Raieloa taotlemine

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses, viljapuid ja alla 8 cm rinnasdiameetriga puid, tohib raiuda ainult kohaliku omavalitsuse loa alusel.

Kestvus: Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.

Õigusaktid:

Looduskaitseseadus

Lääne-Harju Vallavolikogu 26.05.2020 määrus nr 6 "Raieloa andmise tingimused ja kord Lääne-Harju vallas"

Vastutaja:

Kärol Kuusk, karol.kuusk@laaneharju.ee, tel 5696 0222

 

Taotlemine elektrooniliselt

Raieloa taotlust saab elektrooniliselt esitada Lääne-Harju valla iseteenindusest.

 

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketid on leitavad SIIT või  Lääne-Harju Vallavalitsusest kohapealt.  

Vajaminevad
dokumendid:

Allkirjastatud avaldus, asendiplaan, fotod.

Viide:

Raieloa taotlus