Ettevõtlus Lääne-Harju vallas

Lääne-Harju vallas on 2020. aasta seisuga registreeritud ligi 1800 ettevõtjat. Ettevõtlusvormi järgi jagunevad ettevõtted järgmiselt: aktsiaseltse 10, filiaale 1, füüsilisest isikust ettevõtjaid 177, maaparandusühituid 6, mittetulundusühinguid 271, osaühinguid 1292, sihtasutusi 9, tulundusühistuid 11, täisühinguid 4 ja usaldusühinguid 13. 
 
Aktiivseid ettevõtteid (esitanud aruandeid ja näidanud müügitulu) on 680.
 
Suurema osa ettevõtjatest moodustavad vähem kui 10 töötajaga mikroettevõtjad, keda on vallas ligi 200. Väikeettevõtjaid (töötajate arv vähem kui 50) on 15 ning keskmise suurusega ettevõtteid (töötajate arv vähem kui 250) on 3.
Kõige suurem osa tööjõust on hõivatud töötlevas tööstuses (623) ning veonduses ja laonduses (612). Majutuses ja toitluses töötab 215 inimest ning hulgi- ja jaekaubanduses 187 inimest. Teistes valdkondades jääb töötajate arv alla 100.
Suurimad ettevõtted asuvad Paldiskis – Alexela Group, Paldiski Lõunasadam, Paldiski Põhjasadam, Esteve, Kuusakoski jt. Paldiskis on suuremad ettevõtjad koondunud Paldiski Ettevõtjate Liitu (www.investinpaldiski.ee).
 
Ettevõtlusega seotud küsimustes palume vallavalitsuses pöörduda arendus- ja avalike suhete osakonna arendusnõuniku Käti Teär-Riisaare poole: Kati.Tear@laaneharju.ee; tel 6790602.
 
SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) koostas vallavalitsuse tellimusel analüüsi Lääne-Harju vallas tegutsevatest ettevõtetest, nende majanduslikust seisust ning ettevõtluses valitsevatest trendidest. Valla ettevõtluse olukorra analüüsiga saab tutvuda siin
HEAK on toeks nii ettevõtjatele, kodanikeühendustele kui ka omavalitsustele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel. Lisainfo: tel 656 6641; info@heak.ee; www.heak.ee
 
Lääne-Harju piirkonna ettevõtjate kontaktivabad tooted ja teenused on kogukondliku algatusena koondatud pidevalt täiendatavasse andmelisti, mille kohta leiab infot siit
 

Ettevõtlusega alustajale

Ettevõtte registreerimine
Eesti seaduste järgi on ettevõtlusega alustamiseks viis äriühingut:
   osaühing (OÜ);
   aktsiaselts (AS);
   täisühing (TÜ);
   usaldusühing (UÜ);
   tulundusühistu (TuÜ). 
Lisaks äriühingutele saab ettevõtlusega tegeleda ka füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE-na). Kõige populaarsem äriühingu vorm Eestis on osaühing, mida alates 2011. aasta 1. jaanuarist saab luua ka osakapitali sissemakset tegemata. Osaühingu ning teiste äriühingute (samuti FIE) loomise täpsed reeglid on kirjas äriseadustikus. Ka teistel loetletud ettevõtlusvormidel on oma eelised ning enne äriühingu moodustamist tuleb erinevate variantidega kindlasti põhjalikult tutvuda. Kõige parem viis selleks on külastada Riigiportaali ja EAS-i kodulehekülge, kus leidub teavet ka kõige muu kohta, millele alustav ettevõtja peaks hilisemate arusaamatuste ning keerukate olukordade vältimiseks tähelepanu pöörama. https://www.eesti.ee/est/teemad/ettevotja
 
FIE registreerimine
FIE (füüsilisest isikust ettevõtja) äriregistrisse kandmiseks on kaks võimalust:
esitada kohtu registriosakonnale digiallkirjastatud kandeavaldus ettevõtjaportaali kaudu;
esitada notariaalselt kinnitatud kandeavaldus.
Registrikande tegemiseks esitatavad dokumendid:
avaldus – peab olema esitatud digiallkirjastatult ettevõtjaportaali kaudu või notariaalselt kinnitatud allkirjadega või notari koostatud ning tõestatud avaldus;
sidevahendite numbrid – eraldi lehel;
teave kavandatud põhitegevuse kohta – talupidajal võib erandlikult olla kaks tegevusala, kõigil teistel vaid üks;
riigilõivu tasumise tõend – alustavatele FIE-dele 13 eurot (rahandusministeeriumi arvele, Swedbank: 221023778606, SEB 10220034796011, viitenumber 2900072709, selgitusse panna FIE „ärinimi" asutamine).
 
Muud toetusvõimalused:
Teekaart teadusarendus- ja innovatsioonirahani
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetused
Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetused
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) toetused
SekMo meede doktorikraadiga teadlaste palkamiseks
Kredex'i laenud ja käendused
Riigi Tugiteenuste Keskuse starditoetus alustavale ettevõtjale.
 
MTR registreerimine
1. juulil 2014 jõustunud kaubandustegevuse seaduse muudatuse kohaselt registreeritakse majandustegevuse registris (MTR) ainult alkoholi ja  tubakaga jae- või hulgikauplejaid ning kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud biotsiidide ja hambavalgendustoodetega hulgikauplejaid. Teeninduse tegevusala Majandustegevuse registris registreerida ei ole vajalik.
Ettevõtja esitab majandustegevusteate Majandustegevuse registrile läbi portaali www.eesti.ee, riigilõivu tasuma ei pea. Teave seadusemuudatuste kohta on avaldatud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel www.mkm.ee.
 
 
Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskus (HEAK) on toeks nii ettevõtjatele, kodanikeühendustele kui ka omavalitsustele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel.
Nõustamine TASUTA ja tegutsetakse järgnevates valdkondades:
·         ettevõtluse ja mittetulundusliku tegevuse alustamine;
·         arendusprojektid ja äriplaanid;
·         info toetusprogrammide ja finantseerimisvõimaluste kohta;
·         noorte ettevõtlikkuse edendamine;
·         Harjumaa turismitegevuste koordineerimine ja tugi turismi arengu suunamisel;
·         maakondlike projektide algatamine ja elluviimine partnerina;
·         osalus ümarlaudades;
·         koolituste ja infopäevade korraldamine.
 
Lisainfo:
Telefon 656 6641, 656 6522
E-posti aadress info@heak.ee
Koduleht www.heak.ee