TEAVITA vallavalitsust biojäätmete (köögi- ja sööklajäätmete) kompostimisest

01.01.2024 jõustus jäätmeseaduse muudatus, mille kohaselt tuleb biolagunevad jäätmed tekkekohal muudest jäätmetest eraldi ehk liigiti koguda või jäätmevedajale üle anda.

Lääne-Harju vallas on biojäätmete üleandmine korraldatud jäätmevedajale kohustuslik. Kui kinnistul tekkivad biojäätmed tekkekohal kompostitakse, siis ei pea biojäätmete äravedu toimuma. Vallavalitsus ei tohi ega saa eeldada, et kinnistul toimub kompostimine, vaid peab selle kohta  saama ühel või teisel moel jäätmevaldajalt kinnituse.

Selleks, et Lääne-Harju Vallavalitsus teaks, millistel kinnistutel kompostimine toimub, palume jäätmevaldajatel sellest vallavalitsust teavitada. Seejärel tehakse vastav märge jäätmevaldajate registrisse. Kinnituse juurde tuleb lisada foto kompostrist oma kinnistul.

Jäätmevaldajad, kes vallavalitsust kompostimisest ei teavita, liidetakse 1. jaanuarist 2024 biojäätmete veoga korraldatud jäätmeveo raames (sarnaselt segaolmejäätmete veole).

Jäätmevaldajad, kes ei komposti ja kes soovivad biojäätmeid üle anda korraldatud jäätmevedajale, ei pea vallavalitsust eraldi teavitama. Need kinnistud liidetakse 1. jaanuarist 2024 automaatselt biojäätmete veoga korraldatud jäätmeveo raames. Palume neil jäätmevaldajatel tagada biojäätmete kogumiseks vastav mahuti.

 

Kompostimise teavitamine jäätmevaldajate registri kaudu.
ESITA AVALDUS SIIN (vajalik ID-kaardi lugeja, Mobiil-ID või Smart-ID olemasolu)

Hiljemalt 31.12.2023 peab kohalik omavalitsus korraldama biojäätmete liigiti kogumise tekkekohalt, kui neid tekkekohal ei kompostita (jäätmeseadus § 31 lg 4 ja § 13612 ning sortimismääruse § 2 ja 3). Nõue tuleneb EL jäätmete raamdirektiivist (artikkel 22).

Jäätmevaldajate registrisse sisselogimiseks on vajalik ID-kaart, Mobiil-ID või Smart-ID! vali Minu jäätmetekkekohad kompostimine   vali kinnistu, kus kompostid  taotle kompostimist  vali fail (kompostrist pildi lisamine on kohustuslik)  kinnitused (tee linnukesed)  ESITA kinnitus. 

Kompostimise teavitamise kinnituse blanketi saab alla laadida SIIT

Kinnituse koos kompostri fotoga kinnistul võib esitada ka e-posti aadressil info@laaneharju.ee, saata tavapostiga või tuua ise kohale.

Biojäätmete kogumismahutit saab taotleda SIIT

Biojäätmete äraveo hinnakiri on leitav SIIT

 

Kompostimine

Kompostides taaskasutame toitaineid, mis paneb kasvama taimed, toidavad mulla tervise eest hoolitsevaid putukaid ja teisi pisiloomi. Kompost, mis näeb välja nagu viljakas sõmer tumepruun muld, tekib taimse ja loomse aine aeglasel lagundamisel elusorganismide poolt. Tegemist on loodusliku viisiga kõigis elusates taimedes ja loomades sisalduvate toitainete taaskasutamiseks ning nende mulda tagasiviimiseks ning taimede ja loomade järgmiste põlvkondade toitmiseks.

Kauplustes pakutav külvi-, istutus- ja mitmeotstarbeline kompostimulda on õigem nimetada kasvusubstraadiks, kuna tegemist on läbimõeldult koostatud segudega, mis on ettenähtud erinevate taimede seemnest ja istikust kasvatamiseks. See ei ole sama, mis aiakompost.

Komposti võivad valmistada absoluutselt kõik. Ühel või teisel kujul on inimesed juba aastatuhandeid komposti valmistanud. Kompostimiseks sobib enam kui 40% majapidamises tekkivatest jäätmetest.

 

Mis kasu on kompostist aiale?

 • See paneb aias kõik kasvama;
 • kompost muudab raske lõimimisega savimullad kergemaks; seega paraneb vee läbilaskmisvõime ja taimede juurtel on kergem mulda tungida;
 • kompost annab mullale „massi", mis aitab vett ja toitained kinni hoida, vähendades sel moel nii väetamis- kui kastmisvajadust;
 • toidab mullas elavaid ja seda tervena hoida aitavaid elusolendeid;
 • aitab taimedel tõrjuda kahjurite ja haiguste rünnakuid.

 

Enne kompostimisega alustamist arvesta jäätmehoolduseeskirja nõuetega:

 • Biolagunevaid jäätmeid on lubatud kompostida oma kinnistul;
 • kompostitavaid biolagunevaid jäätmeid peab paigutama, ladustama ja käitlema tervisele ja ümbruskonnale ohutult ning nii, et need ei põhjustaks kahjurite ja haisu teket;
 • biolagunevaid köögijäätmeid võib kohapeal kompostida ainult selleks ettenähtud kinnistes kompostimiskastides ehk kompostrites, kuhu ei pääse ligi linnud ega loomad. Aia- ja haljastujäätmeid võib kompostida lahtiselt aunas;
 • kompostrid ja aunad peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 2 meetri kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti;
 • kompostimiskoht peab paiknema väljaspool kaevu kaitsetsooni, milleks on vähemalt 10 m;
 • heitvete kogumis- ja settekaevude setteid ning käimlajäätmeid ei tohi kasutada komposti valmistamiseks ega laotada territooriumile.

Lisamaterjalid

Viis sammu kompostimisega alustamiseks  

Videojuhend Kuidas alustada kompostimist?

Mida kompostida? 

Kasulikke nippe 

Vaata õpetust, kuidas ehitada ise kompostikast

 

Videomaterjalid

Lühivideo „Biojäätmete liigiti kogumisel on pointi" (eestikeelne)

Lühivideo „Biojäätmete liigiti kogumisel on pointi" (venekeelne

Õppevideo „Biojäätmed - juhised koduseks kompostimiseks" (eestikeelne)

Õppevideo „Biojäätmed - juhised koduseks kompostimiseks" (venekeelne)