Lääne-Harju Vallavalitsus otsib Lääne-Harju Kultuurikeskuse juhataja kohusetäitjat (tähtajaline koht)

Tööülesanded

 • kultuurikeskuse igapäevatöö juhtimine
 • asutuse tegevusplaani, eelarve ja arengukava koostamine ja täitmine
 • kultuurikeskuse haldusesse kuuluvate objektide haldamine
 • avaliku kultuurielu korraldamine vallas
 • kultuuri ja meelelahutuslike sündmuste korraldamine
 • erinevate huvitegevuste koordineerimine ja vahendamine
 • haridusasutuste ja vabaühendustega koostöö korraldamine
 • erinevate kultuuri-, spordi- ja noorsooühenduste koostöös osalemine
 • kultuurialaste sidemete loomine ja arendamine kodu- ning välismaal rahvakultuuri traditsioonide säilitamine ning arendamine
 • tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine, erinevate rahastusvõimaluste otsimine

 

Nõudmised kandidaadile

 • kõrgharidus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel
 • kultuurivaldkonna tundmine
 • asutuse juhtimiseks vajalik arvutioskus ja võime orienteeruda juriidilistes küsimustes
 • autojuhilubade olemasolu ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus
 • viisakus ja hea suhtlemisoskus, orienteeritus meeskonnatööle
 • väga hea stressi- ja pingetaluvus
 • täpsus ja korrektsus
 • avatus, usaldusväärsus, ausus

 

Kasuks tuleb

 • varasem asutuse juhtimise kogemus
 • projektide juhtimise oskus
 • vene ja inglise keele oskus suhtlustasandil
 • aktiivsus

 

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat tööd arenevas omavalitsuses
 • häid võimalusi eneseteostuseks ja arenguks
 • ametikohale vastavat täiendkoolitust
 • mitmekülgset ja väljakutseid pakkuvat tööd
 • põhipalk peale katseaega 1750 eurot kuus

 

Tööle asumine: esimesel võimalusel

Asukoht:  Padise küla, Lääne-Harju vald

Kandideerimiseks ootame aadressile liisi.ling@laaneharju.ee:

 - CV-d

- motiveeritud avaldust

- haridust tõendava dokumendi koopiat

 - esseed teemal „Lääne-Harju Kultuurikeskuse käivitamine" (max 2 A4) 

 

Viimane kandideerimise aeg 24.01.2020

Lisainfo: abivallavanem Hestia Rindla, hestia.rindla@laaneharju.ee , tel. 679 0603

Lääne-Harju vallavalitsus ootab kandideerima sihtasutuse Padise Klooster juhatuse liikme kohale

Sihtasutuse Padise Klooster eesmärgid on Padise kloostrikompleksi ja seda ümbritseva piirkonna arendamine atraktiivseks turismi- ja puhkekeskuseks ning selle saavutamiseks rahaliste ja mitterahaliste vahendite kogumine, valitsemine ja kasutamine; Loode-Eesti piirkonna ja Lääne-Harju valla kultuuri- ja looduspärandi ning ajaloo tutvustamine ja populariseerimine; Loode-Eesti piirkonnas ja Lääne-Harju vallas ettevõtluse sh turismiettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine; sihtasutuse omanduses ja valduses oleva kunsti- ning ajalooväärtuste säilitamine.

Kloostrikompleks hakkab pakkuma muuseumi- ja kultuurielamust, aga ka võimalust tulla kloostrisse kontserdile või teatrietendusele, külastada kloostri juurde kuuluvaid käsitöötubasid/kodasid ja tutvuda kloostri kirjandusega. Valitsejamaja toetab kloostrikompleksis näidatava ekspositsiooni ja sündmusteenuste pakkumist, kuid on ka eraldi külastatav objekt. Valitsejamajas tegutsevad käsitöökojad/töötoad ning avatud on ka kloostri kirjanduse kogu nii huvilistele kui teadustööks. Kloostrikompleks ja Valitsejamaja koostöös juba praegu tegutsevate teenusepakkujatega (Padise mõis ja Karjakastellis asuvad infopunkt, käsitööpood ja restoran) moodustavad tervikliku turismitoote.

Sihtasutus haldab kahte Padise külas asuvat objekti: Padise klooster ja valitsejamaja.

Sihtasutuse juhatuse liige vastutab sihtasutuse igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Oluline ülesanne on asutuse käivitamine, turundus, muuseumi sisulise ning majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ning kavandatu elluviimine.

Kandideerimise eeldus on:
• kõrgharidus;
• muuseumi- ja kultuuripärandi valdkonna tundmine;
• majandusalased üldteadmised ja teadmised asutuse finantsjuhtimisest;
• inimeste ja protsesside juhtimise kogemus, algatus- ja analüüsivõime;
• ettevõtlikkus ja liidriomadused;
• väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus, esinemisjulgus;
• eesti keele valdamine ning vähemalt ühe võõrkeele oskus (soovitavalt inglise).

Kasuks tuleb:

• rahvusvahelise koostöö kogemus;
• kogemus turunduse alal;
• Kasuks tuleb kogemus kommunikatsiooni-, ajakirjandus- või turismialal.

Kandideerijal palume esitada:
• motiveeritud avaldus;
• elulookirjeldus;
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• kandidaadi essee teemal „Padise kloostri külastuskeskuse käivitamine" (kuni 3 lehekülge).

Töökoht asub Padisel.
Tööle asumine: veebruar 2020.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 24. jaanuaril 2020 e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil liisi.ling@laaneharju.ee

Lisainfo:
Leemet Vaikmaa, leemet.vaikmaa@laaneharju.ee, Tel 51 09 205

Lääne-Harju Huvikeskus pakub tööd kahele noorsootöötajale Vasalemmas ja Ämaris

Pakutavad ametikohad:
1) noorsootöötaja Vasalemma noortetoas
2) noorsootöötaja Ämari noortetoas
 
Noorsootöötaja töö sisuks on noorte ja noortegruppide tegevuse koordineerimine Lääne-Harju vallas. Noorsootöötaja toetab noore isiklikku arengut ja õppimist väljaspool kooli, perekonda ja tööd ning loob selle saavutamiseks sobilikud tingimused.
 
Noorsootöötaja:
- planeerib ja viib läbi tööd avatud noortetoas, selgitab välja noortekeskuse külastajate huvid ja vajadused;
- planeerib ning viib läbi noortele mõeldud tegevusi (üritused, töötoad, ekskursioonid, huviringid, laagrid, töömalev jms).
 
Nõudmised kandidaadile:
* eelistatult noortega töötamise kogemus ja soov noori motiveerida
* eesti keele oskus kõnes ja kirjas 
* kasuks tuleb vene keele oskus kõnes
* hea arvutikasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammid)
* väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus  
* koostööoskus, loovus ja algatusvõime, ajaplaneerimisoskus, loovmõtlemine ja hea kohanemisvõime.
 
Kasuks tuleb isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
 
Omalt poolt pakume:
* sõbralikku kollektiivi arenevas organisatsioonis;
* kaasaegset töökeskkonda;
* erialaseid täiendkoolitusi;
* eneseteostuse võimalusi;
* mitmekülgset tööd;
* 42 päeva põhipuhkust;
* tööpäev 7 tundi.
 
Kandideerimiseks ootame CV-d ja motivatsioonikirja aadressile viktoria.visbek@laaneharju.ee
hiljemalt 31.01.2020.
Info: Viktoria Visbek, tel. +372 674 1319
 
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
 

Vasalemma Põhikool pakub tööd eesti keele ja kirjanduse õpetajale

Vasalemma Põhikool võtab konkursi korras tööle eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Tööleasumine esimesel võimalusel. Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile vasalemmapk@gmail.com. Info tel 6713335.  

 

Paldiski Huvikeskus pakub tööd noorsootöötajale Vasalemmas

 

Pakutav ametikoht: NOORSOOTÖÖTAJA 

Töö kirjeldus: 

Noorsootöötaja Vasalemma noortetoas.

Noorsootöötaja töö sisuks on noorte ja noortegruppide tegevuse koordineerimine Lääne-Harju vallas. Ülesanded:

- toetab noore isiklikku arengut ja õppimist väljaspool kooli;

- planeerib ja viib läbi tööd avatud noortetoas, selgitab välja noortekeskuse külastajate huvid ja vajadused, vajadusel teostab noorte esmast nõustamist;

- planeerib ning viib läbi noortele mõeldud tegevusi (üritused, töötoad, ekskursioonid, huviringid, laagrid, töömalev jms);

Noorsootöötaja tegeleb noortele suunatud programmide ja projektide planeerimise ning elluviimisega. Kaasab noori nende tegevuste korraldamisse ning soodustab noorte omavahelist koostööd.

Noorsootöötajalt oodatakse valmisolekut projektide kirjutamisel nii kohalikesse, riiklikesse kui rahvusvahelistesse programmidesse.

Võtmetegevusteks on noorega usaldusliku suhte loomine ning hoidmine; noore omaalgatuse ja vastutuse arendamine ning nende rakendumist toetavate tingimuste loomine. Noorsootöötaja on eeskujuks noore väärtushinnangute kujunemisele.

 

Nõudmised kandidaadile:

* eelistatult kõrgharidus, selle omandamine või noorsootöötaja kutse olemasolu

* noortega töötamise kogemus (soovitavalt noorsootöö, hariduse või sotsiaalvaldkonnas) ja soov noori motiveerida

* valmisolek töötamiseks õhtustel aegadel ja vajadusel nädalavahetustel

* hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas 

* inglise keele oskus vähemalt suhtlustasemel

* kasuks tuleb vene keele oskus kõnes

* hea arvutikasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammid)

* väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus  

* koostööoskus, loovus ja algatusvõime, ajaplaneerimisoskus, loovmõtlemine ja hea kohanemisvõime.

 

Kasuks tuleb

- projektikirjutamise ja juhtimise kogemus

- laagrikasvataja paberid

- isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

 

Omalt poolt pakume:

* sõbralikku kollektiivi arenevas organisatsioonis

* kaasaegset töökeskkonda

* erialaseid täiendkoolitusi

* eneseteostuse võimalusi

* mitmekülgset tööd

* 42 päeva põhipuhkust

 

Kandideerimiseks ootame CV-d ja motivatsioonikirja aadressile viktoria.visbek@ph.laaneharju.ee hiljemalt 02.01.2020.

Info:  Viktoria Visbek, tel. +372 6741319

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Vasalemma Põhikool pakub tööd õpetaja abile

Vasalemma Põhikool vajab alates 6. jaanuarist 2020 õpetaja abi, kelle tööülesandeks on  erivajadustega  õpilaste toetamine ja nende järelvalve tagamine. Vajalik vähemalt keskharidus. Avaldus ja haridust tõendava dokumendi koopia saata hiljemalt 31. detsembriks aadressile vasalemmapk@gmail.com. Info tel 6713335.