Lääne-Harju valla territooriumil kehtivad lemmikloomade pidamise nõuded vastavalt Lääne-Harju Vallavolikogu 29.05.2018 määrusele nr 12 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri Lääne-Harju vallas"

Üldised nõuded lemmikloomade pidamiseks sätestab Põllumajandusministri 24. juuli 2008 a määrus nr 76 "Lemmikloomade pidamise nõuded", nende kohta leiad ülevaate Veterinaar- ja Toiduameti koduleheküljelt.

 

Õuekoera pidamise nõuded

 

 

Lemmiklooma kiibistamine ja registreerimine

Lemmikloom peab olema märgistatud mikrokiibiga ja registreeritud lemmikloomaregistris.

Lemmikloomi kiibitakse, et kadunud loom kiiresti omanikuni jõuaks või vajadusel saaks kindlaks teha, kes on looma omanik. Loomade mikrokiipimist teeb loomaarst. Ainult looma kiibistamisest ei piisa, lemmiklooma kiibi number tuleb kanda lemmikloomaregistrisse, kus see seotakse infoga looma omaniku kohta.

Lemmikloomaregistris saab looma registreerida kas kiibi paigaldaja, loomaomanik ise või lemmikloomaregistri volitatud töötleja (vallavalitsus).

Registris saab looma omanik ise muuta oma kontaktandmeid, märkida looma surmaaja ning muuta looma tegeliku asukoha andmeid. Teiste andmete muutmiseks (nt loomaomaniku vahetamiseks) pöördu vallavalitsuse või mõne registrit kasutava veterinaari või varjupaiga poole - nemad saavad andmeid muuta. Lemmiklooma ümber registreerimiseks on vaja nii praeguse kui ka tulevase omaniku nõusolekut. Seda saab tõendada nt kirjaliku avaldusega, milles on kirjas nii praeguse kui ka uue omaniku nimi, isikukood, elukoht ja kontaktandmed kui ka looma kiibi number ja tegelik asukoht, avaldus peab olema mõlema isiku poolt allkirjastatud. Teine võimalus on edastada vallavalitsusele lemmiklooma ostu-müügi- või kinkeleping, mis tõendab, kelle vahel on looma üleandmine toimunud.

Lemmikloomaregistri kasutamise abiinfo

 

Hulkuvad loomad

Lääne-Harju valla koerte ja kasside pidamise eeskirja järgi tuleb loomaga avalikus kohas viibimisel tagada loomade, inimeste ja vara ohutus ning avalik kord. Avalikus kohas viibimisel ja liikumisel tuleb kasutada jalutusrihma, kandmisvahendit või suukorvi.

Jalutusrihmaga ohjamata võib koeraga avalikus kohas viibida tarastatud koerteparkides, koerte treenimisaladel ja inimasustusest eemalasuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada.

Hulkuv ja segaduses koer võib inimesi hirmutada ja olla neile ka ohtlik. Nii koertel kui kassidel on omapäi hulkudes suur oht auto alla jääda, koertelt pureda saada või sattuda pahatahtliku inimese kätte – aeg-ajalt on loomi mürgitatud, piinatud või nende kallal muud vägivalda tarvitatud. Hulkuvad steriliseerimata või kastreerimata kassid suurendavad ka kodutute ja soovimatute kasside hulka tänaval. Hulkuvad loomad on haiguste, sh ka marutaudi edasilevitajad, kuna hulkuvad loomad on sageli vaktsineerimata.

 

Hulkuvate kasside ja koertega tegelejad

Tarvo Trepp: tel  5470 0032, e-post tarvo.trepp@laaneharju.ee

Hulkuva lemmiklooma leidmisel teavita looma asukoht, kirjelda looma välimust ja nimeta eritunnuseid, iseloomusta looma seisundit ja käitumist (vigastatud, agressiivne, paanikas vm).

Kui Sinu lemmikloom on kadunud, siis teavita sellest ka vallavalitsust. Märgi looma kadumise asukoht, kirjelda looma välimust ja nimeta eritunnuseid, anna enda kontaktandmed ja saada võimalusel looma foto.

Lääne-Harju valla kodutuid ja hulkuvaid koeri ja kasse püüab ja hoiab (vallavalitsuse eelneva kooskõlastusega):
MTÜ Loomade Hoiupaik
Sinirebase 24, 11217, Tallinn
Telefonid:
- 631 47 47 (24h) teated hulkuvatest loomadest
- 53 49 40 45 (E-P 10-17) info hoiupaigas olevate loomade kohta
e-post info@pets.ee
http://www.pets.ee/

Hätta sattunud loomast teavitage Põllumajandus- ja Toiduametit kontaktidel vihje@pta.agri.ee või telefonil 605 4750 (vastab automaatvastaja). Teates märkige kuupäev, kus ja mis sündmus aset leidis (täpne aadress), looma liik ja tõug, juhtumi täpne kirjeldus sh kirjeldus looma seisundist ja elamistingimustest. Lisaks teave loomaomaniku kohta (juhul, kui selle kohta on info olemas). Põllumajandus- ja Toiduamet menetleb esmajärjekorras pöördumisi, mis vajavad ametilt kohest reageerimist. Saabunud vihjetele, nende menetlusele ja selle tulemuste kohta amet tagasisidet ei anna.

 

Metslooma hättasattumine

Looduse loomulikku eluringi tuleb sekkuda nii vähe kui võimalik ja arvestada tuleb, et üksikuna tunduv loomapoeg ei ole alati maha jäetud, vaid tema ema võib läheduses olla. Metsloomade (sh lindude) loodusest püüdmine ja kodus pidamine ilma vastava loata on seadusega rangelt keelatud.

Hätta sattunud metslooma kohta tuleb info edastada riigiinfo telefonile 1247.