Risti kogudus

Risti kogudus on elanud ja tegutsenud Harju-Ristil juba üle 700 aasta. On olnud paremaid ja halvemaid aegu - sõdu, katku, punavõimu - kuid kogudus on Jumala abiga püsima jäänud. Enamgi veel:  viimastel aastatel on liikmeskond tublisti noorenenud, on lisandunud imetlusväärselt palju arukaid, armastust ja indu täis inimesi nii kihelkonnast kui kaugemalt.

Täisealisi annetajaliikmeid oli Risti koguduses 2016. a 302; sellele lisanduvad lapsed ja noored. Tegelikke liikmeid ehk kõiki ristituid on üle 600.

Täpsemalt saab lugeda aadressil www.ristikirik.ee