Lasteaia, kooli ja huvikooliga seotud taotlused

Omavalitsuse hallatavate õppeasutuste ja huvikoolidega seotud taotlusi saab esitada elektrooniliselt Lääne-Harju valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu.