Lääne-Harju vallas tunnustatakse tublimaid

Lääne-Harju vallas on palju tublisid kodanikke, kodanikuühendusi ja ettevõtjaid, kelle aktiivne hoiak ja tegutsemine on andnud suure panuse elu edendamisse vallas. Et omavalitsus saaks tublimatest tublimaid vääriliselt tänada ja tunnustada on kehtestatud määrus "Lääne-Harju valla tunnustamise kord".
Korra järgi on kõigil soovijatel võimalus üles seada valla tunnustuste saajate kandidaate. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 1. jaanuarini 2022. Ettepanek peab sisaldama kandidaadi nime, teenete kirjeldust koos põhjendusega, miks isik väärib antud tunnustust. Ettepanekus tuleb ära märkida ka esitaja nimi ja kontaktandmed. 
 
Lääne-Harju valla väljaantavad tunnustuse liigid
Valla aukodaniku nimetus on Lääne-Harju valla kõrgeim tunnustus, mis omistatakse isikule, kel on tööalaselt või isikliku tegevusega erakordselt silmapaistvad teened valla arendamisel ning paikkonna maine ja tuntuse tõstmisel. 
Valla teenetemärk antakse füüsilisele isikule vallale osutatud eriliste teenete,  pikaajalise töö, märkimisväärse panuse või väljapaistva loomingu eest, mis on andnud olulise  püsiva panuse kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisse. 
Valla teeneteplaat antakse juriidilisele isikule, kes on oma tegevusega andnud märkimisväärse panuse vallaelu arendamisel. 
Tiitliga „Aasta tegu" avaldatakse tunnustust aasta jooksul valla ja valla elanike jaoks erakordselt suure tähtsusega ettevõtmisele.
Tiitliga „Aasta tegija" avaldatakse tunnustust aasta jooksul aktiivse tegevuse ja panusega vallaelu edendamisel silma paistnud isikule, asutusele või organisatsioonile.
Valla teenistusmärgiga tunnustatakse omavalitsuse teenistuses või omavalitsuse heaks pikaajaliselt ja tulemuslikult töötanud või eriliste teenetega silma paistnud isikut.
Täpsemalt saab tunnustustega ning nende andmise korraga tutvuda valla kodulehel.
 
Ettepanekud tunnustuste andmiseks on oodatud kirjalikult e-posti aadressile info@laaneharju.ee või tavakirjaga Rae 38, Paldiski 76806. Üldjuhul antakse Lääne-Harju valla tunnustused üle Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamiseks korraldatud pidulikul sündmusel.