22.07.19

SUULISED ENAMPAKKUMISED:

 

AVALIK SUULINE ENAMPAKKUMINE toimub 30.07.2019 kell 11.45-13.45 Lääne-Harju Vallavalitsuses Paldiskis, Rae tn 38, II korruse volikogu saalis.

 

Lääne-Harju vald müüb avalikul suulisel enampakkumisel järgmised kinnistud ja korteriomandid:

 

1. Kell 11.45 Tiigikurvi kinnistu, asukohaga Padise küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond (registriosa number 8493250, katastriüksuse tunnus 43101:001:0313, pindala 5267 m2, maakasutuse sihtotstarve 100% tootmismaa, hoonestatud) alghind 20 000 eurot, tagatisraha 200 eurot.

 

2. Kell  12.00 Tiigiserva kinnistu, asukohaga Padise küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond (registriosa number 7815602, katastriüksuse tunnus 56201:001:0994, pindala 10693 m2, maakasutuse sihtotstarve 100% tootmismaa, hoonestatud) alghind 10 000 eurot, tagatisraha 200 eurot.

 

3. Kell 12.15 E. Vilde 5, Karjaküla põlenud elamuga korteriomandid (ehitisregistri kood 116005886), mis asuvad Harju maakond, Lääne-Harju vald, Karjaküla alevik, E. Vilde 5 (katastritunnus 29508:001:0068, pindala 1196 m2, sihtotstarve elamumaa 100%) katastriüksusel ja mille reaalosad on:

1) eluruum nr 1 üldpinnaga 20,40 m2 koos selle juurde kuuluva 204/10502 mõttelise osaga kinnistust (registriosa number 12806502);

2) eluruum nr 2 üldpinnaga 35,80 m2 koos selle juurde kuuluva 358/10502 mõttelise osaga kinnistust (registriosa number 12806602);

3) eluruum nr 3 üldpinnaga 25,10 m2 koos selle juurde kuuluva 251/10502 mõttelise osaga kinnistust (registriosa number 12806702);

4) eluruum nr 4 üldpinnaga 33,60 m2 koos selle juurde kuuluva 336/10502 mõttelise osaga kinnistust (registriosa number 12806702);

5) eluruum nr 5 üldpinnaga 14,30 m2 koos selle juurde kuuluva 143/10502 mõttelise osaga kinnistust (registriosa number 12806902);

6) eluruum nr 6 üldpinnaga 21,00 m2 koos selle juurde kuuluva 210/10502 mõttelise osaga kinnistust (registriosa number 12807002)

alghind kokku 8000 eurot, tagatisraha 800 eurot.

 

4. Kell 12.30 Klooga alevik,  Metsa  tn  13-1 korteriomand (registriosa number 10968502), üldpind  62,60 m2, alghind 16000 eurot.

 

5. Kell 12.45 Harju-Risti küla, Harju-Risti 4-9 korteriomand (registriosa number 11842702), üldpind on 62,00 m2, alghind 14000 eurot.

 

6. Kell 13.00 Harju-Risti küla, Harju-Risti 4-10 korteriomand (registriosa number 11842802), üldpind on 73,80 m2, alghind 18000 eurot.

 

7. Kell 13.15 Harju-Risti küla, Harju-Risti  4-11 (registriosa number 11842902), üldpind on 76,00 m2, alghind 15000 eurot.

 

8. Kell 13.30 Harju-Risti küla, Harju-Risti  4-12 (registriosa number 11843002), üldpind on 63,10 m2, alghind 14000 eurot.

 

Enampakkumine nr 1

Lääne-Harju Vallavalitsus müüb 30.07.2019, algusega kell 11.45 Paldiskis, Rae tn 38 toimuval avalikul suulisel enampakkumisel Tiigikurvi kinnistu, asukohaga Padise küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond (registriosa number 8493250, katastriüksuse tunnus 43101:001:0313, pindala 5267 m2, maakasutuse sihtotstarve 100% tootmismaa, hoonestatud) alghind 20 000 (kakskümmend tuhat) eurot, tagatisraha 200 eurot. Kinnistul asub 1981. a ehitatud garaaž-töökoda (ehitisregistri kood 116023861).
 

Enampakkumise tingimused:

1) enampakkumisega müügist teatakse valla kodulehel ja kinnisvaraportaalis www.kv.ee;

2) enampakkumise tagatisraha on 200 eurot, mis tuleb tasuda hiljemalt 29.07.2019 Lääne-Harju Vallavalitsuse arvelduskontole EE452200001120109987 Swedbank, märksõna: Tiigikurvi enampakkumine.

3) enampakkumise võitjaks tunnistatakse isik, kes pakub kõrgeimat ostuhinda ja nõustub müügitingimustega;

4) enampakkumise korraldab ja tulemused kinnitab Lääne-Harju Vallavalitsus;

5) enampakkumise võitjaga sõlmitakse kinnistu müügileping ja asjaõigusleping ühe kuu jooksul pärast enampakkumise müügitulemuste kinnitamise kohta tehtud õigusakti teatavaks tegemist;

6) enampakkumise võitja tasub lisaks enampakkumise lõppsummale kõik kinnistu võõrandamisega seotud dokumentide vormistamise kulud, riigilõivud ja notaritasud;

7) kinnistute ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist Lääne-Harju Vallavalitsuse arvele või kanda notari deposiitarvele.

Lisainfo tööpäevadel Meelis Randmäe telefonil 5666 8487.

KV.ee link: https://www.kv.ee/index.php?act=object.show&object_id=3156687

 

Enampakkumine nr 2

Lääne-Harju Vallavalitsus müüb 30.07.2019, algusega kell 12.00 Paldiskis, Rae tn 38 toimuval avalikul suulisel enampakkumisel Tiigiserva kinnistu, asukohaga Padise küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond (registriosa number 7815602, katastriüksuse tunnus 56201:001:0994, pindala 10693 m2, maakasutuse sihtotstarve 100% tootmismaa, hoonestatud) alghind 10 000 (kümme tuhat) eurot, tagatisraha 200 eurot.

 

Enampakkumise tingimused:

1) enampakkumisega müügist teatakse valla kodulehel ja kinnisvaraportaalis www.kv.ee;

2) enampakkumise tagatisraha on 200 eurot, mis tuleb tasuda hiljemalt 29.07.2019 Lääne-Harju Vallavalitsuse arvelduskontole EE452200001120109987 Swedbank, märksõna: Tiigiserva enampakkumine.

3) enampakkumise võitjaks tunnistatakse isik, kes pakub kõrgeimat ostuhinda ja nõustub müügitingimustega;

4) enampakkumise korraldab ja tulemused kinnitab Lääne-Harju Vallavalitsus;

5) enampakkumise võitjaga sõlmitakse kinnistu müügileping ja asjaõigusleping ühe kuu jooksul pärast enampakkumise müügitulemuste kinnitamise kohta tehtud õigusakti teatavaks tegemist;

6) enampakkumise võitja tasub lisaks enampakkumise lõppsummale kõik kinnistu võõrandamisega seotud dokumentide vormistamise kulud, riigilõivud ja notaritasud;

7) kinnistute ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist Lääne-Harju Vallavalitsuse arvele või kanda notari deposiitarvele.

Lisainfo tööpäevadel Meelis Randmäe telefonil 5666 8487.

KV.ee link: https://www.kv.ee/index.php?act=object.show&object_id=3156692

 

Enampakkumine nr 3

Lääne-Harju Vallavalitsus müüb 30.07.2019, algusega kell 12.15 Paldiskis, Rae tn 38 toimuval avalikul suulisel enampakkumisel E. Vilde 5, Karjaküla põlenud elamuga korteriomandid (ehitisregistri kood 116005886), mis asuvad Harju maakond, Lääne-Harju vald, Karjaküla alevik, E. Vilde 5 (katastritunnus 29508:001:0068, pindala 1196 m2, sihtotstarve elamumaa 100%) katastriüksusel ja mille reaalosad on:

1) eluruum nr 1 üldpinnaga 20,40 m2 koos selle juurde kuuluva 204/10502 mõttelise osaga kinnistust (registriosa number 12806502);

2) eluruum nr 2 üldpinnaga 35,80 m2 koos selle juurde kuuluva 358/10502 mõttelise osaga kinnistust (registriosa number 12806602);

3) eluruum nr 3 üldpinnaga 25,10 m2 koos selle juurde kuuluva 251/10502 mõttelise osaga kinnistust (registriosa number 12806702);

4) eluruum nr 4 üldpinnaga 33,60 m2 koos selle juurde kuuluva 336/10502 mõttelise osaga kinnistust (registriosa number 12806702);

5) eluruum nr 5 üldpinnaga 14,30 m2 koos selle juurde kuuluva 143/10502 mõttelise osaga kinnistust (registriosa number 12806902);

6) eluruum nr 6 üldpinnaga 21,00 m2 koos selle juurde kuuluva 210/10502 mõttelise osaga kinnistust (registriosa number 12807002)

alghind kokku 8000 (kaheksa tuhat) eurot, tagatisraha 800 eurot.


Enampakkumise tingimused:

1) enampakkumisega müügist teatatakse valla kodulehel ja ajalehes Lääne-Harju Valla Leht;

2) enampakkumise tagatisraha on 800 eurot, mis tuleb tasuda hiljemalt 29.07.2019 Lääne-Harju Vallavalitsuse arvelduskontole EE452200001120109987 Swedbank, märksõna: Karjaküla enampakkumine;

3) enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole vastuolus õigusaktidega ja kellel ei ole Lääne-Harju valla ees võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid rahalisi kohustusi;

4) enampakkumise võitjaks tunnistatakse isik, kes pakub kõrgeimat ostuhinda ja nõustub müügitingimustega;

5) enampakkumise korraldab ja tulemused kinnitab Lääne-Harju Vallavalitsus, kes teavitab sellest vallavolikogu;

6) enampakkumise võitjaga sõlmitakse kinnistute müügileping ja asjaõigusleping ühe kuu jooksul pärast enampakkumise müügitulemuste kinnitamise kohta tehtud õigusakti teatavaks tegemist;

7) enampakkumise võitja tasub lisaks enampakkumise lõppsummale kõik kinnistute võõrandamisega seotud dokumentide vormistamise kulud, riigilõivud ja notaritasud;

8) kinnistute ostuhind tuleb tasuda rahas täies ulatuses enne müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimist Lääne-Harju Vallavalitsuse arvele või kanda notari deposiitarvele;

9) enampakkumise võitja kohustub hiljemalt ühe aasta jooksul kinnistute omandamisest tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva katastriüksuse heakorra ning vältima ehitise varisemisohtlikkuse, sulgema sissepääsud ehitisse, samuti likvideerima katastriüksusele ajutise ehitisena püstitatud garaaži.

Lisainfo tööpäevadel Meelis Randmäe telefonil 5666 8487.

KV.ee link: https://www.kv.ee/index.php?act=object.show&object_id=3156235

 

Enampakkumine nr 4

Lääne-Harju Vallavalitsus müüb 30.07.2019, algusega kell 12.30 Paldiskis, Rae tn 38 toimuval avalikul suulisel enampakkumisel korteriomandi, asukohaga Harju  maakond,  Lääne-Harju vald, Klooga alevik,  Metsa  tn  13-1 (registriosa number 10968502), mis koosneb 626/5059 mõttelisest osast kinnistust ja reaalosast eluruum nr 1, mille üldpind on 62,60 m2, alghinnaga kuusteist tuhat (16000) eurot. Enampakkumise võitja tasub lisaks enampakkumise lõppsummale korteriomandi võõrandamisega seotud riigilõivud, notaritasud ja muud võõrandamisega seotud kulud.

3-toaline korter asub I korrusel ja paikneb hoone otsaseina vastas, korteri akendest avanevad vaated kahes suunas: elamu ette ja taha hoonetevahelisele alale. Korter koosneb esikust, köögist, elutoast, 2 magamistoast, tualett-duširuumist. Võimalus kasutada kuuri, notariaalne kasutuskord puudub. Vaba parkimine hoone ümbruses. Olemas kohtkindel köögimööbel.

Korteris on teostatud remonti, kuid tehtud tööde kvaliteet on madal, tegemist on jätkuva remondivajadusega (põrandate kõrgused erinevad, kõikjal praod, jne). Korter on rahuldavas seisukorras. Korterisse on ehitatud kamin, kuid kuna tööde teostamise kohta puudub dokumentatsioon, (seisukord ei ole teada, kasutamine enne eksperdi hinnangut lubamatu) soovitav on tellida eksperdi hinnang nimetatud küttekoldele.  

Korteris  on tsentraalne veevarustus, sooja vee varustus tagatud elektriboileri baasil, kanalisatsioon ja elektrivarustus tsentraalne, elektri ja kaminaküte, loomulik ventilatsioon, elektripliit.

Kinnistu (korteriomand), ehitisregistri kood 116026117.

Korteriomand asub katastriüksusel nr 29501:009:0084, mille pindala on 3 197 m2, sihtotstarve elamumaa 100%.

Korterelamut haldab korteriühistu. Elamu ehitatud 1950. a, seisukord rahuldav. Vahetatud on hoone elektrijuhtmestik, trepikodades paigaldatud pakettaknad. Suuremaid ja kapitaalsemaid remonttöid tehtud ei ole.  Hoone vajab investeeringuid katusekatte vahetamiseks, korstnate  renoveerimiseks, trepikoja remondiks ning fassaadi renoveerimiseks.  

Korterelamu paikneb Klooga alevikus Metsa tn ääres, jäädes raudtee ja Aedlinna tee vahelisele alale. Kaugus Tallinna südalinnast (Viru ring) on ca 39 km, Paldiski linnast ca 17 km, Keila linnast ca 13 km ja Paldiski mnt-st ca 3,5 km ning merest linnulennul ca 2,5 km ja raudteest linnulennul ca 150 m.

Lähemas ümbruses paiknevad korterelamud, üksikud eramud ning haridus- ja teenindusasutused.

Parkimiskohad on elamu ees parklas, parkimiskohti on piisavalt, juurdepääs asfaltkattega, viimased ca 700 m on kruusakattega teelt.

Ühistransport: autobuss ja rong, peatuskohad paiknevad lähiümbruses.

Teenindusasutused: väiksemad kauplused paiknevad lähiümbruses. Suuremad teenindus- ja kaubandusasutused asuvad 13 km kaugusel Keila linnas.

Haridusasutused: algkool ja lasteaed paiknevad lähiümbruses. Suuremad koolid ja lasteaiad paiknevad 13 km kaugusel Keila linnas.

Keskkond: korterelamu paikneb vähese liiklusega piirkonnas, kuid jääb raudtee lähedusse, mistõttu on müra- ja saastetase keskmine. Klooga järv paikneb ca 300 m kaugusel. Piirkonnas esineb rohkelt kõrghaljastust.

Lisainfo tööpäevadel Meelis Randmäe telefonil 5666 8487.

KV.ee link: https://www.kv.ee/index.php?act=object.show&object_id=3143048

 

Enampakkumine nr 5

Lääne-Harju Vallavalitsus müüb 30.07.2019, algusega kell 12.45 Paldiskis, Rae tn 38 toimuval avalikul suulisel enampakkumisel korteriomandi, asukohaga Harju maakond, Lääne-Harju vald, Harju-Risti küla, Harju-Risti, Harju-Risti 4-9 (registriosa number 11842702), mis koosneb 620/8200 mõttelisest osast kinnistust ja reaalosast eluruum nr 9, mille üldpind on 62,00 m2 alghinnaga neliteist tuhat (14000) eurot.

2-toaline korter asub hoone II korrusel. Korter paikneb hoone keskel, korteri akendest avanevad vaated kahes suunas: elamu ette ja taha hoonetevahelisele alale. Korter koosneb esikust, tualetist, vannitoast, 2 toast, kabinetist (planeeringujärgne köök), panipaigast. Korteril on 1 rõdu. Võimalik kasutada keldriruume, notariaalne kasutuskord puudub, vaba parkimine elamu ümbruses. Lisaväärtust andev kohtkindel sisustus puudub. Korter on rahuldavas seisukorras. Korteri aknad on vahetatud ja siseruumide viimistlus aastaid tagasi renoveeritud ja kohandatud kasutuseks lasteaiale, sh on köögi asemele rajatud kabinet. Viimistlemisel on kasutatud keskmisest madalama hinnataseme materjale ning vajalikud on investeeringud siseviimistluse kaasajastamiseks.

Tsentraalne veevarustus ja kanalisatsioon, sooja vee varustus on elektriboileri baasil. Elektrivarustus tsentraalne, vajadus sõlmida leping. Keskküte nelja korteri õlikatla baasil, soojuskandjaks vesi, küttekehad malmradiaatorid, loomulik ventilatsioon, pliit puudub.

Korteriomand asub katastriüksusel nr 56201:003:0156, elamumaa 100%, pindala 1 072 m2.

Korterelamu on ehitatud 1973. a, seisukord rahuldav. Elamus on moodustatud korteriühistu. Hoone katusekate on osaliselt vahetatud. Samuti on korrastatud tehnosüsteemid, s.t elektrisüsteem on nõuetekohane ja paigaldatud on keskküte. Korterelamu ümbruses on hoonestamata krundiosa on heakorrastatud ja murukattega. Kõrghaljastust kinnistul ei ole, kinnistut piirneb osalise metallpostidel võrkaiaga, krunt on ristküliku kujuga ja tasase reljeefiga, olemas juurdepääs avaliku kasutusega teedelt.

Korterelamu paikneb Tallinna südalinnast (Viru ring) ca 56 km kaugusel Harju-Risti küla keskuses. Kaugus Padise küla keskusest on ca 9 km, Paldiski linnast ca 28 km ja Keila linnast ca 30 km. Lähiümbruses paiknevad sarnased vanemad korterelamud ja vanemad eramud, töökojad, kool ning kauplus, parkimisvõimalused on läheduses, kohti on piisavalt.

Ühistransport: autobussipeatused on lähiümbruses,  suhteliselt kiire ühendus Tallinna, Keila ja Paldiskiga ning esmavajadusi rahuldav kohalik sotsiaalne taristu.

Teenindusasutused: kohalik väikekauplus paikneb läheduses. Samuti on läheduses perearsti kabinet ja raamatukogu, kool ning lasteaed. Suuremad kaubandus- ja teenindusasutused paiknevad ca 30 km kaugusel Keila linnas ja Paldiski linnas.

Haridusasutused: kool ja lasteaed paiknevad lähiümbruses

Keskkond: korterelamu paikneb vähese liiklusega piirkonnas, mistõttu on müra- ja saastatuse tase madal.

Lisainfo tööpäevadel Meelis Randmäe telefonil 5666 8487.

KV.ee link: https://www.kv.ee/index.php?act=object.show&object_id=3156190

 

Enampakkumine nr 6

Lääne-Harju Vallavalitsus müüb 30.07.2019, algusega kell 13.00 Paldiskis, Rae tn 38 toimuval avalikul suulisel enampakkumisel korteriomandi, asukohaga Harju  maakond,  Lääne-Harju   vald, Harju-Risti küla, Harju-Risti küla, Harju-Risti 4-10 (registriosa number 11842802), mis koosneb 738/8200 mõttelisest osast kinnistust ja reaalosast eluruum nr 10, mille üldpind on 73,80 m2 alghinnaga kaheksateist tuhat (18000) eurot.
 

3-toaline korter asub hoone II korrusel. Korter paikneb hoone otsaseina vastas, korteri akendest avanevad vaated kahes suunas: elamu ette ja taha hoonetevahelisele alale. Korter koosneb järgmistest ruumidest: esik, tualett-duširuum, vannituba, 3 tuba, köök, 1 rõdu. Võimalik kasutada keldriruume, notariaalne kasutuskord puudub. Vaba parkimine elamu ümbruses, olemas kohtkindel sisustus: köögimööbel. Korter rahuldavas/heas seisukorras. Korteri aknad on vahetatud ja iseruumide viimistlus aastaid tagasi renoveeritud. Viimistlemisel on kasutatud keskmise hinnataseme materjale ning kapitaalseid investeeringuid korter lähiajal ei vaja.

Korteriomand asub katastriüksusel nr 56201:003:0156, elamumaa 100%, pindala 1 072 m2.

Korterelamu on ehitatud 1973. a, seisukord rahuldav. Elamus on moodustatud korteriühistu. Hoone katusekate on osaliselt vahetatud. Samuti on korrastatud tehnosüsteemid, s.t elektrisüsteem on nõuetekohane ja paigaldatud on keskküte. Korterelamu ümbruses on hoonestamata krundiosa on heakorrastatud ja murukattega. Kõrghaljastust kinnistul ei ole, kinnistut piirneb osalise metallpostidel võrkaiaga, krunt on ristküliku kujuga ja tasase reljeefiga, olemas juurdepääs avaliku kasutusega teedelt.

Korterelamu paikneb Tallinna südalinnast (Viru ring) ca 56 km kaugusel Harju-Risti küla keskuses. Kaugus Padise küla keskusest on ca 9 km, Paldiski linnast ca 28 km ja Keila linnast ca 30 km. Lähiümbruses paiknevad sarnased vanemad korterelamud ja vanemad eramud, töökojad, kool ning kauplus, parkimisvõimalused on läheduses, kohti on piisavalt.

Ühistransport: autobussipeatused on lähiümbruses,  suhteliselt kiire ühendus Tallinna, Keila ja Paldiskiga ning esmavajadusi rahuldav kohalik sotsiaalne taristu.

Teenindusasutused: kohalik väikekauplus paikneb läheduses. Samuti on läheduses perearsti kabinet ja raamatukogu, kool ning lasteaed. Suuremad kaubandus- ja teenindusasutused paiknevad ca 30 km kaugusel Keila linnas ja Paldiski linnas.

Haridusasutused: kool ja lasteaed paiknevad lähiümbruses

Keskkond: korterelamu paikneb vähese liiklusega piirkonnas, mistõttu on müra- ja saastatuse tase madal. 

Lisainfo tööpäevadel Meelis Randmäe telefonil 5666 8487.

KV.ee link: https://www.kv.ee/index.php?act=object.show&object_id=3156230

 

Enampakkumine nr 7

Lääne-Harju Vallavalitsus müüb 30.07.2019, algusega kell 13.15 Paldiskis, Rae tn 38 toimuval avalikul suulisel enampakkumisel korteriomandi, asukohaga Harju maakond, Lääne-Harju vald, Harju-Risti küla, Harju-Risti  4-11 (registriosa number 11842902), mis koosneb 760/8200 mõttelisest osast kinnistust ja reaalosast eluruum nr 11, mille üldpind on 76,00 m2 alghinnaga viisteist tuhat (15000) eurot. Enampakkumise võitja tasub lisaks enampakkumise lõppsummale korteriomandi võõrandamisega seotud riigilõivud, notaritasud ja muud võõrandamisega seotud kulud.

Müüdav 2-toaline korter asub elamu I korrusel, korter paikneb hoone otsaseina vastas, korteri akendest avanevad vaated kahes suunas: elamu ette ja taha hoonete vahelisele alale, suletud netopind on 76,0 m2. Korter koosneb esikust, pesuruumist (endine köök), panipaigast, tualetist (endine vannituba), 2 toast, millest üks on moodustatud varasema kahe toa vahelt seina eemaldamise teel (võimalik taastada). Korteril on 1 rõdu, võimalik kasutada keldriruumi (notariaalne kasutuskord puudub). Korter on rahuldavas seisukorras. Korteri aknad on vahetatud ja siseruumide viimistlus aastaid tagasi renoveeritud ja kohandatud kasutuseks lasteaiale, sh on köögi asemele rajatud pesuruum, vannitoa asemele tualett. Viimistlemisel on kasutatud keskmisest madalama hinnataseme materjale ning vajalikud on investeeringud siseviimistluse kaasajastamiseks, sh ühe vaheseina ehitamiseks.

Tsentraalne veevarustus ja kanalisatsioon, sooja vee varustus on tagatud elektriboileri baasil. Elektrivarustus tsentraalne, vajadus sõlmida leping. Keskküte nelja korteri õlikatla baasil, soojuskandjaks vesi, küttekehad malmradiaatorid, ventilatsioon loomulik, pliit puudub.

Korteriomand asub katastriüksusel nr 56201:003:0156, elamumaa 100%, pindala 1 072 m2.

Korterelamu on ehitatud 1973. a, seisukord rahuldav. Elamus on moodustatud korteriühistu. Hoone katusekate on osaliselt vahetatud. Samuti on korrastatud tehnosüsteemid, s.t elektrisüsteem on nõuetekohane ja paigaldatud on keskküte. Korterelamu ümbruses hoonestamata krundiosa on heakorrastatud ja murukattega. Kõrghaljastust kinnistul ei ole, osaline metallpostidel võrkaed, krunt on ristküliku kujuga ja tasase reljeefiga, olemas juurdepääs avaliku kasutusega teedelt.

Korterelamu paikneb Tallinna südalinnast (Viru ring) ca 56 km kaugusel Harju-Risti küla keskuses. Kaugus Padise küla keskusest on ca 9 km, Paldiski linnast ca 28 km ja Keila linnast ca 30 km. Lähiümbruses paiknevad sarnased vanemad korterelamud ja vanemad eramud, töökojad, kool ning kauplus, parkimisvõimalused on läheduses, kohti on piisavalt.

Ühistransport: autobussipeatused on lähiümbruses,  suhteliselt kiire ühendus Tallinna, Keila ja Paldiskiga ning esmavajadusi rahuldav kohalik sotsiaalne taristu.

Teenindusasutused: kohalik väikekauplus paikneb läheduses. Samuti on läheduses perearsti kabinet ja raamatukogu, kool ning lasteaed. Suuremad kaubandus- ja teenindusasutused paiknevad ca 30 km kaugusel Keila linnas ja Paldiski linnas.

Haridusasutused: kool ja lasteaed paiknevad lähiümbruses.

Keskkond: korterelamu paikneb vähese liiklusega piirkonnas, mistõttu on müra- ja saastatuse tase madal.

Lisainfo tööpäevadel Meelis Randmäe telefonil 5666 8487.

KV.ee link: https://www.kv.ee/index.php?act=object.show&object_id=3143044

 

Enampakkumine nr 8

Lääne-Harju Vallavalitsus müüb 30.07.2019, algusega kell 13.30 Paldiskis, Rae tn 38 toimuval avalikul suulisel enampakkumisel korteriomandi, asukohaga Harju  maakond,  Lääne-Harju   vald, Harju-Risti küla, Harju-Risti  4-12 (registriosa number 11843002), mis koosneb 631/8200 mõttelisest osast kinnistust ja reaalosast eluruum nr 12, mille üldpind on 63,10 m2, alghinnaga neliteist tuhat (14000) eurot. Enampakkumise võitja tasub lisaks enampakkumise lõppsummale korteriomandi võõrandamisega seotud riigilõivud, notaritasud ja muud võõrandamisega seotud kulud.


2-toaline korter asub I korrusel, korter paikneb hoone keskel, korteri akendest avanevad vaated kahes suunas: elamu ette ja taha hoonete vahelisele alale, suletud netopind 63,1 m2. Korter koosneb esikust, pesuruumist (endine tualett), panipaigast, 2 toast, köögist ja nõudepesuruumist (endine vannituba), korteril on 1 rõdu. Võimalik kasutada keldrit (notariaalne kasutuskord puudub), vaba parkimine elamu ümbruses. Korter on rahuldavas seisukorras,  aknad on vahetatud ja siseruumide viimistlus aastaid tagasi renoveeritud ja kohandatud kasutuseks lasteaiale, vajalikud investeeringud siseviimistluse kaasajastamiseks.

Tsentraalne veevarustus ja kanalisatsioon, sooja vee varustus on elektriboileri baasil. Elektrivarustus tsentraalne, vajadus sõlmida leping. Keskküte nelja korteri õlikatla baasil, soojuskandjaks vesi, küttekehad malmradiaatorid, loomulik ventilatsioon, pliit puudub.

Korteriomand asub katastriüksusel nr 56201:003:0156, elamumaa 100%, pindala 1 072 m2.

Korterelamu on ehitatud 1973. a, seisukord rahuldav. Elamus on moodustatud korteriühistu. Hoone katusekate on osaliselt vahetatud. Samuti on korrastatud tehnosüsteemid, s.t elektrisüsteem on nõuetekohane ja paigaldatud on keskküte. Korterelamu ümbruses on hoonestamata krundiosa on heakorrastatud ja murukattega. Kõrghaljastust kinnistul ei ole, kinnistut piirneb osalise metallpostidel võrkaiaga, krunt on ristküliku kujuga ja tasase reljeefiga, olemas juurdepääs avaliku kasutusega teedelt.


Korterelamu paikneb Tallinna südalinnast (Viru ring) ca 56 km kaugusel Harju-Risti küla keskuses. Kaugus Padise küla keskusest on ca 9 km, Paldiski linnast ca 28 km ja Keila linnast ca 30 km. Lähiümbruses paiknevad sarnased vanemad korterelamud ja vanemad eramud, töökojad, kool ning kauplus, parkimisvõimalused on läheduses, kohti on piisavalt.

Ühistransport: autobussipeatused on lähiümbruses,  suhteliselt kiire ühendus Tallinna, Keila ja Paldiskiga ning esmavajadusi rahuldav kohalik sotsiaalne taristu.

Teenindusasutused: kohalik väikekauplus paikneb läheduses. Samuti on läheduses perearsti kabinet ja raamatukogu, kool ning lasteaed. Suuremad kaubandus- ja teenindusasutused paiknevad ca 30 km kaugusel Keila linnas ja Paldiski linnas.

Haridusasutused: kool ja lasteaed paiknevad lähiümbruses

Keskkond: korterelamu paikneb vähese liiklusega piirkonnas, mistõttu on müra- ja saastatuse tase madal. 

Lisainfo tööpäevadel Meelis Randmäe telefonil 5666 8487.

KV.ee link: https://www.kv.ee/index.php?act=object.show&object_id=3143023

 

ENAMPAKKUMISED OSTA.EE-s:

1) Rae 32, Paldiski (alghind 72 000 eurot, tagatisraha 7200 eurot)

Lääne-Harju vald müüb avalikul enampakkumisel Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Paldiski linnas asuva Rae 32 kinnistu (registriosa nr 3223102, katastritunnus 58001:002:0510, pindala 2160 m2, sihtotstarve ärimaa 100%, asukoht Rae 32, Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond) alghind 72 000 (seitsekümmend kaks tuhat) eurot. Kinnistu on hoonestatud ehitisregistri kohaselt teenindusmajaga (ehitisregistri kood 116032734), mis on ümberehitatud hotell— restoraniks, võimalus tutvuda projektiga. Ehitisregistri andmebaasis ehitusluba või muud sissekanded kasutusotstarbe muutmise kohta puuduvad, muudatused taotleb uus omanik, kinnistu müüakse koos teadaolevate ja hiljem ilmnevate puudustega. Kinnisasja omandaja on kohustatud taluma kinnisasjal järgmisi tehnorajatisi: Elektrilevi OÜ-le kuuluv maakaabelliin, Telia Eesti AS sideehitis, ÜVK vee- ja kanalisatsiooni torustikud.

Enampakkumise tingimused:

1) enampakkumise tagatisraha on 7200 eurot, mis tuleb tasuda enne enampakkumist;

2) enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole vastuolus õigusaktidega ja kellel ei ole Lääne-Harju valla ees võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid rahalisi kohustusi;

3) enampakkumise võitjaks tunnistatakse isik, kes pakub kõrgeimat ostuhinda ja nõustub müügitingimustega;

4) enampakkumise tulemused kinnitab Lääne-Harju Vallavalitsus;

5) enampakkumise võitjaga sõlmitakse kinnistu müügileping ja asjaõigusleping kolme kuu jooksul pärast enampakkumise müügitulemuste kinnitamise kohta tehtud õigusakti teatavaks tegemist;

6) enampakkumise võitja tasub lisaks enampakkumise lõppsummale kõik kinnistu võõrandamisega seotud dokumentide vormistamise kulud, riigilõivud ja notaritasud;

7) kinnistu ostuhind tuleb tasuda rahas täies ulatuses enne müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimist Lääne-Harju Vallavalitsuse arvele või kanda notari deposiitarvele;

8) kinnistu on antud rendile tähtajaga kuni 31.12.2021, mille enampakkumise võitja võtab üle.

Lisainfo tööpäevadel Meelis Randmäe telefonil 5666 8487.

Osta.ee link: https://www.osta.ee/teenindusmaja-valge-laev-rae-32-paldiski-124856041.html

 

2) Sadama tn 38g, alghind 600 €, tagatisraha 100 € ja osavõtutasu 50 €.

Lääne-Harju vald müüb avalikul enampakkumisel Harju  maakonnas,  Lääne-Harju    vallas, Paldiski   linnas asuva   Sadama tn 38g asuva kinnistu  (registriosa nr  10480050, katastritunnus 58001:001:0414,  pindala 375 m2,  sihtotstarve    elamumaa    100%). Enampakkumise alghind on 600 (kuussada) eurot. Kinnistu  igakordse  omaniku  kasuks  on kantud  reaalservituut  kinnistule  nr 10618150.


Enampakkumise tingimused:

1) Enampakkumisel osalejal ei tohi olla ole Lääne-Harju  valla ees võlaõiguslikest  lepingutest  tulenevaid  rahalisi  kohustusi.

2) Osaleja tasub tagatisraha 100 (sada) eurot ning osavõtutasu 50 (viiskümmend) eurot enne pakkumist.

3) Enampakkumise võitjaks tunnistatakse isik, kes pakub kõrgeimat ostuhinda ja nõustub müügitingimustega, tema makstud tagatisraha arvestatakse ostuhinna sisse. Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist.

4) Kinnistu eest tasumine toimub  enne  müügi- ja  asjaõiguslepingu sõlmimist Lääne-Harju  Vallavalitsuse arvelduskontole,  lisaks  tasub  ostja kõik võõrandamise  ja omandiõiguse  üleminekuga  seotud  kulud  ja lõivud. Kinnisasi antakse ostjale üle pärast notariaalse lepingu sõlmimist. 

Lisainfo tööpäevadel Meelis Randmäe telefonil 5666 8487.

Osta.ee link: https://www.osta.ee/kinnistuelamumaa-sadama-tn-38g-paldiski-124856156.html

 

3) Sadama tn 16 (alghind 31 000 eurot, tagatisraha 3100 eurot ja osavõtutasu 50 eurot)

Lääne-Harju vald müüb avalikul enampakkumisel osta.ee keskkonnas Harju  maakonnas,  Lääne-Harju vallas, Paldiski linnas asuva Sadama tn 16 asuva kinnistu  (registriosa nr 6350902, katastritunnus 58001:002:0102, pindala 1290 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%). Enampakkumise alghind on 31 000 (kolmkümmend üks tuhat) eurot. Kinnistu on hoonestatud, kinnistul asub teenindushoone (ehitisregistri kood 120772389). Hoone kasutamiseks on sõlmitud rendileping tähtajaga kuni 21.03.2025. Kinnisasja omandaja on kohustatud taluma kinnisasjal järgmisi tehnorajatisi: Elektrilevi OÜ-le kuuluv maakaabelliin ja õhuliin ning Telia Eesti AS-le kuuluv sideehitis.


Enampakkumise tingimused:

1) enampakkumisel osalejal ei tohi olla ole Lääne-Harju  valla ees võlaõiguslikest  lepingutest  tulenevaid  rahalisi  kohustusi.

2) enampakkumisel osaleja tasub tagatisraha 3100 (kolm tuhat ükssada) eurot ning osavõtutasu 50 (viiskümmend) euro enne pakkumist.

3) enampakkumise   võitjaks   tunnistatakse   isik,  kes  pakub  kõrgeimat   ostuhinda   ja  nõustub müügitingimustega, tema makstud tagatisraha arvestatakse ostuhinna sisse. Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist.

4) kinnistu eest tasumine toimub  enne  müügi- ja  asjaõiguslepingu sõlmimist Lääne-Harju  Vallavalitsuse arvelduskontole,  lisaks  tasub  ostja kõik võõrandamise  ja omandiõiguse  üleminekuga  seotud  kulud  ja lõivud. Kinnisasi antakse ostjale üle pärast notariaalse lepingu sõlmimist. 

5) kinnistu on antud rendile tähtajaga kuni 25.03.2025, mille enampakkumise võitja võtab üle.

Lisainfo tööpäevadel Meelis Randmäe telefonil 5666 8487.

Osta.ee link: https://www.osta.ee/kinnistu-sadama-tn-16-paldiski-124856184.html