Teata abivajavast lapsest!

Igaühel on kohustus lastekaitseseadusest tulenevalt teatada hädaohus olevast või abivajavast lapsest!

Abivajavast lapsest teata Lääne Harju vallavalitsuse sotsiaalosakonnale tööpäeval, telefonil 677 6930 või saada e-kiri aadressil anneli.sert@laaneharju.ee või lastekaitsetalituse juhile lada.raja@laaneharju.ee või piirkondlikele lastekaitsespetsialistidele:

 

Keila ja Vasalemma piirkond: Lada Raja e-post lada.raja@laaneharju.ee, telefon 677 6933,

Kairit Kamber e-post kairit.kamber@laaneharju.ee, telefon 5305 9353

 

Paldiski ja Padise piirkond: Ingrid Sogenbits – ingrid.sogenbits@laaneharju.ee, telefon 5194 7797,

Küllike Zukker- kyllike.zukker@laaneharju.ee, telefon 677 6325

Signe Nõmm- signe.nomm@laaneharju.ee, telefon 674 1171

 
 

Laupäeval või pühapäeval või kui vallavalitsuse telefon ei vasta, edasta info lasteabitelefonil 116 111 (24 h) või politsei lühinumbrile 112

 

Kuidas tunned ära abivajavat või hädaohus olevat last?

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Abivajav laps võib näiteks olla: erialaspetsialisti abi vajav laps, mida vanem ei tunnista; koolikohustusi mittetäitev laps; kodust ära jooksnud laps; süüteo toime pannud laps.

 

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Hädaohus olev laps võib olla näiteks: üksi elav laps; vägivalla ohver; tõsiselt haige laps; enesetappu üritanud laps; tugevas alatoitumuses olev laps; süüteo toime pannud laps.

 

Teatamata jätmist ei saa õigustada sellega, et sa ei ole kindel, kas kahtlus lapse abivajaduse kohta on piisavalt põhjendatud, või sa kardad, et teatamine võib näida peret süüdistavana või last häbimärgistavana. Teabe olulisuse ja sekkumise vajaduse selgitavad välja  asjakohased ametiasutused!

 

Lastekaitseseadus, mis näeb ette abivajavast ning hädaohus lapsest teatamise kohustuse (§ 27, 31).

Abivajav laps – märkamisest sekkumiseni juhend