Teade kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise lõpetamisest

Lääne-Harju Vallavolikogu 26. mai 2020 otsusega nr 31 on lõpetatud Lääne-Harju vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamine metanoolitehase ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks.

Lääne-Harju Vallavolikogu 26. mai 2020 otsus nr 31

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

31.07.19

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 23.07.2019 otsusega nr 63 kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise eesmärk on leida metanoolitehase püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaim asukoht Lääne-Harju vallas ja koostada sobivasse asukohta detailne lahendus ehitusõiguse määramiseks. Algatamisel teadaolev planeeringuala on kogu valla territoorium suurusega 644 km2.

Keskkonnamõju hindamise algatamise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti E, K, 9.00 –17, T, N  9-18, R 9-15 Lääne-Harju vallavalitsuse ruumis nr 207 Rae 38, Paldiski linn ja valla veebilehe aadressil www.laaneharju.ee

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavolikogu 23.07.2019 otsus nr 63

Korduma kippuvad küsimused metanoolitehase eriplaneeringu kohta

 
Mida kujutab endast metanoolitehas?
 
Metanoolitehases toodetakse metanooli. Eelkõige kasutatakse metanooli lahustites, antifriisides, vaikudes ja liimides, värvide, tindi ja plastikute tootmisel, kosmeetikatoodete valdkonnas. Eriti viimasel ajal on märkimisväärselt kasvanud metanooli kasutamine mootorikütusena (autotransport, laevandus). Samuti kasutatakse metanooli meditsiinis.
 
 
Millest metanooli toodetakse?
 
Metanooli (metüülalkohol, karbinool või rahvakeeli puupiiritus) toodetakse maagaasist.
 
 
Kas tehas põhjustab haisu ja mürgiseid gaase?
 
Tehasest ei levi haisu ega mürgiseid gaase.
 
 
Kas tehas põhjustab müra?
 
Tehas ei põhjusta müra.
 
 
Kas tehas on inimese tervisele ohtlik?
 
Metanooli ladustamine ja transport on ohutu. Kogu tehase käitusele kehtestatakse ranged ohutusnõuded, kuna metanool on väga lenduv, värvitu ja kergestisüttiv vedelik.
 
 
Kuhu tehas rajatakse?
 
Arendaja sõnul on tehase rajamiseks vaja ca 60 hektari suuruse pindalaga sobilikku maa-ala. Tehase põhikorpus vajab maa-ala suurusega ca 350 m x 450 m. Lisaks on vaja välja ehitada veepuhastusseadmega pumbajaam, raudteeharud raudteetsisternide täitmise tarbeks laadimispiirkonnas, tsisternveokite laadimise ja hoiupaakide alad. Metanoolitehase kõrgeim koht võib ulatuda kuni 60 meetrini. Tootmisega otseselt seotud hooneid on kavandatud viis. Tehase üks võimalik asukoht on Paldiskis (Alexela tankla tagune maa), kuid lõplik asukoht selgub algatatud eriplaneeringu menetluse käigus.
 
 
Mis asi on eriplaneering?
 
Planeerimisseaduse järgi koostatakse kohaliku omavalitsuse eriplaneering olulise ruumilise mõjuga ehitise püstitamiseks, kui valla üldplaneeringus ei ole selleks asukohta määratud. Metanoolitehase eriplaneeringu eesmärk on leida tehasele sobivaim asukoht Lääne-Harju vallas. Eriplaneeringu koostamisel viiakse läbi keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Eriplaneeringu alusel toimub ehitusprojekti koostamine. Metanoolitehase eriplaneeringu koostamise ja mõjude hindamise läbiviija on Lääne-Harju vallavalitsus. Huvitatud isik ehk arendaja on Larkwater Group SA.
 
 
Millal tehas rajatakse?
 
Kas ja millal tehas Paldiskisse rajatakse, selgub eriplaneeringu menetluse käigus. Eriplaneeringu menetlus võtab aega umbes 2,5 aastat. Eriplaneeringut on vaja selleks, et leida tehasele sobilik asukoht ning hinnata kõiki võimalikke mõjusid, mida tehas keskkonnale ja elanikele võib avaldada. Alles pärast eriplaneeringu kehtestamist on võimalik arendajal hakata tegelema reaalselt tehase projekteerimise ja rajamisega. Tehase ehitusperioodiks on arendaja pakkunud umbes 36 kuud.
 
 
Kas tehases saab tööd ka kohalik inimene?
 
Tehases saab tööd 200 inimest ning loodetavasti leitakse need inimesed Lääne-Harju vallast. Suur tööjõuvajadus on ka tehase ehitamise ajal, kui vajatake kuni 2500 töötajat.
 
 
Mis kasu kaasneb vallale ja vallaelanikule tehase rajamisega?
 
Kõige suurem kasu vallale on see, kui tehases saavad tööd kohalikud inimesed. Iga töötaja, kelle registreeritud elukoht on Lääne-Harju vallas, töötasust 11,9% laekub valla eelarvesse. 
 
 
Mis kasu kaasneb Eesti riigile tehase rajamisega?
Eesti riik saab miljardisuuruse investeeringu, mis nii kaudselt kui ka otseselt mõjutab kogu Eesti majandust.