Risti Kooli tööpakkumised

Risti Kool, aadressil Harju-Risti küla, Lääne-Harju vald, pakub tööd alates 01.09.2019.a. alljärgnevatele ametikohtadele:

 1. Huvijuht 1,0 ametikohta.
 2. Kokk 1,0 ametikohta.
 3. Kokaabi 0,5 ametikohta.

 

Sooviavaldused, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 31. juuliks e-aadressil: ristikool@gmail.com

 

Paldiski Vene Põhikool pakub tööd

 

Paldiski Vene Põhikool võtab  uuest õppeaastast tööle:

 • sotsiaalpedagoogi (1,0 ametikohta)
 • eripedagoogi (1,0 ametikohta - tunnid I ja II kooliastmes)
 • eesti keele teise keelena õpetajat (1,0 ametikohta)
 • tehnoloogiaõpetuse õpetajat (0,4 ametikohta)
 • õppealajuhatajat (0,5 ametikohta)

 

Kandidaatidel palume esitada kirjalik avaldus, CV, kvalifikatsiooninõudeid tõendavate dokumentide koopiad.

Ootame avaldusi 21. augustini 2019.a. e-postile info@pvp.edu.ee või aadressil

Paldiski Vene Põhikool

Peetri 26

76805 Paldiski

Lääne-Harju vald

 

Info tel. 6741325

Lääne-Harju Vallavalitsus otsib lastekaitsespetsialisti

Tööülesanded:

 • Abivajajate informeerimine ja nõustamine lastekaitse- ja sotsiaalvaldkonna alastes küsimustes;
 • Sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse (STAR) andmete sisestamine ja menetlemine;
 • juhtumitöö peredega;
 • arvamuste andmine kohtule alaealist puudutavas asjas ja valla esindamine kohtuistungitel, vajadusel kohtumäärusest tulenevate kohustuste täitmine või täitmise jälgimine;
 • probleemide lahendamine koostöös võrgustikku kuuluvate asutuste ja isikutega;
 • abivajaduse hindamine ja teenustele suunamine.

Kandideerimise eelduseks on:

 • sotsiaaltööalane kõrgharidus (võib olla omandamisel)
 • eesti keele oskus C1 tasemel;
 • vene keele oskus suhtlustasandil;
 • Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) kasutamise kogemus
 • hea suhtlemis- ja koostööoskus
 • väga hea arvuti kasutamise oskus
 • kohusetunne, stressitaluvus ja võime töötada pingelises olukorras 

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas või kohalikus omavalitsuses
 • sotsiaalvaldkonna mitmekülgne tundmine
 • autojuhilubade olemasolu

Omalt poolt pakume

 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd
 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi
 • erialaseid täiendkoolitusi;
 • erinevaid sportimisvõimalusi;
 • kaasaegseid töötingimusi.

 

Tööle asumine: esimesel võimalusel

Asukoht:  Rae tn 38, Paldiski linn

Kandideerimistähtaeg: 26.07.2019

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri aadressile liisi.ling@laaneharju.ee

Lisainfo:  Anneli Sert, anneli.sert@laaneharju.ee , 677 6930

 

 

Lääne-Harju Vallavalitsus võtab tööle hooldustöötaja (Vasalemma piirkonda)

Tööülesanded:

Hooldustöötaja ülesandeks on koduteenuse osutamine, millega tagatakse isiku toimetulek temale harjumispärases keskkonnas (kodus) ning vähendatakse tööealise isiku hoolduskoormust tööturule sisenemiseks või tööturul jätkamiseks.

Kandideerimise eelduseks on:

 • keskharidus ja kasuks tuleb sotsiaalhooldusalane täiendkoolitus
 • eesti keele oskus kesktasemel  ja vene keele oskus suhtlustasandil
 • väga hea suhtlemisoskus ja empaatiavõime,
 • tasakaalukus, koostöövalmidus, ausus.

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus sarnases valdkonnas
 • autojuhilubade olemasolu

Omalt poolt pakume

 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd
 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi
 • erialaseid täiendkoolitusi;
 • erinevaid sportimisvõimalusi;
 • kaasaegseid töötingimusi.

 

Tööle asumine: esimesel võimalusel

Asukoht:  Ranna tee 8, Vasalemma alevik

Kandideerimistähtaeg: 26.07.2019

Kandideerimiseks palume saata CV ja sooviavaldus aadressile liisi.ling@laaneharju.ee

Lisainfo:  Anneli Sert, anneli.sert@laaneharju.ee , 677 6930

Paldiski lasteaed Sipsik kuulutab välja konkursi keelekümblusrühma eesti keele õpetaja ametikohale

Paldiski lasteaed Sipsik pakub tööd keelekümblusrühma eesti keele õpetajale (osaline keelekümblus/lapsed vanuses 3-4 a).

Tööle asumise aeg alates 01.09.2019

Kandidaatidel palume saata CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad meilile: direktor@lasipsik.edu.ee

 

Rummu lasteaed Lepatriinu pakub tööd haridustehnoloogile

 
Rummu Lasteaed Lepatriinu otsib oma meeskonda haridustehnoloogi (0,5 kohta).
Tööülesanded:
IKT-alase informatsiooni kogumine, süstematiseerimine ja levitamine
- lasteaia kodulehekülje haldamine
- lasteaiaõpetajate nõustamine IKT-alastes küsimustes
- IKT-alaste koolituste korraldamine
- osalemine ja lasteaiaõõetajate nõustamine IKT-alastes projektides
- IKT arendustegevus
Nõutav:
- Erialane kõrgharidus ja töökogemus haridustehnoloogia valdkonnas;
- Korrektne eesti (vähemalt tase C1) ja inglise keel (vähemalt tase B2) nii kõnes kui kirjas ning võime väljendada end arusaadavalt;
- Kõrgel tasemel IKT-alased ja tehnoloogilised teadmised ning oskused;
- Oskus töötada meeskonna liikmena ning iseseisvalt oma ametikoha pädevuste piires;
- Kohusetundlikkus, otsustusvõime ning oskus vastutada oma otsuste ja tegevuste eest;
- Lasteasutuse töö parendamiseks ettepanekute tegemise oskus, loovus, avatus, uuenduslikkus ning algatusvõime ja julgus muutuste elluviimiseks.
Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid saata signe.vaikla@lalepatriinu.edu.ee
Täiendav informatsioon tel. 53475725

Padise põhikool pakub alates järgmisest õppeaastast tööd inglise keele õpetajale

Padise Põhikool võtab alates 2019./2020. õppeaastast tööle 5.- 9.klassi inglise keele õpetaja koormusega kuni 15 tundi nädalas (0,7 kohta).
Tööle asumise aeg 21. august 2019. Töökoht on tähtajaline kuni 30. juunini 2021 ajutiselt äraoleva õpetaja asendamiseks.
Nõutav kvalifikatsioonile vastav haridustase (võib ka nimetatud erialal veel õppida).
Sooviavaldus, elulookirjeldus (CV) ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata Padise Põhikooli aadressile Padise küla, Lääne-Harju vald 76001 Harjumaa või direktor@padise.edu.ee hiljemalt 15. juuniks 2019. a.
Lisainfo telefonidel 608 7822 ja 502 6431 või direktor@padise.edu.ee