlus

Lääne-Harju valla lasteaedades on lasteaiaõpetajate suvepuhkuste ajal 2023. aasta juulis avatud kolm valverühma. Suverühmad on avatud Klooga lasteaias, Rummu Lasteaias Lepatriinu ning Paldiskis lasteaias Sipsik ja lasteaias Naerulind. Koha taotlust suverühmas saa esitada iseteeninduskeskkonnas SIIN

 

Lasteaialaste toidukulu katmise kord

Lääne-Harju vallavolikogu võttis 27. detsembril 2018. a vastu määruse valla koolieelsetes lasteasutustes laste toidukulu katmise kohta. Vallavalitsus kehtestab piirmäära, mille ulatuses kaetakse lapse toidukulu päevamaksumus valla eelarvest ja lapsevanem vabastatakse toidukulu tasumisest nimetatud piirmäära ulatuses. Lasteaialaste toidukulu katmise korra kohta saab täpsemalt lugeda SIIN

Esmakordselt kooli mineva lapse koolitoetus

Esimesse klassi mineva lapse koolitoetus on vallavlitsuse poolt makstav ühekordne sotsiaaltoetus esmakordselt üldhariduskooli mineva lapse vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale. Toetuse suurus on 130 €.

Koolitoetust makstakse tingimusel, et vähemalt üks lapse vanematest ja laps on koolimineku aasta 15. augusti seisuga rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju valla elanik.

Taotlemise võimalused:
E-avaldus 
Allkirjastatud taotluse vormi postiga või e-postiga saatmiseks saab alla laadida SIIN

Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord

Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetuse eesmärk on soodustada kuni 19-aastaste noorte huvitegevust, kelle elukoht rahvastikuregistris on Lääne-Harju vald. Toetust saavad taotleda huvitegevust pakkuvad eraõiguslikud organisatsioonid määruse "Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord" alusel. 
Huvitegevuse toetust taotleda organisatsioonid, kes pakuvad teenust harrastajatele aastas vähemalt üheksal kuul ja kaks korda nädalas (kokku min. 90 min). Huvitegevuse toetusena makstakse nii-öelda pearaha kuni 19-aastaste harrastajate kohta, kes osalevad regulaarselt huvitegevuses ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju vald. 2022. aastal on toetuse suurus 15 eurot kuus ühe harrastaja kohta. Taotlejale toetuse maksmise eeldus on, et harrastaja vanem või eestkostja on oma lapse või eestkostetava osaluse SPOKU-s kinnitanud (juhend lapsevanemale osaluse kinnitamiseks).

 

Taotlusi saab esitada Lääne-Harju valla elektroonilises toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemis SPOKU

Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetuse eesmärk on soodustada kuni 19-aastaste noorte huvitegevust, kelle elukoht rahvastikuregistris on Lääne-Harju vald. Toetust saavad taotleda huvitegevust pakkuvad eraõiguslikud organisatsioonid.