Rohelise valla idee kasvas välja kogukonnakomisjoni liikmete murest, kuidas säilitada loodus- ja kultuuripärandit ja hoida piirkondade väärtusi ja identiteeti. Rohelise valla idee arendamiseks moodustati töögrupp, mis ühendab kogukonna liikmed ja valdkondade spetsialistid. Koos arutletakse kuues valdkonnas: energia, jäätmemajandus, transport, ettevõtlus, haridus, loodushoid. Valdkondade üleselt toimetab kommunikatsiooni töögrupp.

Kogukonna võimestamise kaudu saab olemasolevate tugevuste ja väärtustega tõsta elanike heaolu. Kogukonna roll sisendi kogumisel avalike teenuste kujundamiseks või avalike teenuste delegeerimisel saab üha olulisemaks.

Kogukonnale suunatud projektis "Igaühe jätkusuutlike valikute teavitusprogramm "Targa valiku praktikum"" on aastateks 2020-2021 planeeritud mitmed seminarid, õpitoas ja praktilised tegevused, mille kaudu suurendadakse jätkusuutlike valikute ja võimaluste teadlikkust kogukonnas. Lisaks korraldatakse projekti perioodil iga-aastaselt inspiratsiooniseminar.

Projekti kontaktisik: Kairi Niinepuu-Mark, tere@rohevald.ee
Projekti kaasrahastatakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 kaudu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

Euroopa Liidu maapiirkondade ja kogukondade arendamist puudutavas poliitika kujundamise aruteludes on juba mõnda aega kasutusel termin „Smart Village" ehk „Arukas küla". See kontseptsioon viitab jätkusuutlikele maapiirkondadele ja kogukondadele, mis tegelevad nii olemasolevate tugevuste ja väärtustega kui ka uute võimaluste arendamisega. Euroopas on juba tehtud mitmeid põnevaid "Aruka küla" projekte, mis toetavad uusi lähenemisviise tervishoiuteenustele, hooldusele, haridusele, liikuvusele, energia kasutamisele, lairibaühenduse arengule jne.

Milline on arukas küla?
Arukas külad
Kodanikuühiskond Eestis

Lääne-Harju valla kogukonnakomisjoni tegemistega saab tutvuda SIIN.