Represseeritu ja represseerituga võrdustatud isiku maamaksust vabastamise avaldus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

 

Õigusaktid:

Planeerimisseadus 

Vastutajad:

Nõunik Ado Pallase, ado.pallase@laaneharju.ee, tel. 679 0604

Nõunik Sven Liivak, sven.liivak@laaneharju.ee, tel. 679 0635

Nõunik Hannes Liimann, hannes.liimann@laaneharju.ee, tel . 679 0618

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Alloleva e-vormi lingi kaudu teenuste ja toimingute tegemiseks peate end valla kodulehel sisse logima. Kui Teie isik on tuvastatatud, saate täita ning esitada rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorme. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Vajalik on ID kaart või mobiil-ID ning PIN1 ja PIN2. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Harju vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Lääne-Harju Vallavalitsusest kohapealt.  

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument

Viide:

Detailplaneeringu algatamise taotlus.rtf