Avaliku ürituse korraldamine

Avaliku ürituse korraldamise kohta leiad informatsiooni SIIT.

 

Vallavalitsuse hallatavate asutuste ruumide kasutamise tingimused

 

Mittetulundustegevuse toetamise kord

Lääne-Harju valla mittetulundustegevuse toetamise korraga saab tutvuda siin
Taotlusi saab esitada Lääne-Harju valla elektroonilises toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemis SPOKU

Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord

Lääne-Harju valla eelarvest saavad noorte huvitegevuse toetust taotleda huvitegevust pakkuvad eraõiguslikud organisatsioonid, kes pakuvad teenust harrastajatele aastas vähemalt üheksal kuul ja kaks korda nädalas (kokku min. 90 min). Huvitegevuse toetusena makstakse nii-öelda pearaha kuni 19-aastaste harrastajate kohta, kes osalevad regulaarselt huvitegevuses ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju vald. 2022. aastal on toetuse suurus 15 eurot kuus ühe harrastaja kohta. 

Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord

Taotlusi saab esitada Lääne-Harju valla elektroonilises toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemis SPOKU