Lasteaiakoha taotlus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Lasteasutusse võetakse vastu 1,5 kuni 7 aasta vanuseid lapsi, kelle enda  ja kelle ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Lääne-Harju vald. Vabade kohtade olemasolul valla lasteasutustes võetakse lapsi ka rahvastikuregistri järgse elukohaga väljastpoolt valla teeninduspiirkonda.

Lapsele lasteasutusse koha taotlemiseks esitab  vanem vallavalitsusele elektrooniliselt või paberkandjal vormikohase avalduse. Rühmade komplekteerimine lõppeb õppeaasta 5. septembriks.

Õigusaktid:

Lääne-Harju valla lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Vastutaja:

Abivallavanem Hestia Rindla, hestia.rindla@laaneharju.ee, tel. 679 0603

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Alloleva e-vormi lingi kaudu teenuste ja toimingute tegemiseks peate end valla kodulehel sisse logima. Kui Teie isik on tuvastatatud, saate täita ning esitada rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorme. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Vajalik on ID kaart või mobiil-ID ning PIN1 ja PIN2.

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Harju vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab alla laadida allpool viidatud lingilt või Lääne-Harju Vallavalitsusest kohapealt.  

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada allkirjastatud avaldus

Viide:

Lasteaiakoha taotlemise avaldus