Aastast 2025 on kohaliku omavalitsuse üksustele seatud kohustus korraldada tekstiilijäätmete lahuskogumine ning keelatud on liigiti kogutud tekstiilijäätmeid ladestada. Seega tuleb kohalikul omavalitsusel tekstiilijäätmete eraldi kogumiseks leida võimalused.

Lääne-Harju Vallavalitsus teeb tekstiilijäätmete kaardistamiseks koostööd TEXroad'ga.

TEXroad on digitaalne platvorm, mis kogub reaalajas tekstiilijäätmete andmeid pakkudes ettevõtetele ja avalikule sektorile kasulikku teavet ning statistikat. Tekstiilide ringluse edendamiseks ja turutõrgete maandamiseks on oluline alustada just info liikumise parandamisest ja digitaliseerimisest.

Koostöö tulemina saame ülevaate detailsete andmevoogude abil, millest tekib suurem läbipaistvus tekstiilijäätmete tekitajatest ning jäätmekogustest ning mis annab võimaluse kogumislahenduste kavandamiseks.

Andmetahvel tekstiilijäätmete kohta Lääne-Harju vallas (17.01.2022 seisuga) 

 

Hetkel saab tekstiilijäätmeid (nii taaskasutuseks sobivat kui sobimatut) ära anda: 

  • Keila jäätmejaam (Uus-Paldiski tee 6, Keila linn). Avatud K-R kl 10-18; L-P 10-14. Kontakt: telefon 53041170; e-post jaatmejaam@keila.ee. Alates 2022. aasta algusest on kõikidel Lääne-Harju valla elanikel õigus ja võimalus kasutada Keila jäätmejaama teenuseid võrdustatult Keila linna elanikega. ID-kaardi esitamisel rakendub Lääne-Harju valla elanikele soodsam jäätmete loovutamise hind.