Puudega inimese sõiduki parkimiskaart

 

Puudega inimese sõiduki parkimiskaarte väljastavad piirkondlikud sotsiaalosakonnad.

 

Kaardi taotlemisel tuleb esitada:

•isikut tõendav dokument;

•arsti teatis (välja arvatud tööealised isikud);

•Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;

•parkimiskaarti taotleva isiku foto suurusega 3 x 4 cm.

 

Ajutise parkimiskaardi (max 6 kuud) taotlemisel tuleb esitada isikut tõendav dokument,  arsti teatis ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta ja isiku foto.

 

Puudega inimese sõiduki parkimiskaart väljastatakse vastavalt sotsiaalministri 23.12.2010. a määrusele nr 90 „Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused"