Vasalemma Põhikool pakub ajutist tööd kokale

Vasalemma Põhikool vajab alates 3. veebruarist 2-3 kuuks asenduskokka. Info tel 671 3335, või siiri.kasemaa@vask.edu.ee

Tööpakkumine tugiisikule Paldiski Ühigümnaasiumis

Lääne-Harju Vallavalitsus pakub tööd Paldiski Ühisgümnaasiumis õppiva 3. klassi õpilase tugiisikule.
Sobival kandidaadil on:
• vähemalt keskharidus;
• eesti ja vene keele oskus kõnes ka kirjas;
• väga hea suhtlemis- ja enesekehtestamise oskus, soovitavalt läbitud tugiisiku koolitus.
 
Tööülesanded:
• Tugiisik juhendab, kaasab ja toetab last väljaspool õppeasutust õppimises, igapäevategevustes ja sotsiaalses suhtluses kuni 5 päeval nädalas x 2 tundi.
• Tugiisik on lapsele abiks, õpetab ja julgustab teda igapäevaelus toime tulema. 
 
Töökoht Paldiski linn.
 
Töö toimub käsunduslepingu alusel.
Tööle asumise aeg niipea kui võimalik.
 
Kandideerimiseks saata avaldus ja elulookirjeldus hiljemalt 24.01.2021 e-posti aadressile marily.haitson@laaneharju.ee.
 
Lisateave: Merle Kodu, telefon +372 5883 8022, e-post merle.kodu@laaneharju.ee

Laulasmaa Kool pakub tööd geograafiaõpetajale

Laulasmaa Kool pakub osalise koormusega (0,6) tööd geograafiaõpetajale.
Ootused kandidaadile:
- pedagoogiline ja erialane kvalifikatsioon või magistrikraadi olemasolu ja pädevus pakutavaks tööks;
- soov ainet pühendunult ja mitmekesiselt edastada;
- keskkonnahariduse väärtustamine;
- kannatlikkus ja rõõmsameelsus teismelistega suhtlemisel. 
 
Lisateave: tel. 608 8900, info@laulasmaakool.ee
 
 

Lääne-Harju vallavalitsus pakub tööd tugiteenuste koordineerijale Paldiski haridusasutustes

Sobival kandidaadil on:
• kõrgharidus (eripedagoogi, psühholoogi, sotsiaalpedagoogika);
• kooli tugisüsteemis töötamise kogemus;
• väga hea eesti keele oskus, vene keele oskus B2 tasemel;
• hea kohanemisvõime ja pingetaluvus;
• väga hea suhtlemisoskus, algatus- ja koostöövõime.
 
Omalt poolt pakume tähendusrikast ja mitmekesist tööd, kaasaegseid töövahendeid, paindlikku tööaega, arengu- ja koolitusvõimalusi ning väärilist töötasu.
 
Tugiteenuste koordineerija peamised tööülesanded on:
• nõustada õpetajaid ja peresid lapsele abi leidmise küsimustes;
• luua võrgustikku koolisisestest ja koolivälistest partneritest õpilase toetamiseks;
• koostada õpilase toetamisega seonduvaid dokumente ning jälgida tugimeetmete tõhusust;
• koordineerida õpilastele pakutava lisatoe meetmeid;
• panustada Lääne-Harju valla hariduse tugiteenuste arendamisse.
 
Tööle asumise aeg kokkuleppel.
 
Kandideerimiseks saata avaldus, elulookirjeldus koos kaaskirjaga ning haridust tõendavad dokumendid hiljemalt 20.12.2020 e-posti aadressile marily.haitson@laaneharju.ee.
 
Lisateave telefonil +372 5883 8022, Merle Kodu või +372 5818 8082, Helve Mandzolo.

Padise lasteaia tööpakkumine õppealajuhatajale-haridustehnoloogile

Padise Lasteaed ootab tööle õppealajuhatajat-haridustehnoloogi (0,5+0,5) tööleasumisega esimesel võimalusel (hiljemalt 04.01.2021)
 
Edukas kandidaat:
• vastab kvalifikatsiooninõuetele (kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimispädevused),
• on kohusetundlik, väga hea suhtlemisoskuse ja pingetaluvusega,
• omab analüüsi- ja planeerimisoskust,
• on otsustusvõimeline ja paindlik,
• on digipädev, kirjutab projekte
 
Palume saata avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid hiljemalt 25.11.2020.
Padise Lasteaed, Lasteaia, Padise küla, Lääne-Harju vald, 76001 Harjumaa
E-post direktor@padisela.edu.ee 
Lisainfo tel. 5247293