Projekteerimistingimuste taotluse esitamine

Kuhu avaldus esitada?
Projekteerimistingimuste taotlus esitatakse elektroonselt läbi riikliku ehitisregistri. Selleks on vajalik viidatud keskkonda ID-kaardiga sisse logida. Enne Ehitisregistri kasutamist tutvu kindlasti selle kasutajajuhendiga, mille leiad ehitisregistri keskkonnast rubriigist "Abi" või koolitusvideost, mille leiad rubriigist "Teated".
 
Riigilõivu tasumine
Alates 1. juulist 2015 on projekteerimistingimuste menetlemine tasuline. Riigilõiv 25 eurot projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse Lääne-Harju vallavalitsuse arveldusarvele: EE452200001120109987.
 
Tulemus
Taotluse digitaalsel allkirjastamisel riiklikus ehitisregistris edastatakse taotlus automaatselt kohalikule omavalitsusele menetlemiseks. Projekteerimistingimused väljastatakse riiklikus ehitisregistris vallavalitsuse poolt vastu võetud korralduse alusel.
 
 
Õigusaktid