Jäätmeseaduse kohaselt on kohaliku omavalitsuse kohustus korraldada olemejäätmete vedu oma haldusterritooriumil. Korraldatud olmejäätmete veo eesmärgiks on kaasata jäätmekäitlusesse kõik jäätmetekitajad, sealhulgas hooajalised elanikud ning seeläbi tagada piirkonna keskkonnahoid.
 
Lääne-Harju vallas on viis jäätmeveo piirkonda: 
1. endise Keila valla territoorium (teenindab Eesti Keskkonnateenused AS);
2. endise Vasalemma valla territoorium (teenindab Eesti Keskkonnateenused AS);
3. endise Padise valla territoorium (teenindab Radix Hoolduse OÜ);
4. Paldiski linn (teenindab Ragn-Sells AS);
5. Ämari lennubaasi territoorium.
 

Korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmete kogumiskohtade kohta leiab infot siit

Korraldatud jäätmeveost vabastamise taotlus

Kinnistu mittekasutamise kinnitus

Ühise jäätmemahuti kasutamise taotlus

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise jäätmeõiend

Jäätmetest ja jäätmekäitlusest võib lugeda lisa Keskkonnaministeeriumi leheküljel