Paldiski Huvikeskus pakub tööd noorsootöötajale Vasalemmas

Pakutav ametikoht: NOORSOOTÖÖTAJA 

Töö kirjeldus: 

Noorsootöötaja - Vasalemma noortetoas.

Noorsootöötaja töö sisuks on noorte ja noortegruppide tegevuse koordineerimine Lääne-Harju vallas. Noorsootöötaja toetab noore isiklikku arengut ja õppimist väljaspool kooli, perekonda ja tööd ning loob selle saavutamiseks sobilikud tingimused.

- planeerib ja viib läbi tööd avatud noortetoas, selgitab välja noortekeskuse külastajate huvid ja vajadused, vajadusel teostab noorte esmast nõustamist.

- planeerib ning viib läbi noortele mõeldud tegevusi (üritused, töötoad, ekskursioonid, huviringid, laagrid, töömalev jms);

Noorsootöötaja tegeleb noortele suunatud programmide, projektide planeerimise ja elluviimisega. Kaasab noori tegevuste korraldamisse ning soodustab noorte omavahelist koostööd.

- valmisolek projektide kirjutamiseks nii kohalikele-, riiklikele-, kui rahvusvahelistele programmidele.

Võtmetegevusteks on noorega usaldusliku suhte loomine ning hoidmine; noore omaalgatuse ja vastutuse arendamine ning nende rakendumist toetavate tingimuste loomine. Noorsootöötaja on eeskujuks noore väärtushinnangute kujunemisele.

 

Nõudmised kandidaadile:

* eelistatult kõrgharidus, selle omandamine või noorsootöötaja kutse olemasolu või noortega töötamise kogemus (soovitavalt noorsootöö-, hariduse- või sotsiaalvaldkonnas)

* noortega töötamise kogemus ja soov noori motiveerida

* valmisolek töötamiseks õhtustel aegadel ja vajadusel nädalavahetustel

* hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas 

* inglise keele oskus vähemalt suhtlustasemel

* kasuks tuleb vene keele oskus kõnes

* hea arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammid)

* väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus  

* koostööoskus, loovus ja algatusvõime, ajaplaneerimisoskus, loovmõtlemine ja hea kohanemisvõime.

 

Kasuks tuleb

- projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus

- laagrikasvataja paberid

- isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

 

Omalt poolt pakume:

* sõbralikku kollektiivi arenevas organisatsioonis

* kaasaegset töökeskkonda

* erialaseid täiendkoolitusi

* eneseteostuse võimalusi

* mitmekülgset tööd

* 42 päeva põhipuhkust

 

Kandideerimiseks ootame CV-d ja motivatsioonikirja aadressile viktoria.visbek@ph.laaneharju.ee, hiljemalt 17.detsember 2019.a.

Info  Viktoria Visbek, tel. +372 6741319

 

Tööle asumise aeg: 02.01.2020

Vasalemma Põhikool pakub tööd õpetaja abile

Vasalemma Põhikool vajab alates 6. jaanuarist 2020 õpetaja abi, kelle tööülesandeks on  erivajadustega  õpilaste toetamine ja nende järelvalve tagamine. Vajalik vähemalt keskharidus. Avaldus ja haridust tõendava dokumendi koopia saata hiljemalt 31. detsembriks aadressile vasalemmapk@gmail.com. Info tel 6713335.