Valimiskomisjoni otsused

07.01.2019 otsus nr 1 Vallavolikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine


16.03.2018 otsus nr 2 Valimiskomisjoni tööaja määramine
16.03.2018 otsus nr 1 Valimiskomisjoni aseesimehe valimine

14.12.2017 otsus nr 18 Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine
09.11.2017 otsus nr 17 Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine
09.11.2017 otsus nr 16 Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine
09.11.2017 otsus nr 15 Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine
09.11.2017 otsus nr 14 Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine
09.11.2017 otsus nr 13 Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine
30.10.2017 otsus nr 12 Lääne-Harju Vallavolikogu esimehe valimistulemuste kinnitamine
20.10.2017 otsus nr 11 Lisamandaatide registreerimine
20.10.2017 otsus nr 10 Lääne-Harju Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine
20.10.2017 otsus nr 9 Lääne-Harju Vallavolikogu liikmete registreerimine