Tööpakkumine logopeedile ja eripedagoogile

Lääne-Harju Vallavalitsus pakub oma haridusasutustes tööd tugispetsialistidele. 
 
Otsime:
• logopeedi
• eripedagoogi 
 
Sobival kandidaadil on:
• eripedagoogi, logopeedi erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või kutse.
 
Omalt poolt pakume kaasaegsete vahenditega töökeskkonda ja paindlikku tööaega. 
 
Tööaeg: 35 tundi nädalas, sh 21 kontakttundi. 
Töötasu: 1315 eurot ja hea töö puhul lisatasu ning töösõitudeks hüvitis. 
Kui näed end panustamas osalise tööajaga, siis kirjelda oma soove palun kaaskirjas.
Tööle asumise aeg: kokkuleppel.
 
Kandideerimiseks palume saata CV koos kaaskirjaga ning haridust tõendavad dokumendid hiljemalt 30. oktoobriks 2020 e-posti aadressile marily.haitson@laaneharju.ee.
 
Lisateave telefonil +372 5883 8022, Merle Kodu
 

Lääne-Harju Vallavalitsus pakub tööd autojuhile

Autojuhi töö on sotsiaaltransporditeenuse osutamine Eesti piires valla transpordivahendiga vastavalt sõidugraafikule.
 
Sobival kandidaadil on:
• B-kategooria juhiluba;
• vähemalt 5-aastane autojuhtimise kogemus;
• valmisolek osutada teenust ka Tallinna linnas;
• eesti ja vene keele oskus suhtlustasandil;
• kohusetunne ja ajaplaneerimise oskus
 
Omalt poolt pakume vastutusrikast ja mitmekesist tööd toetavas kollektiivis, erinevaid sportimisvõimalusi ja meeleolukaid ühisüritusi.
 
Tööaeg: täistööaeg
Töötasu: 750 eurot bruto
Tööle asumise aeg: kokkuleppel 
 
Kandideerimiseks palume saata CV koos sooviavaldusega hiljemalt 20. oktoobriks 2020 e-posti aadressile marily.haitson@laaneharju.ee. 
 
Lisateave telefonil +372 529 6140, Anneli Sert 

 

 

Risti Kooli tööpakkumine


Risti Kool asukohaga Harju-Risti külas otsib oma meeskonda toredat ja usaldusväärset õpetajat ühele õpilasele keskendunud õppe läbiviimiseks.

 
Koormus 1.0 või kokkuleppeline
Tööleasumise aeg 7. oktoober 2020
Nõutav on erialane haridus või selle omandamine
Kasuks tulevad eripedagoogilised kompetentsid
Ootame CV-d hiljemalt 1. oktoobriks e-aadressile ristikool@gmail.com, lisainfo tel 608 1234
 
Risti Kool pakub oma töötajatele:
kaasaegset õpikeskkonda
haridustehnoloogilist tuge ja abi
tasakaalukat ja läbimõeldud töökeskkonda
toetavat tugimeeskonda toimetulekuks HEV-õpilasega
ühiseid meeskonnaüritusi

Paldiski laseaed Naerulind pakub tööd eripedagoogile

Paldiski lasetaed Naerulind otsib oma perre pühendunud ja rõõmsameelset ERIPEDAGOOGI (1,0).
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata e-posti aadressile: naerulind@naerulind.edu.ee
Tööleasumine esimesel võimalusel.
Lisainfo tel: 5551 3296

Lääne-Harju Huvikeskus pakub tööd noorsootöötajale

Lääne-Harju Huvikeskus pakub osalise koormusega (0,5 ametikohta) tööd noorsootöötajale Vasalemmas.
Noosootöötaja töö sisuks on noorte tegevuste koordineerimine Lääne-Harju vallas.
Kandideerimiseks saada CV aadressile viktoria.visbek@hk.laaneharju.ee hiljemalt 30.09.2020.
Info: Viktoria Visbek, tel. +372 674 1319

Tööpakkumine põhikoolis õppiva lapse tugiisikule

Lääne-Harju vald võtab tööle tugiisiku põhikoolis õppivale 4. klassi lapsele.
Tugiisiku rolliks on toetada lapse iseseisvat toimetulekut ja koolis teistes sotsiaalsetes keskkondades.
Töö asukoht: Keila Kool
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Kandideerimiseks palume saata sooviavaldus ning CV meiliaadressile liisi.ling@laaneharju.ee hiljemalt 30.09.2020.

Vasalemma Kunstide Kool pakub tööd kunstiõpetajale

Vasalemma Kunstide Kool pakub tööd 0,5 koormusega kunstiõpetajale dekreetpuhkuse asenduse ajaks.

Avaldus kandideerimiseks, CV ja haridust tõendavad dokumendid saata kuni 14. septembrini 2020 e-postiga valdo.ruutelmaa@vakk.edu.ee
Lisainfo tel. 506 4898.  
 

Paldiski lasteaed Sipsik pakub tööd haridustehnoloogile 

Paldiski lasteaed Sipsik otsib oma meeskonda täiskoormusega haridustehnoloogi.
 
Haridustehnoloogi tööülesanded:
• kogub, süstematiseerib ja levitab IKT-alast informatsiooni;
• haldab lasteaia kodulehekülge;
• nõustab lasteaiaõpetajaid IKT-alastes küsimustes;
• korraldab IKT-alaseid koolitusi;
• osaleb IKT-alastes projektides ja nõustab projektitegevustes lasteaiaõpetajaid;
• abistab õpetajaid õpitarkvara leidmisel ja selle kasutusele võtmisel;
• osaleb IKT arendustegevuses – osaleb lasteaia arengukava koostamisel; teeb ettepanekuid IKT valdkonna uuendamiseks; hoiab end kursis IKT riiklike arengusuundadega;
• abistab õpetajaid IKT rakendamisel õppeprotsessis (tehnoloogia kasutamine ja tehnoloogiliste probleemide lahendamine).
 
Kandidaatidelt ootame erialast kõrgharidust ja vastavat kvalifikatsiooni.
 
Kandideerimisel esitada motivatsioonikiri ja CV: direktor@lasipsik.edu.ee

Padise lasteaed pakub tööd sõimerühma õpetajale

Padise Lasteaed pakub tööd sõimerühma õpetajale või assistendile.
Avaldus kandideerimiseks, CV ja haridust tõendavad dokumendid saata kuni 3. septembrini 2020 direktor@padisela.edu.ee.
Lisainfo 5247293.
 

Paldiski Lasteaed Sipsik pakub tööd

Tööpakkumised Paldiski Ühisgümnaasiumis

Paldiski Ühisgümnaasium ootab oma meeskonda alates 2020./2021. õppeaastast: 
1) muusikaõpetajat (0,5 ametikohta);
2) rahvatantsuõpetajat (osakoormusega).
 
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid saata hiljemalt 20.08.2020 aadressil kool@paldgym.edu.ee.
Lisainfo tel:  5818 8082.
 
Lääne-Harju valla Paldiski  tugipesa ootab oma ridadesse logopeedi.
Kandidaadile pakume väärtustloovat täiskohaga tööd, toetavaid ja sõbralikke kolleege, arengu- ja enesetäiendusvõimalusi ja 56 päeva puhkust.
Kandidaadilt eeldame koostöö väärtustamist õpilaste, lastevanemate ja kolleegidega, head suhtlemisoskust ja avatud meelt.
Oled sobiv kandidaat, kui sul on erialane kõrgharidus (magister) või sellele vastav kvalifikatsioon. Kui magistrikraad on omandamisel, saame sobivusel kokkuleppele ja toetame paindliku töökorraldusega.
Tööle asumise aeg 2020. a august.
CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile kool@paldgym.edu.ee hiljemalt 20. augustiks 2020. a.
Lisainfo: Helve Mandzolo, tel. 5818 8082

Lääne-Harju vallavalitsus pakub tööd haridusvaldkonna nõunikule

Nõunik (keskastme ametniku/spetsialisti ametiülesanded):

 • Regionaalse hariduspoliitika valdkonda kuuluvate küsimuste korraldamine
 • Lääne-Harju valla koolide tegevuse koordineerimine vastavalt valla ja haridusasutuste arengukavale
 • Haridusvaldkonna arengusuundade väljatöötamine koostöös koolidega
 • Koolide nõustamine probleemküsimuste lahendamisel
 • Koostöö tegemine teiste omavalitsustega oma valdkonnas, sh omavalitsuste vaheline suhtlemine munitsipaalkooli tegevuskulude arveldamisel
 • Üldhariduse valdkonna eelarveliste vahendite planeerimine ja kasutamise jälgimine
 • Üldhariduskoolide arengukava koostamises osalemine ja täitmise jälgimine
 • Koolikohustuslike laste üle arvestuse pidamine ja täitmise jälgimine
 • Lapsevanemate nõustamine haridusteemadel
 • Haridusvaldkonna infosüsteemide valdamine (EHIS, ARNO vms)

 

Kandidaadilt ootame:

 • kõrgharidust, soovitavalt hariduse, kasvatusteaduste või sotsiaaltöö valdkonnas
 • eesti keele oskust kõrgtasemel
 • väga head suhtlemisoskust nii kõnes kui kirjas
 • täpsust, põhjalikkust, konkreetsust
 • head pingetaluvust, julgust
 • nõudlikkust iseenda ja teiste suhtes
 • oskust tegutseda iseseisvalt
 • tahe panustada noore suure valla arengusse läbi oma valdkonna

 

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus avalikus sektoris
 • vene keele oskus suhtlustasandil
 • autojuhilubade olemasolu ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

 

Omalt poolt pakume

 • erialaseid täiendkoolitusi
 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd arenevas omavalitsuses
 • paindlikkust tööaja ja -koha suhtes
 • soodsaid sportimisvõimalusi
 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi

 

Töö asukoht: Rae tn 38, Paldiski linn, Lääne-Harju vald

Tööle asumise aeg: 03.08.2020

 

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • motiveeritud avaldus
 • elulookirjeldus
 • haridust tõendavad dokumendid
 • 1 A4 essee teemal „Hästitoimiva haridusvõrgu korraldamine Lääne-Harju vallas"

 

 

Dokumendid palume esitada hiljemalt 21.07.2020 digitaalselt allkirjastatult aadressile liisi.ling@laaneharju.ee

 

Lisainformatsioon: Hestia Rindla, hestia.rindla@laaneharju.ee,  679 0603

 

Risti Kool pakub tööd eripedagoogile ja logopeedile

Risti Kool asukohaga Harju-Risti küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:
- eripedagoog (1,0 ametikohaga),
- logopeed (1,0 ametikohaga),
Nõutav erialane haridus või selle omandamine.
Tööleasumise aeg on 01.09.2020.
Kirjalik avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 26.08.2020 e-aadressil ristikool@gmail.com
 

Padise lasteaed pakub tööd õppejuhile

Padise Lasteaed kuulutab välja konkursi õppejuhi ametikohale koormusega 0,5 alates 1.09.2020.
Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid palun saata hiljemalt 3.08.2020 direktor@padisela.edu.ee.
Lisainfo tel. 524 7293

Padise Põhikool ootab oma ridadesse õppealajuhatajat

Pakume väärtustloovat tööd, ühtehoidvaid kolleege, 56 päeva puhkust ja 0,5 koormust.
Huvi  korral pakume lisaks 0,5 koormusega pedagoogilist tööd.
 
Ootused kandidaadile
Magistrikraad ja töökogemus koolis vähemalt 3 aastat
Seadusandluse tundmine ja digipädevus
Hea kohanemisvõime, kohusetundlikkus, suhtlemis- ja enesekehtestamise oskus, loovus ning kiire reageerimine.
 
Tööle asumise aeg hiljemalt 24. augustil 2020. a.
Huvi korral ootame CVd ja kaaskirjana teie ootusi ja kirjeldust, kuidas näete ennast õppejuhina aadsressile koit.nolvak@padise.edu.ee hiljemalt 03.08.2020.
Lisainfo: Koit Nõlvak 502 6431
 

Paldiski lasteaed Naerulind otsib aktiivset ja sõbralikku kokka

Paldiski Lasteaed Naerulind ootab kandideerima aktiivset ja sõbralikku kokka, kes soovib teha põnevat ja väljakutseid pakkuvat täiskoormusega tööd lasteaias. 
Koka tööülesanded:
Kvaliteetse toidu valmistamine lastele;
Efektiivne köögi ja meeskonna igapäevase töö organiseerimine;
Menüüde, erimenüüde ja toidukalkulatsioonide järgimine;
Köögiga seonduva dokumentatsiooni haldamine, tervisekaitse nõuete täitmine;
Jooksvate probleemide lahendamine;
Igapäevane töö vahetustega.
Nõudmised kandidaadile:
Omad eelnevat töökogemust kokandusvallas;
Omad erialast haridust;
Suhtud toidutegemisse kirega ning jälgid toidumaailma trende
Oled hea pingetaluvusega, algatusvõimeline, koostöövalmis ja kohusetundlik, pead lugu korrast ja puhtusest;
Omad kehtivat tervisetõendit.
Hindad oma kaastöötajaid ja austad neid.
Küsi kindlasti lisainfot telefonil 55513296
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: CV, avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia. Kandideerimisdokumendid esitada hiljemalt 31.05.2020 e-posti aadressile naerulind@naerulind.edu.ee.
Tööle asumine esimesel võimalusel.
 

Laulasmaa Kooli tööpakkumised

Laulasmaa Kool pakub tööd järgmistel ametikohtadel:
1. logopeed Laulasmaa koolimajas, koormus 1,0;
2. psühholoog Laulasmaa koolimajas, koormus 0,5;
3. muusikaõpetaja Laulasmaa koolimajas, koormus 1,0 (tööle asumine alates august 2020);
4. muusika- ja liikumisõpetaja Lehola lasteaias, koormus 0,75;
5. klassiõpetaja Klooga koolimajas; 
6. õpetaja Klooga lasteaias, koormus 1,0 (lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asenduseks, tööle asumine alates 01.08.2020).
Avaldus ja CV saata info@laulasmaakool.ee
Te. 608 8900
 

AS Lahevesi pakub tööd operaator-lukksepale ja väliterritooriumi korrastaja-hooldajale

Lääne-Harju vallas ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuste pakkumisega tegelev munitsipaalettevõte AS Lahevesi pakub tööd operaator-lukksepale ja väliterritooriumi korrastaja-hooldajale.
 
Operaator-lukksepa ülesandeks on igapäevased vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldus- ja
remonditööd.
 
Nõudmised kandidaadile
• hea füüsiline tervis ja pingetaluvus
• meeskonnatöö valmidus
• kesk- või keskeriharidus
• valmisolek töötada väljaspool tööaega
• erialane töökogemus
• hea arvutikasutamise oskus (Word, Excel jms)
• B- kategooria juhiload
• kohusetundlikkus, ausus ja algatusvõime
• eesti keele oskus
 
Kasuks tuleb
• C- või T-kategooria juhiload
• erialane töökogemus
• vee- ja reoveepuhastustehnoloogiate tundmine
• võõrkeelte oskus
 
 
Väliterritooriumi korrastaja-hooldaja tööülesanded
• haljastuse hooldus
• muru niitmine, trimmerdamine
• väliterritooriumi korrashoid
• kõnniteede, sisehoovide ja sissesõiduteede hoolduskoristus, sh lehtede koristamine
• lume, jää ja libeduse tõrje
• pargialade korrastamine, hekkide ja puude piiramine
• jooksvad ülesanded
 
Nõudmised kandidaadile
• vähemalt põhiharidus
• eesti keele oskus
• eelnev töökogemus
• B-kategooria sõiduki juhtimisõigus
• hea füüsiline vorm
• valmidus meeskonnatööks
• lojaalsus ja ausus
 
Kasuks tuleb
• väiketraktori ja laaduri juhtimisõigus
• erialased oskused ja teadmised üldehitusvaldkonnas
 
Ettevõte pakub
• stabiilset ja vaheldusrikast tööd
• erialast täienduskoolitust
• väikese kollektiivi sõbralikku õhkkonda
• konkurentsivõimelist palka
 
Kandideerimisavaldus ja CV saata lahevesi@lahevesi.ee
Täiendav info tel. 5551 2798. 

Rummu lasteaed pakub tööd keelekümblusrühma õpetajale

Rummu Lasteaed Lepatriinu pakub tööd keelekümblusrühma õpetajale (1,0 kohta).
Ametikohal on nõutav:
- erialane kõrgharidus;
- korrektne eesti keel (tase C1);
- oskus töötada meeskonna liikmena ning iseseisvalt oma ametikoha pädevuste piires;
- kohusetundlikkus, otsustusvõime ning oskus vastutada oma otsuste ja tegevuste eest;
- lasteasutuse töö parendamiseks ettepanekute tegemise oskus, loovus, avatus, uuenduslikkus ning algatusvõime ja julgus muutuste elluviimiseks.
 
Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid saata signe.vaikla@lalepatriinu.edu.ee kuni 15.05.20.
Täiendav informatsioon tel 5347 5725.

Lääne-Harju valla Paldiski tugipesa tööpakkumised tugispetsialistidele

Lääne-Harju valla Paldiski tugipesa ootab oma ridadesse logopeedi
Kandidaadile pakume väärtustloovat täiskohaga tööd, toetavaid ja sõbralikke kolleege, arengu- ja enesetäiendusvõimalusi ja 56 päeva puhkust.
Kandidaadilt eeldame koostöö väärtustamist õpilaste, lastevanemate ja kolleegidega, head suhtlemisoskust ja avatud meelt.
Oled sobiv kandidaat, kui sul on erialane kõrgharidus (magister) või sellele vastav kvalifikatsioon. Kui magistrikraad on omandamisel, saame sobivusel kokkuleppele ja toetame paindliku töökorraldusega.
Tööle asumise aeg august 2020. a.
CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile kool@paldgym.edu.ee 31. maiks 2020.a
 
Lääne-Harju valla Paldiski tugipesa ootab oma ridadesse sotsiaalpedagoogi (töökeel vene keel)  
Sotsiaalpedagoogi igapäevane töö on koostöös lapse tugivõrgustikuga tema sotsiaalse kompetentsuse suurendamine ja sotsiaalsete oskuste arendamine, sh  kohanemine haridusasutuses, toimetulek koolikiusamisega, enesekontrolli arendamine, suhete loomine ja säilitamine. Läbi võrgustikutöö koordineerida erinevate pedagoogiliste probleemide ennetust ja lahenduste otsimist.
Ootused kandidaadile:
• erialane kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Soovitav on eelnev töökogemus koolis;
• väga hea vene keele oskus nii kõnes kui kirjas. Eesti keele oskus B2-tasemel;
• individuaalse nõustamise ja grupitöö läbiviimise oskus;
• hea kohanemisvõime ning toimetulek erinevate inimeste ja pingeliste olukordadega;
• oskus nii iseseisvalt oma tööd ja aega planeerida kui ka meeskonna- ja koostööoskus;
Tööle asumise aeg 24. august 2020. a.
Huvi korral ootame CVd ja kaaskirjana sinu ootusi ja kirjeldust, kuidas soovid omalt poolt panustada meeskonnatöösse aadressile helve@paldgym.edu.ee 31. maiks 2020. a.
 
Lääne-Harju valla Paldiski tugipesa ootab oma ridadesse eripedagoogi (töökeel vene keel) 
Pakume väärtustloovat tööd, ühtehoidvaid kolleege, 56 päeva puhkust ja eelistatult täiskoormust. 
Eripedagoogi tegevuse eesmärk on eakaaslastest eristuva õppija arengu toetamine ja suunamine, arvestades õppekava nõuete ja võimalustega. Tööülesanded sisaldavad õpiabitunde, tunnivaatlusi, õpetajate nõustamist, individuaalset tööd lastega ning koolivalmiduse hindamist.
Ootused kandidaadile
• Erialane kõrgharidus (magister) või sellele vastav kvalifikatsioon. Kui magistrikraad on omandamisel, saame sobivusel kokkuleppele ja toetame paindliku töökorraldusega.
• Väga hea eesti ja vene keele oskus nii kõnes kui ka kirjas. 
• Hea kohanemisvõime ning toimetulek erinevate inimeste ja pingeliste olukordadega.
• Oskus nii iseseisvalt oma tööd ja aega planeerida kui ka meeskonna- ja koostööoskus.
Tööle asumise aeg 24. august 2020. a.
Huvi korral ootame CVd ja kaaskirjana sinu ootusi ja kirjeldust, kuidas soovid omalt poolt panustada meeskonnatöösse, aadressile helve@paldgym.edu.ee  31. maiks 2020. a.
 

 

Risti Kooli tööpakkumised

Risti Kool (asukoht Harju-Risti külas) kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:
- eripedagoog (1,0 ametikohaga),
- logopeed (1,0 ametikohaga),
- sotsiaalpedagoog (1,0 ametikohaga),
- lasteaia õppealajuhataja (0,5 ametikohaga).
 
Nõutav erialane haridus või selle omandamine.
Tööleasumise aeg on 24.08.2020.
Kirjalik avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 22.05.2020 e-aadressil: ristikool@gmail.com
 

Lääne-Harju vallavalitsus pakub tööd haridusasutuste tugiteenuste koordineerjatele

Lääne-Harju Vallavalitsus pakub oma haridusasutustes tööd TUGITEENUSTE KOORDINEERIJATELE

 

Otsime tugiteenuste koordineerijat:

·         Paldiskisse (1,0 ametikohta)

·         Vasalemma (0,5 ametikohta)

Sobival kandidaadil on:

 • kõrgharidus
 • koolis töötamise kogemus, väga head teadmised tööst HEV õpilastega
 • kasuks tuleb eripedagoogi või sotsiaalpedagoogi kvalifikatsioon
 • eesti ja vene keele oskus

Omalt poolt pakume kaasaegsete vahenditega töökeskkonda ja paindlikku tööaega.

Palk on 1400 eurot ja hea töö puhul lisatasu ning töösõitudeks hüvitis. Kui näed end panustamas osalise tööajaga, siis kirjelda oma soove palun kaaskirjas.

Tööle asumise aeg kokkuleppel, aga hiljemalt 27.08.2020.

Kandideerimiseks palume saata CV koos kaaskirjaga ning haridust tõendavad dokumendid hiljemalt 1. maiks 2020 e-posti aadressile liisi.ling@laaneharju.ee.

Lisateave telefonil +372 5883 8022, Merle Kodu

Lääne-Harju vallavalitsus pakub tööd haridusasutuste tugispetsialistidele

Lääne-Harju vallavalitsus pakub oma haridusasutustes tööd TUGISPETSIALISTIDELE

Otsime:

 • logopeedi
 • eripedagoogi
 • sotsiaalpedagoogi
 • psühholoogi 

Sobival kandidaadil on:

 • eripedagoogi, logopeedi ja psühholoogi erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või kutse
 • sotsiaalpedagoogil erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse

Omalt poolt pakume kaasaegsete vahenditega töökeskkonda ja paindlikku tööaega.

Tööaeg 35 tundi nädalas sh 21 kontakttundi. Palk on 1315 eurot ja hea töö puhul lisatasu ning töösõitudeks hüvitis. Kui näed end panustamas osalise tööajaga, siis kirjelda oma soove palun kaaskirjas.

Tööle asumise aeg kokkuleppel aga hiljemalt 27.08.2020.

Kandideerimiseks palume saata CV koos kaaskirjaga ning haridust tõendavad dokumendid hiljemalt 1. maiks 2020 e-posti aadressile liisi.ling@laaneharju.ee.

Lisateave telefonil +372 5883 8022, Merle Kodu

Vasalemma Põhikooli tööpakkumised õpetajatele ja tugispetsialistidele

Vasalemma Põhikool ootab oma meeskonda õpetajaid ja tugispetsialiste.   
 
 
Tööpakkumised õpetaja ametikohale
 
• Matemaatikaõpetaja (1,0 ametikoht)
• Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (1,0 ametikoht)
• Inglise keele õpetaja (0,5 ametikohta)
Tööle asumise aeg 24. august 2020. a.
CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile siiri.kasemaa@vask.edu.ee 31. maiks 2020. a. Lisainfo tel 6713335.
 
 
Tööpakkumised tugispetsialistidele
 
Tugiteenuste koordineerija
Lääne-Harju valla Vasalemma tugipesa ootab oma meeskonda tugiteenuste koordineerijat (0,5 ametikohta). 
Tööülesanded:
• Koolisisestest ja koolivälistest partneritest võrgustiku loomine õpilase toetamiseks;
• Õpilase toetamisega seonduvate dokumente koostamine ning  tugimeetmete tõhususe jälgimine;
• Õpetajate ja perede nõustamine lapsele abi leidmise küsimustes;
• Haridusasutustes (Vasalemma Põhikool, Rummu Lasteaed Lepatriinu, Vasalemma Lasteaed Sajajalgne) tugispetsialistide meeskonna töö juhtimine; 
• Õpilastele pakutava lisatoe meetmete koordineerimine;
• Panustamine Lääne - Harju valla hariduse tugiteenuste arendamisse;
Ootused kandidaadile
• Kõrgharidus ja valmisolek ennast pidevalt täiendada;
• Väga hea eesti ja vene keele oskus;
• Väga head suhtlemisoskused ja soov kontaktivõrgustikke luua;
• Iseseisvus oma töö korraldamisel ning oskus teiste inimeste tööd koordineerida;
• Valmisolek töötada dokumentidega ja luua süsteeme;
• Võimekus tulla toime muutuste ja ootamatustega, paindlikkus ja pingetaluvus.
Omalt poolt pakume paindlikku tööaega, iseseisvust ja vabadust oma töös ja väärilist töötasu.
Kui sul on sotsiaalpedagoogika, eripedagoogika või psühholoogia valdkonna haridus, siis saame pakkuda lisaks ka erialast tööd. 
Tööle asumise aeg 24. august 2020. a.
Huvi korral ootame CVd ja kaaskirjana sinu ootusi ja kirjeldust, kuidas soovid omalt poolt panustada meeskonnatöösse aadressile siiri.kasemaa@vask.edu.ee 31. maiks 2020. a.
 
Eripedagoog
Lääne-Harju valla Vasalemma tugipesa ootab oma meeskonda eripedagoogi (0,5 ametikohta).
Eripedagoogi tegevuse eesmärk on eakaaslastest eristuva õppija arengu toetamine ja suunamine, arvestades õppekava nõuete ja võimalustega. Tööülesanded sisaldavad õpiabitunde, tunnivaatlusi, õpetajate nõustamist, individuaalset tööd lastega ning koolivalmiduse hindamist.
Ootused kandidaadile
• Erialane kõrgharidus (magister) või sellele vastav kvalifikatsioon. Kui magistrikraad on omandamisel, saame sobivusel kokkuleppele ja toetame paindliku töökorraldusega.
• Väga hea eesti ja vene keele oskus.
• Hea kohanemisvõime ning toimetulek erinevate inimeste ja pingeliste olukordadega.
• Oskus nii iseseisvalt oma tööd ja aega planeerida kui ka meeskonna- ja koostööoskus.
Omalt poolt pakume väärtustloovat tööd, ühtehoidvaid kolleege, 56 päeva puhkust.
Tööle asumise aeg 24. august 2020. a.
Huvi korral ootame CVd ja kaaskirjana sinu ootusi ja kirjeldust, kuidas soovid omalt poolt panustada meeskonnatöösse aadressile siiri.kasemaa@vask.edu.ee 31. maiks 2020.
 
Logopeed
Lääne-Harju valla Vasalemma tugipesa ootab oma meeskonda logopeedi (1,0 ametikohta)
Tööülesanded:
• Laste arengu toetamine hariduse omandamisel;
• Laste kommunikatsioonivõime hindamine, kujundamine ja/või taastamine ning häire ennetamine; 
• Kommunikatsioonihäirega lapse, tema perekonna ja teiste erialade spetsialistide nõustamine; 
Ootused kandidaadile
• Erialane kõrgharidus (magister)või sellele vastav kvalifikatsioon. Kui magistrikraad on omandamisel, saame sobivusel kokkuleppele ja toetame paindliku töökorraldusega;
• Hea kohanemisvõime ning toimetulek erinevate inimeste ja pingeliste olukordadega;
• Väga hea eesti keele oskus;
• Oskus nii iseseisvalt oma tööd ja aega planeerida kui ka meeskonna- ja koostööoskus;
Omalt poolt pakume väärtustloovat tööd, ühtehoidvaid kolleege, puhkust 56 kalendripäeva.
Tööle asumise aeg 24. august 2020. a.
Huvi korral ootame CVd ja kaaskirjana sinu ootusi ja kirjeldust, kuidas soovid omalt poolt panustada meeskonnatöösse aadressile siiri.kasemaa@vask.edu.ee   31. maiks 2020. a.
 
Sotsiaalpedagoog
Lääne-Harju valla Vasalemma tugipesa ootab oma meeskonda sotsiaalpedagoogi (0,5 ametikohta). 
Sotsiaalpedagoogi igapäevane töö on koostöös lapse võrgustikuga tema sotsiaalse kompetentsuse suurendamine ja sotsiaalsete oskuste arendamine, sh  kohanemine haridusasutuses, toimetulek koolikiusamisega, enesekontrolli arendamine, suhete loomine ja säilitamine. Läbi võrgustikutöö koordineerida erinevate pedagoogiliste probleemide ennetust ja lahenduste otsimist.
Ootused kandidaadile
• Erialane kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Soovitav on eelnev töökogemus koolis;
• Individuaalse nõustamise ja grupitöö läbiviimise oskus;
• Väga hea eesti ja vene keele oskus;
• Hea kohanemisvõime ning toimetulek erinevate inimeste ja pingeliste olukordadega;
• Oskus nii iseseisvalt oma tööd ja aega planeerida kui ka meeskonna- ja koostööoskus;
Omalt poolt pakume väärtustloovat tööd, ühtehoidvaid kolleege, 56 päeva puhkust.
Tööle asumise aeg 24. august 2020. a.
Huvi korral ootame CVd ja kaaskirjana sinu ootusi ja kirjeldust, kuidas soovid omalt poolt panustada meeskonnatöösse aadressile siiri.kasemaa@vask.edu.ee   31. maiks 2020. a.

Padise lasteaia tööpakkumised

Padise Lasteaed avab uue rühma ja pakub tööd.

Alates 1. augustist 2020 võetakse tööle:
• majahoidja (0,5);
• köögi abitööline (0,5).
 
Alates 24. augustist 2020 vajatakse:
• rühmaõpetajat (1,0 ametikohta, vajalik kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid);
• õpetaja assistenti (1,0, vajalik kesk- või kõrgharidus);
• õpetaja abi (1,0 ametikohta, keskharidus).
 
Oled oodatud meie kollektiivi, kui lapsed panevad sul silmad särama ja soovid töötada ka erivajadustega lastega.
Omalt poolt pakume stabiilset sissetulekut, pikemat puhkust suvel (35, 42 või 56 päeva) ja toredaid töökaaslasi.
Sooviavaldus, CV ja haridust kinnitavad dokumendid saata hiljemalt 15. maiks 2020 direktor@padisela.edu.ee.
Lisainfo direktorilt tel 524 7293, direktor@padisela.edu.ee