KOV volikogu valimised 2021


Kohaliku omavalitsuse volikogu valitakse neljaks aastaks. Volikogu valimispäev on valimisaasta oktoobrikuu kolmas pühapäev.

Järgmised kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021. aastal.  

Vastavalt Lääne-Harju Vallavolikogu 29.06.2021 otsusele nr 52Volikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine" on Lääne-Harju Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 21 ja valimised toimuvad ühes ringkonnas, mille piiriks on Lääne-Harju valla haldusterritoorium. 

Valimisnädal algab esmaspäeval ja koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäeval, valimispäeval. Eelhääletamise perioodil on võimalik oma hääl anda elektrooniliselt.

· Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
· Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
· Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
· Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas. 
· Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12-20 ning pühapäeval kell 9-14.
 

E

11.10

T

12.10

K

13.10

N

14.10

R

15.10

L

16.10

P

17.10.2021

EELHÄÄLETAMINE

VALIMISPÄEV

Keskuste jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
9.00 – 20.00

Elektrooniline hääletamine
E 9.00 …                                                             … L 20.00

Asukohas hääletamine
9.00 – 20.00

Kodus hääletamine
9.00 – 20.00

 

2021 kohalike volikogude valimistel ei ole valijad seotud oma kodule lähima valimisjaoskonna hääletamisruumidega. Valimispäeval saab hääletada ükskõik millises oma elukohajärgse valimisringkonna hääletamisruumis ehk kõik Lääne-Harju valla valijad võivad hääletada ükskõik millises Lääne-Harju vallas asuva valimisjaoskonna hääletamisruumis, sest Lääne-Harju vallas on moodustatud ainult üks valimisringkond.

 

Alates 2021. aastast võetakse Eestis kasutusele elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.  Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast valija hääleõigust. Hääletamissedeli saamisel antakse allkiri allkirjalehele.

Alates 2021. aastast ei saadeta enam ka valijakaarte. Selle asemel koostatakse valimiste teabeleht. Valimiste teabeleht sisaldab teavet hääletamisõiguse tingimuste kohta ning hääletamisvõimaluste kohta konkreetses vallas või linnas.

Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud. Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud, püsivalt elavad välisriigi kodanikud, püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.
 
Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud kogu valimisperioodi ajal. Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval. Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.
 
E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse või arvuti ja mobiil-ID abil.
NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.
 
Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel, veebilehel valimised.ee ja teavet saab ka valimiste infotelefonilt tel 631 6633.