Raske või sügava puudega lastele riigieelarve toetusfondist ettenähtud toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Rahalisi vahendeid eraldatakse raske või sügava puudega lapsele, kelle elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju vallas.

Riigieelarvest rahastatava raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahalisi vahendeid kasutatakse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.

Toetavad sotsiaalteenused on:
1) lapsehoiuteenus;
2) intervallhoiuteenus;
3) lapse isikliku abistaja ja tugiisiku teenus;
4) lapse ja tema pere nõustamisteenused (psühholoogiline nõustamine jne);
5) lapse transporditeenus (sõiduks meditsiini- või haridusasutusse);
6) lapse rehabilitatsiooni- ja teraapiateenused (massaaži teenus, füsioterapeudi teenus, psühholoogi teenus jne) eeldusel, et nimetatud teenuseid ei ole rehabilitatsiooniplaani alusel finantseeritud;
7) ratsutamis- ja ujumisteraapia;
8) lapsele abivahendi soetamine;
9) eluruumi kohandamine;
10) erivajadustega lastele suunitletud laagri osaluskulud;
11) muud teenused või toetused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

Õigusaktid:

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord

Vastutaja: Sotsiaaltööspetsialist Nele Trummar, nele.trummar@laaneharju.ee, tel 677 6929

 

Taotlemine elektrooniliselt

Raske või sügava puudega lapse sotsiaalteenuste toetuse taotlust saab esitada Lääne-Harju valla iseteeninduses.
 

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab Lääne-Harju vallavalitsusest kohapealt või allpool oleva viite juurest alla laadides.  

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, lapse puude raskusastme tuvastamise otsus, lapse kehtiv rehabilitatsiooniplaan, eestkoste puhul kohtumäärus ja/või perekonnas hooldamise leping.

Viide:

Taotlus riigi rahastatava raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise teotuse rahaliste vahendite kasutamiseks.rtf