Ettevõtlus Lääne-Harju vallas

Lääne-Harju vallas on 2020. aasta seisuga registreeritud ligi 1800 ettevõtjat. Ettevõtlusvormi järgi jagunevad ettevõtted järgmiselt: aktsiaseltse 10, filiaale 1, füüsilisest isikust ettevõtjaid 177, maaparandusühituid 6, mittetulundusühinguid 271, osaühinguid 1292, sihtasutusi 9, tulundusühistuid 11, täisühinguid 4 ja usaldusühinguid 13. 
 
Aktiivseid ettevõtteid (esitanud aruandeid ja näidanud müügitulu) on 680.
 
Suurema osa ettevõtjatest moodustavad vähem kui 10 töötajaga mikroettevõtjad, keda on vallas ligi 200. Väikeettevõtjaid (töötajate arv vähem kui 50) on 15 ning keskmise suurusega ettevõtteid (töötajate arv vähem kui 250) on 3.
Kõige suurem osa tööjõust on hõivatud töötlevas tööstuses (623) ning veonduses ja laonduses (612). Majutuses ja toitluses töötab 215 inimest ning hulgi- ja jaekaubanduses 187 inimest. Teistes valdkondades jääb töötajate arv alla 100.
Suurimad ettevõtted asuvad Paldiskis – Alexela Group, Paldiski Lõunasadam, Paldiski Põhjasadam, Esteve, Kuusakoski jt. Paldiskis on suuremad ettevõtjad koondunud Paldiski Ettevõtjate Liitu (www.investinpaldiski.ee).
 
Ettevõtlusega seotud küsimustes palume vallavalitsuses pöörduda arendus- ja avalike suhete osakonna arendusnõuniku Asso Nettani poole: asso.nettan@laaneharju.ee; tel 522 3820.
 
SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) koostas vallavalitsuse tellimusel analüüsi Lääne-Harju vallas tegutsevatest ettevõtetest, nende majanduslikust seisust ning ettevõtluses valitsevatest trendidest. Valla ettevõtluse olukorra analüüsiga saab tutvuda siin
HEAK on toeks nii ettevõtjatele, kodanikeühendustele kui ka omavalitsustele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel. Lisainfo: tel 656 6641; info@heak.ee; www.heak.ee
 
Lääne-Harju piirkonna ettevõtjate kontaktivabad tooted ja teenused on kogukondliku algatusena koondatud pidevalt täiendatavasse andmelisti, mille kohta leiab infot siit