Represseeritu ja represseerituga võrdustatud isiku maamaksust vabastamise avaldus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Maksuvabastust saab okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes represseeritud ja represseerituga võrdsustatud isik, kelle kasutuses on elamumaa sihtotstarbega või õuemaa kõlvikut sisaldav maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus Lääne-Harju vallas tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.

Õigusaktid:

Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksust vabastamise kord 

Vastutaja:

Nõunik Kairi Tiitsmann, kairi.tiitsmann@laaneharju.ee, tel. 677 6921

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Alloleva e-vormi lingi kaudu teenuste ja toimingute tegemiseks peate end valla kodulehel sisse logima. Kui Teie isik on tuvastatatud, saate täita ning esitada rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorme. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada (ID-KAARDIGA). 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Harju vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Lääne-Harju Vallavalitsusest kohapealt.  

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument

Viide:

Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksust vabastamise avaldus.rtf