Sotsiaaltoetused

Toetused

Lääne-Harju vallavalitsus hoolib oma kogukonna liikmetest ning toetab vähekindlustatud perekondi ja erivajadustega isikuid hädavajalike kulutuste osalise kompenseerimisega juhtudel, kui isikul endal või tema pereliikmetel pole võimalik neid kulutusi teha ega katta teiste riiklike toetustega.

Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja poole võite pöörduda, kui vajate nõustamist erinevates sotsiaalküsimustes, nagu  eaka isiku hooldamine, probleemid lastega, töötus, sattumine võlgadesse jmt. Kindlasti pöörduge sotsiaaltöötaja poole, kui märkate, et eaka, puudega inimese või lapsega käitutakse või neid koheldakse mitte inimväärselt.

Sotsiaaltoetuste saamise kriteeriume ja taotlemise tingimusi reguleerib Lääne-Harju Vallavolikogus 24. novembril 2020 vastu võetud määrus nr 16  „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Lääne-Harju vallas".

Taotleja saab avalduse esitada piirkonnakeskuse teeninduspunktis, e-keskkonnas või saata e-posti aadressile info@laaneharju.ee (digilallkirjastatult).