Rohelise valla märgis „Tark valik - oma pakend" (edaspidi märgis) tõestab tarbijale, et Lääne-Harju vallas tegutsev jaemüügi või toitlustusettevõte rakendab oma tegevuses keskkonnahoiu ja ringmajanduse põhimõtteid.

Märgise eesmärgiks on tõsta tarbijate teadlikkust keskkonnateemades ning vähendada ühekordsete pakendijäätmete teket.

Märgise kasutamine võimaldab selle kasutajal tõsta esile enda kaupu ja teenuseid, luua lojaalset tarbijaskonda ning kasvatada keskkonnast lugupidavat käitumist.

Märgise omanik ja väljastaja on Lääne-Harju Vallavalitsus. Märgisel on kujutatud stiliseeritud sõnajalaleht, mis vihjab samaaegselt ka puusümbolile. Märgisel on tekst „Roheline vald" ja „Tark valik - oma pakend".

Märgise kasutusõiguse saamise kriteeriumid:

  • Ettevõte peab pakkuma kliendile võimalust soetada kaupa oma pakendisse. Lisaks võib ettevõte pakkuda kliendile pandipakendi teenust, mille kaudu saab klient toote pandipakendis ning mille tagastamisel saab ta pandiraha tagasi;
  • ettevõte peab hinnastamisel tagama, et oma pakendiga ostes või pandipakendi teenust kasutades on tooted kliendile soodsamad;
  • ettevõte peab oma tegevuses olema ressursisäästlik ning tekitama oma tegevuses võimalikult vähe jäätmeid ja tekkinud jäätmed sorteerima.

Märgise kasutamiseks tuleb täita vorm, mis asub SIIN.

Märgise kasutamise tingimused:

  • Ettevõte peab panema märgise oma tegutsemiskoha välisuksele, aknale või teenindusletile, et see oleks klientidele kergesti nähtav;
  • märgist kasutavate ettevõtete nimed avaldatakse Lääne-Harju valla kodulehel www.laaneharju.ee ja mainitakse ära Rohelise valla turundustegevustes;
  • Lääne-Harju Vallavalitsusel on õigus kontrollida märgise sihtotstarbelist kasutamist. Sealhulgas nõuda märgise kasutamise lõpetamist, kui ettevõte ei vasta enam kasutusõiguse saamise kriteeriumitele.

 

Algatusega on liitunud:

 

Lisainfo ja kontakt:

Kerli Lambing
677 6936
kerli.lambing@laaneharju.ee