Lääne-Harju Vallavalitsus otsib keskkonnaspetsialisti (ajutiselt eemal viibiva ametniku asendaja)

Tööülesanded

 • Jäätmekäitlusalase tegevuse koordineerimine
 • Keskkonnaalase järelevalve teostamine
 • Keskkonnaalaste planeeringute ja arengukavade koostamises osalemine
 • Õhusaastelubade ja maavara kaevandamislubade, liiklemislubade (järve- ja rannaaladel) menetlemine
 • Koerte ja kasside pidamise eeskirjade täitmise jälgimine
 • Kodanike nõustamine ja teavitamine keskkonnakaitsealastes küsimustes.
 • Looduskaitseseadusest tulenevate ülesannete täitmine.
 • Üldiste metsandusalaste probleemidega tegelemine.

 Nõudmised kandidaadile

 • Keskkonnaalane või sellele sisult vastav kõrgharidus
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas
 • vene keele oskus suhtlustasandil
 • hea suhtlemisoskus ja orienteeritus meeskonnatööle,
 • stressitaluvus
 • hea arvuti kasutamise oskus
 • täpsus ja korrektsus
 • B-kategooria juhiloa olemasolu

Kasuks tuleb

 • Varasem erialane töökogemus sarnasel ametikohal
 • inglise keele oskus suhtlustasandil
 • dokumendihaldussüsteemi Amphora tundmine

Omalt poolt pakume

 • huvitavat tööd arenevas omavalitsuses
 • häid võimalusi eneseteostuseks- ja arenguks
 • ametiauto kasutamise võimalust
 • erinevaid sportimisvõimalusi
 • ametikohale vastavat täiendkoolitust

 

Tööle asumine: esimesel võimalusel

Asukoht:  Rae tn 38, Paldiski

 

Kandideerimiseks ootame  CV-d ja motivatsioonikirja aadressile liisi.ling@laaneharju.ee

Viimane kandideerimise aeg 12.mai 2019

 

Lisainfo: Erki Ruben, erki.ruben@laaneharju.ee, tel. +372 583 682 45

Lääne-Harju Vallavalitsus otsib oma kollektiivi planeeringute spetsialisti

Tööülesanded

 • detailplaneeringute menetlemise ja koostamise koordineerimine
 • planeerimisega seotud info haldamine
 • detailplaneeringute arhiveerimine, neile juurdepääsu tagamine ning planeeringute kohta info jagamine huvitatud isikutele
 • järelevalve teostamine kehtestatud detailplaneeringute ja nende realiseerimiskava elluviimise üle
 • projekteerimistingimuste taotluste menetlemine ja koostamine
 • ehitusprojektide arhitektuurse osa kontrollimine

Nõudmised kandidaadile

 • kõrgharidus (soovitavalt linnaplaneerimise-, urbanistika-, maastikuarhitektuuri- või avaliku halduse valdkonnas) või keskharidus koos sellele lisanduva erihariduse ja ametialase ettevalmistusega
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • vene keele oskus suhtlustasandil
 • ruumilise planeerimise valdkonna tundmine
 • väga hea arvutikasutamise oskus
 • hea suhtlemisoskus ja orienteeritus meeskonnatööle
 • väga hea stressi- ja pingetaluvus
 • täpsus ja korrektsus
 • avatus, usaldusväärsus, ausus

Kasuks tuleb

 • eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses
 • ruumilise planeerimisega seotud arvutiprogrammide kasutamise oskus (CAD, GIS);
 • inglise keele oskus suhtlustasandil
 • dokumendihaldussüsteemi Amphora tundmine
 • B-kategooria juhilubade olemasolu

Omalt poolt pakume

 • huvitavat tööd arenevas omavalitsuses
 • häid võimalusi eneseteostuseks- ja arenguks
 • ametiauto kasutamise võimalust teenistusülesannete täitmiseks
 • erinevaid sportimisvõimalusi
 • ametikohale vastavat täiendkoolitust

 

Tööle asumine: esimesel võimalusel

Asukoht:  Rae tn 38, Paldiski

 

Kandideerimiseks ootame  CV-d ja motivatsioonikirja aadressile liisi.ling@laaneharju.ee

Kandideerimise tähtaeg 17. mai 2019

Lisainfo: abivallavanem Erki Ruben, erki.ruben@laaneharju.ee, tel. +372 583 682 45

Lääne-Harju Vallavalitsus otsib oma kollektiivi ehitusspetsialisti

Tööülesanded

 • ehitusloa taotluste ja ehitusteatiste menetlemine
 • kasutusloa taotluste ja kasutusteatiste menetlemine
 • ehitisregistrile andmete esitamine ja töötlemine
 • projekteerimistingimuste insenertehnilise osa koostamine
 • ehitiste omanike nõustamine ja abistamine ehitusalastes küsimustes
 • ehitusprojektide arhitektuurse osa kontrollimine

Nõudmised kandidaadile

 • kõrgharidus (soovitavalt ehitusalane)
 • varasem töökogemus sarnases valdkonnas
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • vene keele oskus suhtlustasandil
 • ehitusõiguse valdkonna tundmine
 • väga hea arvutikasutamise oskus
 • hea suhtlemisoskus ja orienteeritus meeskonnatööle
 • väga hea stressi- ja pingetaluvus
 • täpsus ja korrektsus
 • avatus, usaldusväärsus, ausus

Kasuks tuleb

 • eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses
 • riikliku Ehitisregistri toimingute tundmine
 • inglise keele oskus suhtlustasandil
 • dokumendihaldussüsteemi Amphora tundmine
 • B-kategooria juhiloa olemasolu

Omalt poolt pakume

 • huvitavat tööd arenevas omavalitsuses
 • häid võimalusi eneseteostuseks- ja arenguks
 • ametiauto kasutamise võimalust teenistusülesannete täitmiseks
 • erinevaid sportimisvõimalusi
 • ametikohale vastavat täiendkoolitust

 

Tööle asumine: esimesel võimalusel

Asukoht:  Rae tn 38, Paldiski

Kandideerimiseks ootame  CV-d ja motivatsioonikirja aadressile liisi.ling@laaneharju.ee   

Kandideerimise tähtaeg 17. mai 2019

Lisainfo: abivallavanem Erki Ruben, erki.ruben@laaneharju.ee, tel. +372 583 682 45

Paldiski lasteaed Sipsik kuulutab välja konkursi keelekümblusrühma eesti keele õpetaja ametikohale

Paldiski lasteaed Sipsik pakub tööd keelekümblusrühma eesti keele õpetajale (osaline keelekümblus/lapsed vanuses 3-4 a).

Tööle asumise aeg alates 01.09.2019

Kandidaatidel palume saata CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad meilile: direktor@lasipsik.edu.ee

 

Rummu lasteaed Lepatriinu pakub tööd haridustehnoloogile

 
Rummu Lasteaed Lepatriinu otsib oma meeskonda haridustehnoloogi (0,5 kohta).
Tööülesanded:
IKT-alase informatsiooni kogumine, süstematiseerimine ja levitamine
- lasteaia kodulehekülje haldamine
- lasteaiaõpetajate nõustamine IKT-alastes küsimustes
- IKT-alaste koolituste korraldamine
- osalemine ja lasteaiaõõetajate nõustamine IKT-alastes projektides
- IKT arendustegevus
Nõutav:
- Erialane kõrgharidus ja töökogemus haridustehnoloogia valdkonnas;
- Korrektne eesti (vähemalt tase C1) ja inglise keel (vähemalt tase B2) nii kõnes kui kirjas ning võime väljendada end arusaadavalt;
- Kõrgel tasemel IKT-alased ja tehnoloogilised teadmised ning oskused;
- Oskus töötada meeskonna liikmena ning iseseisvalt oma ametikoha pädevuste piires;
- Kohusetundlikkus, otsustusvõime ning oskus vastutada oma otsuste ja tegevuste eest;
- Lasteasutuse töö parendamiseks ettepanekute tegemise oskus, loovus, avatus, uuenduslikkus ning algatusvõime ja julgus muutuste elluviimiseks.
Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid saata signe.vaikla@lalepatriinu.edu.ee
Täiendav informatsioon tel. 53475725

Lääne-Harju Vallavalitsus otsib huvitegevus- ja noorsootööspetsialisti

Peamised tööülesanded:

 • valla raamatukogu, huvikoolide, kultuuri- ja huviasutuste teenistuslik järelevalve, koordineerimine ja arendamine
 • valla noorsootöötajate töö koordineerimine
 • huvitegevuse edendamine valla koolides
 • mittetulundustegevuse toetuste taotluste menetlemine ja sellega seonduv asjaajamine
 • huvikoolide õpilaste arvestuse pidamine
 • asutuste ja perede nõustamine oma valdkonnas
 • võrgustikutöö edendamine;
 • oma valdkonna ürituste korraldamine, projektide eestvedamine
 • oma valdkonna eelarve ja arengukava koostamises osalemine

 

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus;
 • varasem töökogemus sarnases valdkonnas;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel,
 • väga hea suhtlemisoskus
 • täpsus, põhjalikkus, konkreetsus
 • hea pingetaluvus, julgus
 • nõudlikkus iseenda ja teiste suhtes
 • oskus tegutseda iseseisvalt
 • tahe panustada noore suure valla arengusse läbi oma valdkonna

 

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus avalikus sektoris
 • vene keele oskus suhtlustasandil;
 • autojuhilubade olemasolu ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;

 

Omalt poolt pakume

 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd
 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi
 • erialaseid täiendkoolitusi;

 

Töö asukoht: Rae tn 38, Paldiski linn, Lääne-Harju vald

Kandideerimistähtaeg: 3.mai 2019

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

 

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri aadressile liisi.ling@laaneharju.ee

Kontaktisik: Hestia Rindla, hestia.rindla@laaneharju.ee,  679 0603

                           

Lääne-Harju Vallavalitsus otsib HEV- ja nõustamisspetsialisti

Peamised tööülesanded:

 • valla tugikeskuse ülesehitamine;
 • HEV-lastele tugispetsialistide, õpikohtade ja õpilaskodude leidmine;
 • perede nõustamine ja juhendamine, dokumentide ettevalmistamine;
 • lasteaedade ja koolide nõustamine;
 • HEV-õpilaste transpordi korraldamine;
 • võrgustikutöö edendamine;
 • oma valdkonna ürituste korraldamine, projektide eestvedamine;
 • oma valdkonna eelarve ja arengukava koostamises osalemine

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus;
 • varasem töökogemus sarnases valdkonnas;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • väga hea suhtlemisoskus;
 • täpsus, põhjalikkus, konkreetsus;
 • hea pingetaluvus, julgus;
 • nõudlikkus iseenda ja teiste suhtes;
 • oskus tegutseda iseseisvalt;
 • tahe panustada noore suure valla arengusse läbi oma valdkonna

 

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus avalikus sektoris
 • vene keele oskus suhtlustasandil;
 • autojuhilubade olemasolu ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;

 

Omalt poolt pakume

 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd
 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi
 • erialaseid täiendkoolitusi;

 

Töö asukoht: Rae tn 38, Paldiski linn, Lääne-Harju vald

Kandideerimistähtaeg: 3. mai 2019

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

 

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri aadressile liisi.ling@laaneharju.ee

Kontaktisik: Hestia Rindla, hestia.rindla@laaneharju.ee,  679 0603

Padise põhikool pakub alates järgmisest õppeaastast tööd inglise keele õpetajale

Padise Põhikool võtab alates 2019./2020. õppeaastast tööle 5.- 9.klassi inglise keele õpetaja koormusega kuni 15 tundi nädalas (0,7 kohta).
Tööle asumise aeg 21. august 2019. Töökoht on tähtajaline kuni 30. juunini 2021 ajutiselt äraoleva õpetaja asendamiseks.
Nõutav kvalifikatsioonile vastav haridustase (võib ka nimetatud erialal veel õppida).
Sooviavaldus, elulookirjeldus (CV) ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata Padise Põhikooli aadressile Padise küla, Lääne-Harju vald 76001 Harjumaa või direktor@padise.edu.ee hiljemalt 15. juuniks 2019. a.
Lisainfo telefonidel 608 7822 ja 502 6431 või direktor@padise.edu.ee
 

Rummu Lasteaed Lepatriinu kuulutab välja konkursi rühmaõpetaja ametikohale

Rummu Lasteaed Lepatriinu kuulutab välja konkursi rühmaõpetaja (1,0) ametikohale (töökeeleks eesti keel).

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata emailile signe@vasalemma.ee

Info telefonil 534 75 725

Tööleasumine esimesel võimalusel.