Igas majapidamises tekib pesu-, kümblus-, köögi- ja WC-vett, mida peab enne loodusesse juhtimist käitlema ehk puhastama.

Kui majapidamises puhastatakse reovett nõuetekohaselt, ei ole karta lähiümbruse põhjavee (joogivee) reostamist ega pinnaveekogude seisundi halvenemist. Eriti oluline on see kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel, kus põhjavee looduslik kaitstus maapinnalt lähtuva punkt- või hajureostuse suhtes on praktiliselt puudub või on väga väike. Reovee kaitstuse kohta leiab teavet Maa-ameti geoloogia kaardirakenduse kaudu.

Põhjavee kaitstus (Maa-amet, 2021)

Puhastamata reovee veekogusse juhtimine või maasse immutamine mõjutab otseselt meie elukeskkonda. Pinnaveekogud kasvavad reostamise tagajärjel kinni, põhjavesi saastub, elurikkus vaesub ning võivad levida haigused.

Iga kinnistu omaniku kohustus on tagada, et tema majapidamise reovee kogumissüsteemid vastaksid nõuetele: oleksid lekkekindlad ning regulaarselt tühjendatud.