Korrad ja vormid

Lääne-Harju valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärus

 

Lapsevanema osalustasu koolieelsetes lasteasutustes

Lääne-Harju vallavolikogu kehtestas 27. detsembril 2018. a valla koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema osalustasu ülemmääraks 65 eurot lapse kohta kuus. Samuti kehtestas vallavolikogu soodustused peredele, kus lasteaias käib samaaegset mitu last. Aastatel 2019-2022 toimub valla eri piirkondade lasteaedades osalustasu ühtlustamine, mistõttu osalustasu lasteaiati erineb. Osalustasu määradega ning nende arvestamise ning maksmise korraga saab lähemalt tutvuda siin.

Lasteaialaste toidukulu katmise kord

Lääne-Harju vallavolikogu võttis 27. detsembril 2018. a vastu määruse valla koolieelsetes lasteasutustes laste toidukulu katmise kohta. Vallavalitsus kehtestab piirmäära, mille ulatuses kaetakse lapse toidukulu päevamaksumus valla eelarvest ja lapsevanem vabastatakse toidukulu tasumisest nimetatud piirmäära ulatuses. Lasteaialaste toidukulu katmise korra kohta saab täpsemalt lugeda siit

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmine

Lääne-Harju Vallavalitsus kehtestas 3. novembri 2020. a määrusega valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise korra, mille täistekstiga saab tutvuda siin. Lasteaiakoha taotluse vormi saab täita valla kodulehel avalduste e-vormide keskkonnas või täites avalduse eraldi vormil

 

Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord

Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord

Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi põhimäärus

Taotlusi saab elektrooniliselt esitada siin.  

Noorte huvitegevuse toetuse taotluse vorm rtf-failina või pdf-failina

Noorte huvitegevuse toetuse aruande vorm rtf-failina või pdf-failina

 

Esmakordselt kooli mineva lapse koolitoetus

Esimesse klassi mineva lapse koolitoetus on vallavlitsuse poolt makstav ühekordne sotsiaaltoetus esmakordselt üldhariduskooli mineva lapse vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale. Toetuse suurus on 130 €.

Koolitoetust makstakse tingimusel, et vähemalt üks lapse vanematest ja laps on koolimineku aasta 15. augusti seisuga rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju valla elanik.
 
Taotlemise võimalused:
E-avaldus 
Allkirjastatud taotluse vormi postiga või e-postiga saatmiseks saab alla laadida siit