KOV volikogu valimised 2021


Kohaliku omavalitsuse volikogu valitakse neljaks aastaks. Volikogu valimispäev on valimisaasta oktoobrikuu kolmas pühapäev.

Järgmised kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021. aastal.  

Valimisnädal algab esmaspäeval ja koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäeval, valimispäeval. Eelhääletamise perioodil on võimalik oma hääl anda elektrooniliselt.

2021 kohalike volikogude valimistel ei ole valijad seotud oma kodule lähima valimisjaoskonna hääletamisruumidega. Valimispäeval saab hääletada ükskõik millises oma elukohajärgse valimisringkonna hääletamisruumis ehk kõik Lääne-Harju valla valijad võivad hääletada ükskõik millises Lääne-Harju vallas asuva valimisjaoskonna hääletamisruumis, sest Lääne-Harju vallas on moodustatud ainult üks valimisringkond.

Alates 2021. aastast võetakse Eestis kasutusele elektrooniline valijate nimekiri. Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast valija hääleõigust. Hääletamissedeli saamisel antakse allkiri allkirjalehele.

Alates 2021. aastast ei saadeta enam ka valijakaarte. Selle asemel koostatakse valimiste teabeleht. Valimiste teabeleht sisaldab teavet hääletamisõiguse tingimuste kohta ning hääletamisvõimaluste kohta konkreetses vallas või linnas.

Täiendav info: https://www.valimised.ee7049/et/kohalikud-valimised-2021