Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole korrakaitseseaduse (§ 58 lõige 3) mõistes koosolek. Lääne-Harju valla territooriumil toimuvaks avalikuks ürituseks tuleb korraldajal taotleda omavalitsuselt luba. Loa taotlus tuleb vallavalitsusele esitada vähemalt 20 päeva enne sündmust. 
Lääne-Harju valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõudeid reguleerib vallavolikogu 27.12.2018 määrus nr 42, millega on võimalik tutvuda siin

Avaliku ürituse loa taotlust ja ürituse turvaplaani saab esitada elektroonilise iseteeninduskeskkonna SPOKU kaudu.

 

Alates 2023. aasta 1. juulist peavad kõik Lääne-Harju valla avalikus ruumis sündmuste korraldajad avaliku ürituse teates andma ülevaate ka ürituse keskkonnahoidlikkusest.

Ülevaate andmisel tuleb arvestada, et kohustuslik on täita vähemalt juhendis välja toodud minimaalse taseme nõuded.

Minimaalse taseme nõuete täitmine aitab vähendada sündmusega kaasnevat negatiivset keskkonnamõju.

Korraldatava sündmuse keskkonnahoidlikkus algab korraldusmeeskonna valmisolekust ja soovist teha teadlikke valikuid!

Keskkonnahoidliku avaliku sündmuse korraldamise juhend  (kinnitatud Lääne-Harju Vallavalitsuse 27.06.2023 korraldusega nr 470)

Keskkonnahoidliku avaliku sündmuse korraldamise juhendi muutmine ja juhendi uue redaktsiooni kinnitamine (kinnitatud 30.04.2024)

 

Keskkonnahoidlikke valikuid toetavad abimaterjalid

Nimekiri erinevatest sündmuse korraldamist toetavatest teenustest (Tartu Loodusmaja)

Lääne-Harju valla teenusepakkujate nimekiri

Lääne-Harju valla kogukondade sündmuse korraldamise vahendite nimekiri (täieneb)

Lääne-Harju valla ringmajanduse kaardirakendus

 

Lisainfo keskkonnahoidlike sündmuste nõuete täitmise kohta: keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja Kerli Lambing, telefon 5919 9774; e-post kerli.lambing@laaneharju.ee

 

 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti soovitusi avalikel üritustel kasutatavate seadmete ja paigaldiste kohta loe siit

Alkoholi ja tubakatoodete müümist ja tarbimist avalikel üritustel reguleerib hulk õigusakte. Vastavate nõuete ja piirangute kohta leiab ülevaate siin.