Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemine

Lääne-Harju valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõudeid reguleerib vallavolikogu 27.12.2018 määrus nr 42, millega on võimalik tutvuda siin

Avaliku ürituse loa taotlust ja ürituse turvaplaani saab esitada elektroonilise iseteeninduskeskkonna SPOKU kaudu.

Avaliku ürituse loa taotluse vorm pdf-failina / rtf-failina.

Avaliku ürituse turvaplaani vorm pdf-failina / rtf-failina.

 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti soovitusi avalikel üritustel kasutatavate seadmete ja paigaldiste kohta loe siit

 

Keskkonnasõbralikud avalikud üritused

Keskkonnasõbralik sündmus on üritus, mille korraldamisel arvestatakse keskkonnaalaste aspektidega, et vähendada sündmusega kaasnevat negatiivset keskkonnamõju. 

Olenemata sündmuse suurusest ja olemusest, saab iga korraldaja leida viise, kuidas vähendada ürituse jalajälge. Esimene samm ei pea olema suur. Alutuseks piisab kui muudetakse vaid ühte aspekti. Näiteks luuakse võimalused sorteerida pakendid segaolmejäätmetest eraldi või välditakse ühekordsete nõude kasutamist korraldusmeeskonna siseselt. Nii toimetades saab iga järgneva ürituse korraldamisel lisada uue keskkonnasõbraliku aspekti.

 

Keskkonnasõbralike sündmuste korraldaja meelespea

Lääne-Harju Vallavalitsus on koostanud keskkonnasõbralike sündmuste korraldaja meelespea, mis on mõeldud kõigile neile, kes korraldavad üritusi Lääne-Harju valla territooriumil.

 

Meelespea on võimalik alla laadida SIIT.

 

Lisainfo

Täpsemad juhised ja praktilised näited keskkonnasõbralikuma avaliku ürituse korraldamiseks leiad Tartu Loodusmaja poolt koostatud juhendmaterjalist.

Keskkonnasõbralike toodete ja teenuste pakkujate kohta leiad informatsiooni SIIT.

Ringmajandust toetavate võimaluste kohta leiad teavet kaardirakenduse kaudu. Kaarti täiendatakse infoga jooksvalt.

AS Lahevesi laenutab ürituste korraldajatele jäätmeraame (e-post lahevesi@lahevesi.ee, tel 639 1400)

Lisaküsimuste korral on võimalik pöörduda Lääne-Harju Vallavalitsuse nõunik Teele Kaljuranna poole (e-post teele.kaljurand@laaneharju.ee, tel 679 0608).