Mittetulundustegevuse toetamise kord

Lääne-Harju vallavolikogu võttis 27. novembril 2018. a vastu mittetulundustegevuse toetamise korra määruse. Korra järgi saavad mittetulundusühingud, seltsingud ja sihtasutused taotleda toetust mittetulunduslikule hariduse, kultuuri-, spordi-, noorsootöö, vaba aja veetmise, loodus- ja keskkonnahoiu, terviseedenduse, külaliikumise või muu valdkonna tegevusele, mis on suunatud kohaliku elu ja valla arengule ning elanike heaolule.
Taotluste esitamise tähtaegu on kaks: 1. november ja 1. mai. Kogu toetuse summast jagatakse novembrivoorus 60% ja maikuus 40%. 
 
 
Taotlusi ja toetuse kasutamise aruannet saab esitada elektroonilise iseteeninduskeskkonna SPOKU kaudu.
 
Taotluse vorm rtf-failina / pdf-failina
Toetuse kasutamise aruandevorm rtf-failina / pdf-failina
 

Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord

Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord

Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi põhimäärus

Taotlusi saab elektrooniliselt esitada siin

Noorte huvitegevuse toetuse taotluse vorm rtf-failina või pdf-failina

Noorte huvitegevuse toetuse aruande vorm rtf-failina või pdf-failina