Energiakulude kallinemise hüvitamine

Leibkond kvalifitseerub  toetuse saajaks, kui pere netosissetulek jääb alla mediaantaseme piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3. 
Energiakulude kallinemise hüvitamiseks on toetust võimalik taotleda tagasiulatuvalt kuni viis kuud. Hüvitamisele kuuluvad alates septembrikuust tekkinud kulud.
Koos taotlusega peab esitama eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse. Näiteks kui küsitakse toetust üksnes elektrikulude jaoks, siis gaasi või kaugkütte kohta dokumente esitada ei ole vaja.
Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh).
Toetust saab taotleda üksi elava isiku või perekonna alalise või peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks (ainult ühe elukoha kulude alusel). Toetuse minimaalne määr on 10 eurot ja ülempiir 500 eurot taotluse kohta kuus.
Kas ja kui palju tema pere toetust võiks saada, saab igaüks kontrollida kalkulaatori abil rahandusministeeriumi koduleheküljel: www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine
 
Siit saad alla laadida energiatoetuse avalduse

Vaata lisa energiatoetuse voldikust / vene keeles

Taotlus ja lisad saab edastada:

  • piirkonna sotsiaaltöötajale:

Paldiski- reilika.pelt@laaneharju.ee

Keila- anneli.sternfeld@laaneharju.ee

Vasalemma- annely.kuunarpuu@laaneharju.ee

Padise- reet.velberg@laaneharju.ee

 

  • sotsiaalosakonna üldmeilile: sotsiaal@laaneharju.ee
  • esitada kohapeal sotsiaaltöötaja juures vastuvõtul
  • edastada paberkandjal postiga

E-postiga edastatud taotlused palume digiallkirjastada.

Kontakt: 677 6930