Lääne-Harju vallas tunnustatakse tublimaid

Lääne-Harju vallas on palju tublisid kodanikke, kodanikuühendusi ja ettevõtjaid, kelle aktiivne hoiak ja tegutsemine on andnud suure panuse elu edendamisse vallas. Et omavalitsus saaks tublimatest tublimaid vääriliselt tänada ja tunnustada on kehtestatud määrus "Lääne-Harju valla tunnustamise kord".
 
Korra järgi on kõigil soovijatel võimalus üles seada valla tunnustuste saajate kandidaate. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 1. jaanuar 2024. Ettepanek peab sisaldama kandidaadi nime, teenete kirjeldust koos põhjendusega, miks isik väärib antud tunnustust. Ettepanekus tuleb ära märkida ka esitaja nimi ja kontaktandmed. 
 
Lääne-Harju valla väljaantavad tunnustuse liigid
Valla aukodaniku nimetus on Lääne-Harju valla kõrgeim tunnustus, mis omistatakse isikule, kel on tööalaselt või isikliku tegevusega erakordselt silmapaistvad teened valla arendamisel ning paikkonna maine ja tuntuse tõstmisel. 
Valla teenetemärk antakse füüsilisele isikule vallale osutatud eriliste teenete,  pikaajalise töö, märkimisväärse panuse või väljapaistva loomingu eest, mis on andnud olulise  püsiva panuse kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisse. 
Valla teeneteplaat antakse juriidilisele isikule, kes on oma tegevusega andnud märkimisväärse panuse vallaelu arendamisel. 
Tiitliga „Aasta tegu" avaldatakse tunnustust aasta jooksul valla ja valla elanike jaoks erakordselt suure tähtsusega ettevõtmisele.
Tiitliga „Aasta tegija" avaldatakse tunnustust aasta jooksul aktiivse tegevuse ja panusega vallaelu edendamisel silma paistnud isikule, asutusele või organisatsioonile.
Valla teenistusmärgiga tunnustatakse omavalitsuse teenistuses või omavalitsuse heaks pikaajaliselt ja tulemuslikult töötanud või eriliste teenetega silma paistnud isikut.
Täpsemalt saab tunnustustega ning nende andmise korraga tutvuda valla kodulehel.
 
Ettepanekud tunnustuste andmiseks on oodatud kirjalikult e-posti aadressile info@laaneharju.ee või tavakirjaga Rae 38, Paldiski 76806. Üldjuhul antakse Lääne-Harju valla tunnustused üle Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamiseks korraldatud pidulikul sündmusel. 
 

Tunnustuste saajad

2022 TUNNUSTUSAVALDUSED

Lääne-Harju valla teenetemärk nr 5 - Luule Schmidt
Lääne-Harju valla teenetemärk nr 6 - Rutt Meikar
Lääne-Harju valla teenetemärk nr 7 - Reet Eru
Lääne-Harju valla teenetemärk nr 8 - Kaupo Kaasik
Lääne-Harju valla teenistusmärk nr 6 - Helje Jaanimägi
Lääne-Harju valla teenistusmärk nr 7 - Veljo Männiste
Lääne-Harju valla teenistusmärk nr 8 - Anneli Sert
Lääne-Harju valla teenistusmärk nr 9 - Reet Velberg
Lääne-Harju valla teenistusmärk nr 10 - Madis Vaikmaa
Lääne-Harju valla teenistusmärk nr 11 - Reet Randmäe
Lääne-Harju valla teeneteplaat nr 4 - Kohvik Ott&Matilda Laulasmaal
Lääne-Harju valla teeneteplaat nr 5 - Padise Kastelli kohvik

 

2021 TUNNUSTUSAVALDUSED

Lääne-Harju valla teenetemärk nr 3 – Mart Mets
Lääne-Harju valla teenetemärk nr 4 – Tiiu Nettan
Lääne-Harju valla teeneteplaat nr 4 – Ameerika Ühendriikide Suursaatkond
Lääne-Harju valla teenistusmärk nr 3 – Erkki Pratka
Lääne-Harju valla teenistusmärk nr 4 – Reet Pikkpõld
Lääne-Harju valla teenistusmärk nr 5 – Ulvi Pallase
Lääne-Harju valla ''AASTA TEGU'' – MTÜ Lodijärv
Lääne-Harju valla ''AASTA TEGIJA'' – Käti Teär-Riisaar
Lääne-Harju valla ''AASTA NOOR TEGIJA'' – Mirjam Toom

 

2020 TUNNUSTUSAVALDUSED

Lääne-Harju valla aukodanik  – Mati Vetevool
Lääne-Harju valla teenetemärk nr 1  – Leemet Vaikmaa
Lääne-Harju valla teenetemärk nr 2 – Jüri Alter
Lääne-Harju valla teeneteplaat nr 1 – Cronimet Nordic
Lääne-Harju valla teeneteplaat nr 2 – Eesti Kaitseväe Toetuse Väejuhatuse Logistikapataljon
Lääne-Harju valla teeneteplaat nr 3 – AS Tallink Grupp
Lääne-Harju valla teenistusmärk nr 1 – Ljudmila Zaitseva
Lääne-Harju valla teenistusmärk nr 2 – Ljudmila Maslakova